Hirdetések 2023. október 29. – Évközi 30. vasárnap

November 1-jén Mindenszentek ünnepe lesz, amely parancsolt (a vasárnappal egyenrangú) ünnep. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk:

Tarany 8:00

Nagyatád 10:00 és 18:00

Henész 11:30

15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot végzünk a halottakért. A közös imádság után szívesen megáldom az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, – aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. (Ez a teljes búcsú mind a nyolc napon elnyerhető!)– Aki halottak napján (november 2-án) templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsú elnyeréséhez szükséges a megszentelő kegyelem állapotában lenni (azaz szükség esetén elvégezni a szentgyónást)!

November 2-án, halottak napján az esti 18:00-kor kezdődő szentmisét az összes elhunytért mutatjuk be.

A héten elsőpéntek lesz, a reggel 7:00 órakor kezdődő szentmise után rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát. 

November 9-től a szentmisék előtt a Szent Erzsébet kilencedet imádkozzuk. 

A megrendelt Szívem első gondolata című könyvek előreláthatólag november hónapban érkeznek meg. Az ára 2500 forint körül alakul.

Ezen a hétvégén és a jövő hétvégén tartjuk az új Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak választását. 

A szentmisék után a szentmisén jelenlévő nagykorú hívek a kiosztásra kerülő szavazólapokon szavazhatnak.

A jelöltek listája megtekinthető a hirdetőtáblán. A listán szereplő 12 jelöltből a 6 legtöbb szavazatot elnyerő kerül be az új testületbe.

Mindenki csak egyszer szavazhat!