Hirdetések – 2020. Nagyböjt 2 . vasárnapján

A katolikus iskolák számára tartott gyűjtés során 135.760 forintnyi adományt gyűjtöttünk össze plébániánkon, melyet a püspökségre továbbítottunk. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

A jótékonysági bál bevétele 1.021.000 forint lett. Ezúton is köszönetet mondok a szervezőknek a rengeteg munkáért és köszönet illeti a résztvevőket, továbbá mindazokat, akik támogatói jegyek vásárlásával, vagy adományaikkal támogatták bálunkat. Külön köszönet illeti a Nagyatádi Református Egyházközséget és Jakab László tiszteletes urat, akik a református templomban gyűjtést szerveztek az orgona javára.

Ma délután (vasárnap) és jövő vasárnap is 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Ma délután (vasárnap) 16:30-tól passió próbát tartunk a plébánián. Kántor úr várja mindazokat, akik a passióban énekelni szeretnének.

Pénteken 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise lesz, utána tartjuk a következő bérmálási előkészítőt.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud a templomba eljönni, kérem, hogy jelezzék szentmisék előtt/után, vagy az irodában, hivatali időben. (A betegek látogatásnak kérésére egész évben van lehetőség!)