Közösségeink

 

Rózsafüzér társulat

A nagyatádi rózsafüzér társulat megalakulásáról nincsenek pontos adataink, de ferences templom révén a szentolvasó imádkozása egyidős lehet a ferences atyák jövetelével. Viszont megvan a közösség pénztárkönyve, amely arról árulkodik, hogy az 1960-as éveke elejétől már volt szervezett közösség. Bevételüket az ostyasütéshez szükséges lisztre, az örökmécseshez olajra, tisztítószerekre és kézimunka anyagokra fordították. Ez az időszak …

Karitász

Egyhangúan telnek a napjaid? Senki sem nyitja rád az ajtót? Szolgálj! Szeress!

Jézusnak szüksége van rád! A nagyatádi Karitász csoport 22 éve végez szeretetszolgálati tevékenységet Nagyatádon és vonzáskörzetében. Fő tevékenységünk a lelki segítségnyújtás, a szeretetszolgálat és a szegény sorsú emberek felkutatása.

Boldogság számunkra, ha élethelyzetbe sikerül hoznunk egy-egy embert, vagy családot. Szeretetszolgálatunk …

Timóteus kör

Isten a metrón

Közép- és főiskolás, egyetemista fiatalokból verbuválódott a Timóteus Körünk. Szeretnénk mindig valami hasznossal előrukkolni, ami a hitélet fellendítését célozza.

Havonta egy ízben jövük össze egy szombat este.

Idei meglepetésünk a hívek közössége felé az Isten a metrón c. mű színre vitele volt.

Közösségünk nyitott minden frissen, vagy korábban bérmálkozott fiatal felé.

 

Ministránsok

Szombat estétől vasárnap estig lelkes ministráns csapat szolgál az oltár körül. A ministránsok a Hajnal Zénó teremben gyülekeznek szentmisék előtt, fölveszik ruháikat és innen indulnak a sekrestyébe, hogy a liturgia kezdetét jelző csengőszóra az oltárhoz vonuljanak.

A nagyobb ministránsok igyekeznek úgy beosztani az egyes szolgálatokat, hogy mindenkinek akadjon tennivalója.

A közösséggé kovácsolódást ősszel és …

Szent Domonkos Olvasókör

15 taggal megalakult plébániánkon az olvasókör. A tagok vállalták, hogy minden hónapban egy lelkiségi vagy szépirodalmi könyvet elolvasnak és az őket megérintő gondolatokat közkinccsé teszik. Bármikor csatlakozhatnak a testvérek a jó hangulatú összejövetelekhez.

Várjuk az újabb jelentkezőket ezekre a termékenyítőleg ható beszélgetésekre.

Horváth Lóránt közösség-vezető

Soron következő könyveink:

Közösségünk nyári szünetre ment. Szeptember utolsó péntekjén …

Ifjúsági énekkar

„Minden kezdet nehéz!”- mondhatnám én is, de nem teszem. Mikor 2015. januárjában Lóránt atya felkeresett, hogy segíteném-e az ifjúsági énekkart „tovább vinni”, nem kellett sokat vacillálnom a döntésem felől, hisz örömmel fogadtam el a felkérést. Elvállaltam és bele is kezdtünk a „munkába”.

Jól összeszokott emberek társaságába csöppentem bele. Úgy gondolom örömmel, szeretettel fogadtak s ez …

Társasjáték klub

Társasjáték körünk új kezdeményezés, fehér hollónak számít talán a plébániák tekintetében.

Havonta egy este gyűlünk össze, hogy egy népszerű játékot körbeülve megörvendeztessük egymást.

 

Az újabb találkozás: 2017 januárjában lesz.

Összejöveteleinkre a P. Hajnal Zénó teremben kerül sor.

 

Nyugdíjas csoport

Hitben elmélyülő, egymás felé forduló, példaadó, tevékeny szeretetközösségként kívánunk működni egyházközségünkben.

Célunk, hogy kapcsolódjanak jobban egymáshoz, egymásba, a hasonló életszakaszban lévő hívek, ismerjék meg, hallgassák meg, segítsék egymást és másokat, egyházközségen belül és kívül.

Az egyházközségi célkitűzéseket támogatjuk, sajátos eszközeinkkel:

• Szervezés, tevőleges közreműködés, idő, hasznos gondolatok, őszinte szavak, élettapasztalatból eredő …