Hirdetések 2020. október 25. (évközi 30. vasárnap)

November 1-én Mindenszentek ünnepe lesz. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk a hirdetőtáblán olvasható kiírás szerint. Ezen a napon 15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot tartunk. A közös imádság után szívesen megáldom az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,

  • aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. (Ez a teljes búcsú mind a nyolc napon elnyerhető!)
  • Aki halottak napján (november 2-án) templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsú elnyeréséhez szükséges a megszentelő kegyelem állapotában lenni (azaz szükség esetén elvégezni a szentgyónást)!

Hirdetések 2020. október 11. (évközi 28. vasárnap)

Október 13-án, kedden az esti mise után tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Október 18-án, jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

A kegytárgy árudában korlátozott számban kapható Frigyesy Ágnes Íme az én szeretett fiam! című, Böjte Csaba atyáról szóló könyve, valamint  dr. Sipos Imre SJP atya (aki egyházmegyénkben működő szerzetes pap és biológus Az evolúció misztériuma című könyve.

Megjelent az egyházmegyei újság, a Spiritus legújabb száma, kapható a kegytárgy árudában.

Hirdetések 2020. Szeptember 27. (évközi 26. vasárnap)

A héten elsőcsütörtök lesz. 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise előtt 17:30-tól rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Október 4-én, vasárnap 11:30-kor tartjuk a bodvicai Szent Őrangyalok templom búcsúját.

Október 4-én, vasárnap a 16 órakor kezdődő szentmisében Varga László püspök atya kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Kérem, hogy a túl nagy tömeg elkerülése érdekében a bérmálási szentmisére csak a bérmálkozók és hozzátartozóik jöjjenek! EZEN A NAPON ESTE 6 ÓRAKOR NEM LESZ SZENTMISE!

Október 5-én, hétfőn a Segesdi Esperesi Kerület tanácskozása lesz plébániánkon, a 18 órakor kezdődő szentmisét püspök atya mutatja be a kerület papságával együtt. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott járványügyi intézkedéseknek megfelelően kérem a kedves híveket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a kihelyezett kézfertőtlenítő szerek használatára. A szentmisén lehetőleg viseljenek a szájat és orrot eltakaró maszkot/kendőt, és lehetőség szerint ügyeljenek a 1,5-2 méteres távolság megtartására. A püspökkari rendelkezés teljes szövege a hirdetőtáblán és az interneten megtalálható. Köszönjük, hogy példásan betartják a szükséges óvintézkedéseket!Megérkeztek a jövő évi kalendáriumok és naptárak. Megvásárolhatóak a kegytárgy árudában a szentmisék előtt és után, vagy hivatali időben.

Hirdetések – 2020. Szeptember 20. (évközi 25. vasárnap)

Szent Kereszt Felmagasztalása szeptember 14-i ünnepét követő vasárnap, szeptember 20-án 10 órakor tartjuk a Plébániatemplom búcsúját. Az ünnepi szentmisét Molnár Miklós Budapest-rákosligeti plébános atya mutatja be. A búcsúi szentmisét követően ebédre hívjuk a kedves híveket, jó idő esetén a plébánia udvarán, rossz idő esetén a két nagyteremben.

Szeptember 20-án a búcsú napján 11:30-kor sem igeliturgia, sem szentmise nem lesz, a henészi és bodvicai híveket is hívjuk és várjuk a búcsúi szentmisére.

Szeptember 20-án 17:30-tól a Plébániatemplomban a Szironta együttes ad harangjáték koncertet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! A koncert ingyenes.

Szeptember 25-én, pénteken 17:30-kor Szent Ferenc kilenced kezdődik a Plébániatemplomban. A többi időpont a hirdetőtáblán olvasható.

Szeptember 27-én vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Október 4-én, vasárnap 11:30-kor tartjuk a bodvicai Szent Őrangyalok templom búcsúját.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott járványügyi intézkedéseknek megfelelően kérem a kedves híveket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a kihelyezett kézfertőtlenítő szerek használatára. A szentmisén lehetőleg viseljenek a szájat és orrot eltakaró maszkot/kendőt, és lehetőség szerint ügyeljenek a 1,5-2 méteres távolság megtartására. A püspökkari rendelkezés teljes szövege a hirdetőtáblán és az interneten megtalálható. Köszönjük, hogy példásan betartják a szükséges óvintézkedéseket!

Megérkeztek a jövő évi kalendáriumok és naptárak. Megvásárolhatóak a kegytárgy árudában a szentmisék előtt és után, vagy hivatali időben.  

Hirdetések – 2020. Évközi 23. vasárnap

Szeptember elsejétől az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek. Szeptembertől hétfőnként is lesz szentmise.

Szeptember elsejétől a Nagyatádi Kórházban látogatási tilalmat rendeltek el. A tilalom visszavonásáig a csütörtöki szentmiséket is a plébániatemplomban tartjuk 18 órai kezdettel.

Szeptember 6-án vasárnap 11:30-kor búcsúi szentmisét tartunk a simongáti keresztnél. Ezen a napon Bodvicán igeliturgia lesz, Henészben sem szentmise, sem igeliturgia nem lesz.

Szeptember 13-án 10 órakor tartjuk a hitoktatási tanévet megnyitó Veni Sancte szentmisét, amelyben a Szentlélek Isten kegyelmeit kérjük az új tanévre.

Szent Kereszt Felmagasztalása szeptember 14-i ünnepét követő vasárnap, szeptember 20-án 10 órakor tartjuk a Plébániatemplom búcsúját. Az ünnepi szentmisét Molnár Miklós Budapest-rákosligeti plébános atya mutatja be. A búcsúi szentmisét követően ebédre hívjuk a kedves híveket, jó idő esetén a plébánia hátsó udvarán, rossz idő esetén a két nagyteremben. Kérem, hogy az ebéden való részvételi szándékukat jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán. Sütemény felajánlásokat köszönettel elfogadunk.

Szeptember 20-án a búcsú napján 11:30-kor sem igeliturgia, sem szentmise nem lesz, a henészi és bodvicai híveket is hívjuk és várjuk a búcsúi szentmisére.

Szeptember 20-án 17:30-tól a Plébániatemplomban a Szironta együttes ad harangjáték koncertet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! A koncert ingyenes.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott járványügyi intézkedéseknek megfelelően kérem a kedves híveket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a kihelyezett kézfertőtlenítő szerek használatára. A szentmisén lehetőleg viseljenek a szájat és orrot eltakaró maszkot/kendőt, és lehetőség szerint ügyeljenek a 1,5-2 méteres távolság megtartására. A püspökkari rendelkezés teljes szövege a hirdetőtáblán és az interbeten megtalálható.

Megérkeztek a jövő évi kalendáriumok és naptárak. Megvásárolhatóak a kegytárgy árudában a szentmisék előtt és után, vagy hivatali időben.  

Hirdetések – 2020. Évközi 22. vasárnap

Szeptember elsejétől az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek. Szeptembertől hétfőnként is lesz szentmise.

A héten elsőcsütörtök lesz. A kórházkápolnában szentségimádást tartunk 15 órától papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise előtt fél órával rövid (17:30-tól!) szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

A bérmálással kapcsolatban megbeszélést tartunk szeptember 4-én pénteken az esti szentmise után (kb. 18:30-tól). Az érintett szülőket és a bérmálkozókat egyaránt várom.

Szeptember 6-án vasárnap 11:30-kor búcsúi szentmisét tartunk a simongáti keresztnél. Ezen a napon Bodvicán igeliturgia lesz, Henészben sem szentmise, sem igeliturgia nem lesz.

Dobos Gyula atya, aki 1965-1967 káplán volt, nyugdíjasként pedig kisegített Nagyatádon, elhunyt. Temetése szeptember 9-én lesz a 10 órai gyászmisét követően Balatonszemesen. Szeptember elsején, kedden 18 órakor gyászmisét mondunk érte a plébániatemplomban. A temetés miatt szeptember 9-én, szerdán az iroda zárva tart.

Szeptember 13-án tartjuk a hitoktatási tanévet megnyitó Veni Sancte szentmisét, amelyben a Szentlélek Isten kegyelmeit kérjük az új tanévre.

Megérkeztek a jövő évi kalendáriumok és naptárak. Megvásárolhatóak a kegytárgy árudában a szentmisék előtt és után, vagy hivatali időben.  

Hirdetések – 2020. Évközi 21. vasárnap

A Szent Mónika imaközösség következő összejövetele augusztus 26-án, szerdán 18:30-kor lesz a plébániatemplomban.

Szeptember 6-án vasárnap 11:30-kor búcsúi szentmisét tartunk a simongáti keresztnél. Ezen a napon Bodvicán igeliturgia lesz, Henészben sem szentmise, sem igeliturgia nem lesz.

Hirdetések – 2020. Évközi 19. vasárnap

Aki szeretné megrendelni jövő évre a napi evangéliumot és elmélkedést tartalmazó Szívem első gondolata című könyvet, legkésőbb augusztus 13-ig jelezze Forjánné Évának, vagy a sekrestyében, irodában.

Augusztus 9-én, vasárnap búcsúi szentmise lesz Ötvöskónyiban 11:30-kor. Ezen a napon Bodvicán nem lesz szentmise.

Augusztus 15-én, szombaton, Szűz Mária Mennybevételének (Nagyboldogasszony) ünnepe lesz, amely parancsolt (a vasárnappal egyenrangú) ünnep. Ezen a napon Taranyban reggel 8 órakor, a Plébániatemplomban délelőtt 10 órakor és este 19 órakor lesz szentmise. Ezen a napon tartjuk a kivadári búcsúi szentmisét 17:30-kor.

Augusztus 16-án, vasárnap 11:30-kor a Szent Rókus kápolna búcsúi szentmiséje lesz. Ezen a napon Henészben nem lesz szentmise.

Hirdetések – 2020. Évközi 18. vasárnap

Aki szeretné megrendelni a jövő évre a napi evangéliumot és elmélkedést tartalmazó Szívem első gondolata című könyvet, legkésőbb augusztus 13-ig jelezze Forjánné Évának.

A héten elsőcsütörtök lesz, a kórházi szentmise előtt 15 órától szentségimádást tartunk papokért és papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise előtt 18:30-tól rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Augusztus 9-én, vasárnap búcsúi szentmise lesz Ötvöskónyiban 11:30-kor. Ezen a napon Bodvicán nem lesz szentmise.

Augusztus 15-én, szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén tartjuk a kivadári búcsúi szentmisét 17:30-kor.

Augusztus 16-án, vasárnap 11:30-kor a Szent Rókus kápolna búcsúi szentmiséje lesz.

Hirdetések – 2020. Évközi 17. vasárnap

A Szent Mónika közösség következő összejövetele július 29-én, szerdán 18:30-kor lesz a plébániatemplomban.

Aki szeretné megrendelni a jövő évre a napi evangéliumot és elmélkedést tartalmazó Szívem első gondolata című könyvet, legkésőbb augusztus 13-ig jelezze Forjánné Évának.

Augusztus 9-én, vasárnap búcsúi szentmise lesz Ötvöskónyiban 11:30-kor. Ezen a napon Bodvicán nem lesz szentmise.

Augusztus 15-én, szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén tartjuk a kivadári búcsúi szentmisét 17:30-kor.

Augusztus 16-án, vasárnap 11:30-kor a Szent Rókus kápolna búcsúi szentmiséje lesz.