A húsvéti szent háromnap ünneplése

Hirdetések – 2020. Nagyböjt 3. vasárnapján

A kórházakra vonatkozó látogatási tilalom miatt a csütörtöki szentmiséket is a plébániatemplomban tartjuk 18 órai kezdettel. A többi szentmisét (hétköznap és vasárnap egyaránt) a megszokott rend szerint tartjuk meg.

Újra felhívom a figyelmet, hogy ha valaki súlyos okból (pl. betegség, az idős korból adódó nehézségek) nem tud részt venni a szentmisén, az eleget tehet a vasárnap megszentelésének otthoni közös imádsággal, vagy a rádióban, televízióban, interneten történő szentmisehallgatással is. (vö. CIC 1248. kán. 2.§) Tehát nem követ el halálos bűnt az, aki betegség miatt, vagy reális elővigyázatosságból járvány idején nem vesz részt a szentmisén.

Kérem, hogy az egymásért való keresztény felelősség tudatában fokozottan figyeljünk egymásra és a szükséges higiénés és egyéb szabályok betartásával tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a betegségek terjedésének megelőzésében!

Továbbra is kérjük a kedves híveket, hogy a szentmiséken tekintsenek el a békeköszöntés során a kézfogástól, a béke és szeretet jelét más módon (pl. meghajlással) fejezzük ki egymás felé. Kérjük továbbá, hogy részesítsék előnyben a kézbe áldozást!

Kérjük, hogy a szentmisére szánt persely adományokat a szentmise (igeliturgia) végén a kihelyezett perselybe tegyék! 

Ma délután (vasárnap) és jövő vasárnap is 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Pénteken 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise lesz.

A bérmálási felkészítő és a felnőtt hittan egyelőre elmarad.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud a templomba eljönni, kérem, hogy jelezzék szentmisék előtt/után, vagy az irodában, hivatali időben. (A betegek látogatásnak kérésére egész évben van lehetőség!)

Intézkedések a járvány megelőzése érdekében

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

 1. Templomok
 2. Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
 3. kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
 4. a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;
 5. kérjük a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését;
 6. amennyiben hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.
 • Egyházi intézmények, iskolák és plébániák
 • Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;
 • kérjük a gyakori, lehetőleg óránkénti, gondos szellőztetés elvégzését;
 • kérjük, hogy az illemhelységek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral;
 • kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helységekben (pl. szenzoros alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer adagoló).
 • Betegellátás
 • Kérjük a betegellátásban résztvevőket az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi rendelkezések betartására;
 • a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

Budapest, 2020. március 5.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Hirdetések – 2020. Nagyböjt 2 . vasárnapján

A katolikus iskolák számára tartott gyűjtés során 135.760 forintnyi adományt gyűjtöttünk össze plébániánkon, melyet a püspökségre továbbítottunk. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

A jótékonysági bál bevétele 1.021.000 forint lett. Ezúton is köszönetet mondok a szervezőknek a rengeteg munkáért és köszönet illeti a résztvevőket, továbbá mindazokat, akik támogatói jegyek vásárlásával, vagy adományaikkal támogatták bálunkat. Külön köszönet illeti a Nagyatádi Református Egyházközséget és Jakab László tiszteletes urat, akik a református templomban gyűjtést szerveztek az orgona javára.

Ma délután (vasárnap) és jövő vasárnap is 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Ma délután (vasárnap) 16:30-tól passió próbát tartunk a plébánián. Kántor úr várja mindazokat, akik a passióban énekelni szeretnének.

Pénteken 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise lesz, utána tartjuk a következő bérmálási előkészítőt.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud a templomba eljönni, kérem, hogy jelezzék szentmisék előtt/után, vagy az irodában, hivatali időben. (A betegek látogatásnak kérésére egész évben van lehetőség!)

Hirdetések – 2020. Nagyböjt 1. vasárnapján

Ma tartjuk a gyűjtést a katolikus iskolák javára, erre kérjük a szentmiséken nagylelkű perselyadományaikat!

A héten első csütörtök lesz. 15 órától a kórház kápolnában szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten első péntek lesz. 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise, a szentmise után a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Pénteken este a szentmise után tartjuk a következő felnőtt hittant. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jövő vasárnap 14 órától a kinti kálvárián keresztutat járunk a Ferences Világi renddel.

Jövő vasárnap 16:30-tól passió próbát tartunk a plébánián. Kántor úr várja mindazokat, akik a passióban énekelni szeretnének.

Hirdetések – 2020. Évközi 7. vasárnapján

A héten hamvazószerda lesz, megkezdődik a nagyböjti szent időszak. Szerdán az esti szentmise keretében hamvazás lesz. Akik szerdán nem tudnak részt venni a szentmisén, azoknak a szombati és vasárnapi misék után lehetőségük lesz hamvazkodni. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon kötelező a böjti fegyelem megtartása a 18 és 60 év közötti katolikusok számára: ezen a két napon legfeljebb háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein (és természetesen hamvazószerdán is) 14 éves kortól húst nem fogyaszthatunk! (Az év többi péntekén bűnbánati napot tartunk, ahol a hústilalom kiváltható egyéb lemondással, imádsággal, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával.) A hústilalom alól mentesülnek mindazok, akik nem saját asztaluknál étkeznek, hosszabb utazást végeznek, betegek, vagy nehéz fizikai munkát végeznek. A betegek és nehéz fizikai munkát végzők a böjt alól is mentesülnek.

Csütörtök délutántól szombat délig plébániatemplomunkban lesz a Missziós kereszt. Az ehhez kapcsolódó programok a hirdetőtáblán olvashatóak. A Missziós kereszthez kapcsolódó programok miatt csütörtökön a kórház kápolnában nem lesz szentmise, és a Szent Mónika Imaközösség találkozója is elmarad. Ennek új időpontját a későbbiekben hirdetjük.

Jövő vasárnap tartjuk a gyűjtést a katolikus iskolák javára, erre kérjük a szentmiséken nagylelkű perselyadományaikat!

Március 2. és 6. között nem leszek itthon. Temetés esetén Bognár Tamás lábodi plébános atya helyettesít, a szentmisék rendjében történő esetleges változásokat jövő héten hirdetjük.

A Missziós Kereszt Nagyatádon, a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomban

2020. február 27-29.

Programok:

Február 27. csütörtök

17:00 Kapunyitás, lehetőség a Missziós Kereszt megtekintésére

17:30 A Missziós Kereszt bemutatása

18:00 Ünnepélyes szentmise, majd kereszthódolat

20:00-ig lehetőség van csendes virrasztásra, a kereszt előtti imádságra.

Február 28. péntek

7:00 Zsolozsma (Reggeli dicséret), majd szentségkitétel

Egésznapos szentségimádás 17 óráig

(Kérem, hogy minden órára legalább 2 fő iratkozzon fel a szentmisék előtt/után, vagy az irodában!)

17:00 Szentségeltétel

17:15 Keresztút

18:00 Szentmise

Február 29. szombat

8:00 Lehetőség csendes imádságra a kereszt előtt.

9:00 Keresztút a kinti kálvárián a henészi templomig, a Ferences Világi Renddel (Rossz idő esetén a plébániatemplomban)

11:00 Szentségimádás, majd a Missziós Kereszt búcsúzatása

Hirdetések – 2020. évközi 6. vasárnapján

Most, a szentmise után kiszolgáltatom a betegek kenetét idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek, akik csütörtökön nem tudtak részt venni a kórházi szentmisén.

Csütörtökön délután a kórházkápolnában szentmise helyett igeliturgia lesz.

Pénteken az esti szentmise után folytatódik a felnőtt hittan.

Február 22-én szombaton este Egyházközségi jótékonysági bált szervezünk az Ady Endre Gimnáziumban, az épülő orgona javára. Belépő és támogatói jegyek a szentmisék előtt és után, valamint hivatali időben a plébánián vásárolhatóak csütörtökig! Köszönettel fogadunk tombola felajánlásokat február 20-ig a plébánián. Részletek a plakáton. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Február 27-én csütörtökön délután a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület jegyében plébániatemplomunkba érkezik a Missziós kereszt és szombaton délután viszik tovább Nagykanizsára. Az ehhez kapcsolódó lelki programokat jövő hétvégén hirdetjük.

Hirdetések – 2020. Évközi 5. vasárnapján

Február 11-én lesz a betegek világnapja. 13-án, csütörtökön a kórházkápolnában tartott szentmise után, illetve a szombati és vasárnapi szentmisék után kiszolgáltatom a Betegek kenetét idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek.  A szentséget kegyelmi állapotban, tiszta lélekkel lehet felvenni. Kérem, hogy aki szeretne részesülni a betegek szentségében, időben végezze el szentgyónását!

Pénteken az esti szentmise után folytatódik a bérmálási felkészítő.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Február 22-én szombaton este Egyházközségi jótékonysági bált szervezünk az Ady Endre Gimnáziumban, az épülő orgona javára. A zenét Lacza Attila és Varga Miklós szolgáltatja. Belépő és támogatói jegyek a szentmisék előtt és után, valamint hivatali időben a plébánián vásárolhatóak. Köszönettel fogadunk tombola felajánlásokat február 20-ig a plébánián.Részletek a plakáton. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Hirdetések – 2020. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Február 3-án, hétfőn Szent Balázs püspök ünnepe lesz. A szentmise után a kedves hívek balázsáldásban részesülhetnek. Aki a hétfői szentmisére nem tud eljönni, vasárnap a szentmisék után lehetősége lesz balázsáldásban részesülni.

A héten első csütörtök lesz, 15 órától a kórházkápolnában szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

Első pénteken az esti szentmise előtt 17:30-tól  rövid szentségimádás keretében a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Február 7-én, pénteken az esti szentmise után folytatódik a felnőtt hittan. Mindenkit szeretettel hívok és várok!

Február 11-én lesz a betegek világnapja. 13-án, csütörtökön a kórházkápolnában tartott szentmise után, illetve a szombati és vasárnapi szentmisék után kiszolgáltatom a Betegek kenetét idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek.  A szentséget kegyelmi állapotban, tiszta lélekkel lehet felvenni. Kérem, hogy aki szeretne részesülni a betegek szentségében, időben végezze el szentgyónását!

Február 22-én szombaton este Egyházközségi jótékonysági bált szervezünk az Ady Endre Gimnáziumban, az épülő orgona javára. A zenét Lacza Attila és Varga Miklós szolgáltatja. Belépő és támogatói jegyek a szentmisék előtt és után, valamint hivatali időben a plébánián vásárolhatóak. Köszönettel fogadunk tombola felajánlásokat február 20-ig a plébánián.Részletek a plakáton. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Hirdetések – 2020. évközi 3. vasárnapján

Hétfőtől a hétköznapi misék a szokott rend szerint lesznek megtartva. Köszönetet mondok a kedves híveknek, hogy az ökumenikus alkalmakon szép számban vettünk részt, erősítve ezzel is a krisztushívők közötti egységet. Köszönöm a sütemény felajánlásokat, és mindazok munkáját, akik közreműködtek református és evangélikus testvéreink megvendégelésében.

Január 31-én, pénteken az esti mise után tartjuk a következő bérmálási felkészítőt.

Február 1-jén, szombaton az esti szentmise után a plébániatemplomban a Pannon Filharmonikusok kamarakoncertje lesz, melyben többek között Bach, Mozart és Vivaldi művei hangzanak el. A koncert ingyenes, a részletes programot a hirdetőtáblán olvashatják.

Február 7-én, jövő pénteken az esti szentmise után folytatódik a felnőtt hittan. Mindenkit szeretettel hívok és várok!