Nagy heti szertartások – Nagyatád 2019

Nagycsütörtök                        18 óra szentmise, utána virrasztás

Nagypéntek                              15 óra keresztút, 16 óra igeliturgia kereszthódolattal, áldoztatással

Nagyszombat (vigília)         20 órakor szentmise körmenettel, majd ételszentelés

Húsvétvasárnap                     10 óra és 18 óra, Ünnepi miserend

Húsvéthétfő                             10 óra és 18 óra, Ünnepi miserend