Hirdetések – évközi 10. vasárnapján

Tanévvégi hálaadó szentmisére június 17-én 10:00-kor várunk minden diákot, pedagógust, szülőt, megköszönni az elmúlt iskolai év eredményeit. Kérem, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt, ezért a következő héten misék előtt végezzék el a szentgyónásukat.

Júniustól minden hónap harmadik szerdáján előadássorozat indul. Első alkalom június 20-án 18:00-kor. Előadó: Marics József berzencei plébános.Téma: „Nagyatád nevének eredete és a város története Géza fejedelem haláláig.”

Ebben az esztendőben július 29-től augusztus 5-ig szeretnénk a hittanos-ministráns gyermekeknek tábort szervezni, ezzel a címmel: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”  (Máté 11,28) A plébánia területén élő gyerekek vennének részt rajta (Nagyatád, Henész, Bodvica, Tarany, Ötvöskónyi, Kivadár).

13-án szentségimádás lesz az esti szentmise után.