Return to Plébánia bemutatása

Fíliák

Fíliális települések: Tarany, Ötvöskónyi, Kivadár.

Nagyatád – Szent Kereszt templom

A török hódoltság előtt Nagyatád és Berzence közötti területen volt az ősi templom, melyben Jézus keresztjének

egy darabját őrizték, ezért ez a hely búcsújáró templom volt. A templom helye törmelékek formájában ma is látható. Ezért a templomot a Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel, melyen azt az eseményt ünnepeljük, amikor Szent Ilona, …

Henész – Jézus Szíve kápolna

A városrész közepén áll az 1924-ben épült, kis alapterületű, harangtornyos épület. Előtte áll egy kőkereszt és a kis Jézust tartó Szent József szobra 1847-ből. A kápolna falán „A világháborúban hősi halált haltak 1914-1918” felirat található, 15 névvel.

Ez a kápolna a hívek számára az 1990-es években kicsinek bizonyult. Ezért épült fel …

Bodvicai templom

A város bodvicai részén is igény támadt arra, hogy a híveknek ott is legyen templomuk. Ez történt 1997-98-ban, amikor a Rákóczi u. és a Táncsics M. u. kereszteződésében megvásárolt telken Domokos Béla tervei alapján, Bagó László kivitelező munkájával az Őrangyalok tiszteletére felépült a bodvicai templom egy gyönyörű udvarral és közösségi teremmel. A templomot 1998 október …

Kisatád – Szent Rókus kápolna

Czindery Ignác Ferenc kegyúr 1722-ben kapta meg a megbízatást, hogy Atád és környéke kegyura legyen. Egyik feladata volt a templom megépítése. Az ő fia, Rókus, gyerekkorában nagyon beteges volt. Lehet, hogy himlő betegség is erőt vett rajta. Nagyon valószínű, hogy a feketehimlőben megbetegedett és abból kigyógyult Szent Rókus tiszteletére hálából ezért építette a …

Kivadári kápolna

1881-ben építette Somssich Adolf, Szűz-Mária mennybemenetele tiszteletére, a sudár fenyőfákkal körülvett templomkertben. Mellette egy kis dombon áll a harangláb. Az Erzsébet királyné márvány emlékoszlopot a millennium alkalmával állította a Somssich család. A Szent Erzsébetet ábrázoló majolika festményt Somssich Eszter festette 1898-ban. Ugyanitt egy kígyó fejére taposó Mária-szobor áll.

Az 1980-as években …

Kórház kápolna

A kórházi kápolna hosszú éveken át mint a kórház orvosainak és ápolónőinek tanácsterme működött. Egy időben minden csütörtökön szentmisét is mondtunk ott. 1994-ben Dr. Kisnemes János plébános kezdeményezésére a kórház igazgatója, Dr. Frank Ferenc megengedte, hogy a termet kápolnává alakítsuk át. Kiss László pápai mester készítette az oltárt, tabernákulumot és a padokat. Így …