Nagy heti szertartások – Nagyatád 2019

Nagycsütörtök                        18 óra szentmise, utána virrasztás

Nagypéntek                              15 óra keresztút, 16 óra igeliturgia kereszthódolattal, áldoztatással

Nagyszombat (vigília)         20 órakor szentmise körmenettel, majd ételszentelés

Húsvétvasárnap                     10 óra és 18 óra, Ünnepi miserend

Húsvéthétfő                             10 óra és 18 óra, Ünnepi miserend

Hirdetések – Virágvasárnap

Kérem azokat az elsőáldozó jelölteket, akik nem adták vissza a szülői értekezleten kapott jelentkezési lapot, tegyék meg minél hamarabb! Elsőáldozás május 19-én lesz a 10 szentmise keretében lesz!

A padsorok között kihelyezett perselybe hálásan fogadjuk a húsvéti virágokra szánt adományaikat!

17-én, nagyszerdán húsvéti nagytakarítást tartunk 9 órától. Szeretettel várunk minden segítő kezet!

17-n nagyszerdán 19 órakor a Turisztikai Központban lesz Marics József atya következő előadása Nagyatádról! Téma: 1920-1990. Szeretettel várunk mindenkit!

Dani atya 17-n nagyszerdán indul a betegeket meglátogatni.

Húsvétvasárnap 10 órakor, ünnepi gitáros szentmise lesz!

Nagy heti szertartások (plébániatemplom) a hirdetőn olvashatóak!Nagypénteken 9 órakor a városi keresztutat járjuk végig.Húsvét vasárnap 8:30 Bodvica és 11:00 Henész; húsvét hétfőn 8:30 Henész és 11:00 Bodvicán lesznek szertartások. Ételszentelés a nagyszombati vigília után illetve húsvét vasárnap 7:15-kor lesz a plébániatemplomban! Fíliákban szentmisék után.

Május 1-től az állandó Szentségimádást a plébániatemplomban tartjuk, reggel 8 órától este 8 óráig. Kérem, jelezzük az irodában ki mikor tudna vállalni egy-egy órát!

Hirdetések – nagyböjt 5. vasárnapján

Április 7-8-9 nagyböjti lelkigyakorlatot tart az esti szentmise keretén belül Marics József berzencei plébános! Április 7-én lelki napot tartunk Dr. Kassai Gábor vezetésével. Kezdés 9 óra, zárás esti szentmise után. Helyszín a Turisztikai Központ.

A padsorok között kihelyezett perselybe hálásan fogadjuk a húsvéti virágokra szánt adományaikat!

 Az első negyedévben 497 fő fizetett egyházi hozzájárulást. Ebből Nagyatád: 436 fő; Tarany: 17 fő; Kivadár: 37 fő; Ötvöskónyi: 7 fő. 1 % jövedelem alapján 28 fő. Köszönjük szépen! Kérem továbbá, hogy aki még nem rendezte tegye meg minél hamarabb lehetőségeihez mérve!

Április 13-án, szombaton Kis-Kanizsáról gyalogos zarándoklat lesz Homokkomáromba. Aki szeretne ezen részt venni, minél hamarabb jelezzen Dani atyánál.

Szombati esti szentmise (13-án) után Szentségimádást tartunk.

Kaposváron Virágvasárnap április 14-én, ünnepi felvonulás lesz, plakát a hirdetőn található!

17-én nagyszerdán húsvéti nagytakarítást tartunk 9 órától. Szeretettel várunk minden segítő kezet!

Május 1-től az állandó Szentségimádást a plébániatemplomban tartjuk, reggel 8 órától este 8 óráig. Kérem, jelezzük az irodában ki mikor tudna vállalni egy-egy órát!

Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésre lehet hozni még adományokat.

Hirdetések – nagyböjt 4. vasárnapján

Vasárnap este 18 órás szentmisét János atya hálaadásként mutatja be, születésének 80. évfordulója alkalmából. Mindenkit vár a szentmisére és az azt követő agapéra.

Következő vasárnap Szentföld javára lesz gyűjtés!

Április 1-én hétfőn 9:30-kor az Idősek Otthonában lesz szentmise!

Április 2-án 19 órakor Egyházmegyei Sportnap első megbeszélését tarjuk! Várjuk azokat, akik szeretnének s tudnak segíteni ebben.

 Április 6-án, szombaton 17 órától Cönákulumot tartunk!

Április 7-8-9 nagyböjti lelkigyakorlat lesz! 7-én lelki napot tartunk.

Férfi-körre invitálom a kedves férfiakat! Első alkalom április 3 szerda,19 órakor a sekrestyében! Téma: Nagyböjti időszak.

Egyházmegyei zarándoklat lesz Garamszentbenedekre (Szlovákia) május 18-n szombaton! Kérem, mindenki jelezzen, aki még nem tette meg! Eddig nyolc jelentkező van.

2019. június 1-én Csíksomlyóra a pápalátogatásra, 8-án a pünkösdi búcsúra szervezünk zarándok utat, várjuk még a jelentkezőket.

Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésre lehet hozni még adományokat.

Minden pénteken 17 órakor a templomban keresztút, vasárnaponként 15 órától a városi keresztutat lehet végig járni.

Húsvét előtt házhoz kimegyek betegeket gyóntatni, de kérem jelezzük ezt az irodában!

Hirdetések – nagyböjt 3. vasárnapján

Március 25-n hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, 10 órakor és este 6 órakor is lesz szentmise! Este 5 órától Cönákulumot tartunk!

Március 26-án, kedden papi Cönákulum lesz Berzencén. 16 órától rózsafüzér, 17 órától szentmise.

Március 28-án, csütörtökön 10 órakor lesz szentmise!

Március 29-én, pénteken 19 órától szülői értekezlet lesz az elsőáldozó gyerekek szülei számára a sekrestyében. Várom a szülőket és a gyerekeket is!

Március 30-án, utolsó szombat lévén Szentségimádást tartunk, papi hivatásokért, este 5 órától.

Április 7-8-9 nagyböjti lelkigyakorlat lesz! 7-én lelki napot is tartunk.

A kórus alatt kihelyezett mécsesek 200 Ft/db áron, meggyújtva a gyertyatartó állványra helyezhető. Nagyatádi templomképpel nyomtatott gyertyák 700 Ft/db áron megvásárolhatók a kegytárgyboltban, ill. a kórus alatt kihelyezett gyertyatartó állványról!

Férfi-körre invitálom a kedves férfiakat! Első alkalom április 3 szerda, 17 órakor a sekrestyében! Téma: Nagyböjti időszak.

Egyházmegyei zarándoklat lesz Garamszentbenedekre (Szlovákia) május 18-n szombaton! Kérem, mindenki jelezzen, aki még nem tette meg! Eddig nyolc jelentkező van.

Június 1-n Csíksomlyóra a pápalátogatásra, 8-án a pünkösdi búcsúra szervezünk zarándok utat, várjuk még a jelentkezőket.

Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésre lehet hozni még adományokat.

Minden pénteken 17 órakor a templomban keresztút, vasárnaponként 15 órától a városi keresztutat lehet végig járni.

Húsvét előtt házhoz kimegyek betegeket gyóntatni, de kérem jelezzük ezt az irodában!

Zarándok utak

Csíksomlyói zarándoklat     és    Garamszentbenedek-zarándoklat plakát

A linkre kattintva megtekinthetőek a plakátok!

Hirdetések – nagyböjt 2. vasárnapján

Március 19-n kedden Szent József főünnepe! Este 18 órakor ünnepi szentmisét tartunk!

Március 20-n szerdán 18 órakor lesz Marics József atya Nagyatádról szóló előadásának következő alkalma! Téma: 1850-1920.

Március 25-n hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, 10 órakor és este 6 órakor is lesz szentmise!

Férfi-körre invitálom a kedves férfiakat! Első alkalom április 3 szerda, 17 órakor a sekrestyében! Téma: Nagyböjti időszak.

Egyházmegyei zarándoklat lesz Báta és Ludberg után Garamszentbenedekre (Szlovákia) május 18-n szombaton! Plakát a hirdetőn! Jelentkezni az irodában!

2019. július 1-n Csíksomlyóra látogat a Szentatya, Ferenc pápa. Erre az alkalomra zarándok utat szervezünk. Várjuk még a jelentkezőket!

Hirdetések – nagyböjt 1. vasárnapján

Vasárnap 16:30-tól passió próbát tartunk a sekrestyében! Kántor úr szeretettel vár mindenkit!

Március 13-n szerdán este is lesz mise, Szentségimádással!

17-n vasárnap 10 órakor gitáros szentmise lesz!

Férfi-körre invitálom a kedves férfiakat! Első alkalom április 3 szerda, 17 órakor a sekrestyében! Téma: Nagyböjti időszak.

Kérem, ha még van, aki szeretne jelentkezni az idei hittanversenyre péntekig (március 15) megteheti a hitoktatójánál vagy Dani atyánál.

Egyházmegyei zarándoklat lesz Báta és Ludberg után Garamszentbenedekre (Szlovákia) május 18-n szombaton! Plakát a hirdetőn! Jelentkezni az irodában!

2019. június 1-n Csíksomlyóra látogat a Szentatya, Ferenc pápa. Erre az alkalomra zarándok utat szervezünk. Várjuk még a jelentkezőket!

Hirdetések – évközi 8. vasárnap

Március 6-n hamvazószerda lesz, a nagyböjt kezdete. Ez a nap szigorú böjt! Reggel 8 órakor lesz szentmise hamvazással, amit majd a hétvégei szentmiséken is kiszolgáltatunk.

Március 10-n vasárnap 16:30-tól passió próbát tartunk a sekrestyében! Kántor úr szeretettel vár mindenkit!

Jelezzük kedves híveinknek, hogy a pénteki csendes Szentségimádás a nagyböjtben KEDDI NAPOKON LESZ MEGTARTVA 17 órától!

Nagyböjt péntekjein 17:00-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, és vasárnaponként 15:00-tól a városi keresztutat lehet végig járni.

2019. június 1-n Csíksomlyóra látogat a Szentatya, Ferenc pápa. Erre az alkalomra zarándok utat szervezünk. Várjuk még a jelentkezőket!

Hirdetések – évközi 7. vasárnap

Március 2-n lesz Balatonszemesen Ifjúsági Találkozó, hirdetőn megtekinthető a plakát! Kérem mindenki, aki szeretne jönni, jelezzen az irodán, hogy a szervezőknek tudjuk elküldeni a létszámot. Este szentmise után a plébániatemplomban Cönákulumot tartunk első szombat lévén!

2019. június 1-n Csíksomlyóra látogat a Szentatya, Ferenc pápa. Erre az alkalomra zarándok utat szervezünk május 29 szerdától június 2-ig. Részletek később, de kérem, jelezzék részvételi szándékukat minél hamarabb, hogy letudjuk foglalni a buszt és a szállást.

Az egyházmegyei családpasztoráció szervezésében jegyes-felkészítő és párkapcsolati tréning indul Kaposváron 2019.március 8-9-én és március 29-30-án. Jegyeseket, együtt járó párokat és fiatal házasokat is szívesen látnak! A tanfolyamot a családreferensek és más képzett házaspárok tartják. Jelentkezni az irodában vagy a http://kaposvar.egyhazmegye.hu/csaladpasztoracio/ oldalon lehet.

Az egyházmegyei családpasztoráció szervezésében „Anyós-suli” tréning lesz Kaposváron 2019.március 23-án. A képzést Süttő Márta mentálhigiénés szakember és Szikora Ildikó gyógypedagógus, bibliodráma vezető – mindketten többgyermekes anyák és anyósok – az anyós-suli megálmodói tartják. Jelentkezni a szórólapon megadott címen lehet: csaladok.kaposvar@katolikus.hu