jún 11

Hirdetések – évközi 10. vasárnapján

Tanévvégi hálaadó szentmisére június 17-én 10:00-kor várunk minden diákot, pedagógust, szülőt, megköszönni az elmúlt iskolai év eredményeit. Kérem, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt, ezért a következő héten misék előtt végezzék el a szentgyónásukat.

Júniustól minden hónap harmadik szerdáján előadássorozat indul. Első alkalom június 20-án 18:00-kor. Előadó: Marics József berzencei plébános.Téma: „Nagyatád nevének eredete és a város története Géza fejedelem haláláig.”

Ebben az esztendőben július 29-től augusztus 5-ig szeretnénk a hittanos-ministráns gyermekeknek tábort szervezni, ezzel a címmel: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”  (Máté 11,28) A plébánia területén élő gyerekek vennének részt rajta (Nagyatád, Henész, Bodvica, Tarany, Ötvöskónyi, Kivadár).

13-án szentségimádás lesz az esti szentmise után.

jún 04

Hirdetések – Úrnapján

Június 10-én Henészben búcsúi szentmisét tartunk 8:30-kor.

Ifjúsági énekkar próbái csütörtökönként 18:00-tól; péntekenként 17:00-tól felolvasó kört és szombatonként 17:00-tól ministráns próbát tartunk.

Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését akik szeretnének ovis hittanra járni.

Állandó szentségimádás van a templomunkban minden csütörtökön reggel 8-tól este 8-ig.

máj 27

Hirdetések-Szentháromság vasárnapján

Június 2-án 17:00-tól egy órás szentségimádás lesz az Eucharisztikus Kongresszus-ért, majd utána első szombat lévén 18:00-tól cönákulumot tartunk s ezt követi a szentmise.

Június 3-án Úr napja lesz. 10-es szentmise keretében lesz az úrnapi körmenet. Kérem a sátrak felállításában és a díszítésben is vegyük ki a részünket, köszönöm. Délután 5-kor trianoni megemlékezés lesz a kolostor udvarban felállított emlékmű előtti téren. Szeretettel várunk mindenkit!

Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését akik szeretnének ovis hittanra járni.

Állandó szentségimádás van a templomunkban minden csütörtökön reggel 8-tól este 8-ig.

máj 22

HIrdetések – Pünkösd

Idén 25 éves a Kaposvári Egyházmegye. Ez alkalomból május 26-én Kaposvárra utazunk. Indulás reggel 8 órakor a templom elől.

Szombaton szentmise után szentségimádást tartunk a papi hivatásokért!

Minden csütörtökön állandó szentségimádás a plébániatemplomban 8-tól 20-ig! Aki vállalna egy-egy órát az Úrral, kérem jelentkezzen az irodában!

ápr 28

Hirdetések húsvét 5. vasárnapján

Május 12-én Ludberg-be és Maria Bistrica-ra zarándokolunk. Részvételi díj: 4000 Ft. Indulás 7-kor a templom elől, érkezés késő este. Az étkezésről mindenki maga gondoskodjon!

Idén 25 éves a Kaposvári Egyházmegye. Ez alkalomból május 26-én Kaposvárra utazunk, irodában lehet jelentkezni! Részvételi díj: 1500 Ft.

Elsőáldozás május 20-án a 10-es szentmise keretében lesz. Próba előtte nap szombaton lesz 9-tól, gyerekeknek, szüleiknek egyaránt gyónási lehetőség!

29-én futó verseny lesz a városban, aki autóval jön 9:45-ig érkezzen meg, utána útlezárás lesz. Köszönjük a megértést!

Május 1-től az esti szentmisék 19-kor kezdődnek.

A jótékonysági koncert bevétele 319.500 Ft lett.

Következő szombaton 18:00-tól cönákulum lesz!

Minden csütörtökön állandó szentségimádás a plébániatemplomban 8-tól 20-ig! Jelentkezni az irodában kell!

ápr 20

Hirdetés húsvét 4. vasárnapján

Kérem, a hittanos gyerekek a folyosón írassák alá a misenaplójukat, ne a sekrestyében!

Szentmisék előtt és után, (szükség esetén!) az iroda nyitva tart.

Április 23-án, 15:30-tól cönákulum, 16:30-kor püspöki szentmise utána 18:00-kor jótékonysági koncert lesz a templomban, a Kormorán zenekar énekeseivel.Jegyeket vásárolni és érdeklődni az irodában lehet!

Május 12-én Ludberg-be és Maria Bistrica-ra zarándokolunk. Részvételi díj: 4000 Ft.

Indulás 7-kor a templom elől, érkezés késő este. Az étkezésről mindenki maga gondoskodjon!

Idén 25 éves a Kaposvári Egyházmegye. Ez alkalomból május 26-én Kaposvárra utazunk, irodában lehet jelentkezni! Részvételi díj: 1500 Ft.

Elsőáldozás május 20-án a 10-es szentmise keretében lesz.

Csíksomlyói zarándokútra még lehet jelentkezni, lelki vezető Pap Szabolcs atya, Somogysámsoni plébános lesz.

29-én futó verseny lesz a városban, aki autóval jön 9:45-ig érkezzen meg, utána útlezárás lesz. Köszönjük a megértést!

ápr 10

Hirdetések Húsvét 2. vasárnapján

Április 13-án jótékonysági bál ELMARAD!

Április 23-án, 18:00-kor jótékonysági koncert lesz a templomban, a Kormorán zenekar énekeseivel.

Jegyeket vásárolni és érdeklődni az irodában lehet!

Akik szeretnék gyermekeiket katolikus hittanra beíratni iskolába vagy az óvodába, azok április 12-én és 13-án tehetik ezt meg.

Május 12-én Ludberg-be és Maria Bistrica-ra zarándokolunk. Kérem, jelentkezzenek az irodában! Részletek később!

Idén 25 éves a Kaposvári Egyházmegye. Ez alkalomból május 26-én Kaposvárra utazunk, irodában lehet jelentkezni!

 

ápr 02

Hirdetések-Húsvét

Április 7-én 8:00-kor indulunk a templom elől Kaposvárra.

Április 13-án jótékonysági bál lesz a gimnázium aulájában a Pro Futuro Alapítvány illetve a plébániatemplom épülő orgonájának javára. Jegyeket a plébánia irodájában, a gimnázium portáján és a Büttner Kft.-nél lehet vásárolni.

Diák: 1500 Ft

Felnőtt: 3000 Ft

Családi ( 3 fő ) 6000 Ft

Támogató: 1000 Ft

Április 23-án jótékonysági koncert lesz a plébániatemplomban a Kormorán zenekar énekeseivel. Jegyek a plébánia irodájában kaphatóak. Elővételben 2500 Ft, helyszínen 3000 Ft. E rendezvény teljes bevétele az épülő orgona javára lesz felajánlva.

Részletek az alábbi linken: http://www.atadhir.hu/programok/2018-04-23/a-kormoran-enekesei-nagyatadon-106.html

márc 23

Hirdetések-Virágvasárnap

Nagypénteken 9-kor a városi keresztutat járjuk végig. Várom a gyerekeket szüleikkel együtt és a fiatalokat is!

Ételszentelés a nagyszombati vigília után illetve húsvét vasárnap, a  7:30-kor lesz! Taranyban szentmise előtt!

Akik jönnek, Kaposvárra április 7-én kérem, jöjjenek be az irodába szentmise után, mert választani kell különböző témakörökből, hogy ki miben szeretne részt venni s ezt továbbítanunk kell!

márc 22

Nagy heti, húsvéti szertartások rendje-Nagyatád, plébániatemplom

Nagycsütörtök           18:00

Nagypéntek:               15:00 keresztút; 16:00 szertartás

Nagyszombat:           19:00 vigília és körmenet

Húsvét vasárnap :     10:00 és 18:00

Húsvét hétfő:             10:00 és 18:00

Régebbi bejegyzések «