Pályázat

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00271
A kedvezményezett neve: Nagyatádi Római Katolikus Plébánia,
A projekt címe:Összefogás a társadalmi kohézió erősítése érdekében
A szerződött támogatás összege: 49 340 856 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:
A projekt megvalósításának kezdete: 2018. február 28.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2020. november 29.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az egyházak és az általuk fenntartott szervezetek a közösségi igények és a felmerülő összetett társadalmi problémák hatékony kezelésében kiemelkedő szerepet töltenek be. A társadalmi folyamatok hatására fokozódó szükség van a formálisabb, kisebb-nagyobb közösségeket létrehozó, erősítő, támogató tevékenységekre.

A projekt a Nagyatádi Római Katolikus Plébánia, valamint a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége által alkotott konzorciumban valósul meg.

A projekt célterülete Nagyatád Járás, melynek a 2017. január 1-jén 25.925 lakosa volt, melyből a járás székhelye, Nagyatád 10.717 fővel részesedik.

A célcsoportot a Nagyatádi Plébánia valamint a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége által elért közösségek jelentik. A projekt megvalósítása során számos területen valósulnak meg programok, így a célcsoporton belül különösen az alábbi csoportokra koncentrálunk

 • romák, fogyatékkal élő személyek, szenvedélybetegek, demens, idős vagy hajléktalan személyek, bűnelkövetők, valamint a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet szerint „hátrányos helyzetű személyek” – minimum 120 fő
 • a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, javítóintézetből vagy büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak, menekültek vagy hazájukból elüldözött személyek – minimum 40 fő

A Nagyatádi Plébánia, valamint a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal a problémák kezelésében, a hátránykompenzációs tevékenységek, a fogyatékos személyek megszólítása, közösségbe vonása, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén.

A Nagyatádi Római Katolikus Plébánia szervezeti struktúrája egy-egy jó gyakorlat országos, hálózatszerű továbbadásának lehetőségét biztosítja. A Plébánia jelentős tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, életük megsegítésében, a mélyszegénységben és a többségi társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok csökkentésében. Az egyház egyre nagyobb szerepet vállal a szegénységben élők – köztük nagyszámú roma ember – foglalkoztatásának támogatásában.

A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége egységbe foglalja a szív és érrendszeri betegeket, valamint a megelőzés érdekében tevékenykedőket. A Szövetség legfontosabb feladati az alábbiak:

 • A szívbetegek, valamint az egészséges személyek egészségfenntartása és az állami egészségügyi szolgálat közötti kapcsolat kialakítása, a korszerű életvitelre vonatkozó ismeretek terjesztése.
 • A szív és érrendszeri betegek körében önsegítő csoportok alakítása.
 • A szív és érrendszeri betegségek természetének megismertetése.
 • Propagandakifejtése a szív és érrendszeri betegség megelőzésével kapcsolatos egészségmegőrző tevékenységben.

A projekt fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

Részcélok:

 • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
 • Társadalmi együttélés javítása
 • Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése
 • Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
 • Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)
 • Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése
 • Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása

A fenti célok hatékony elérése érdekében a projekt során az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

 •  tagonként 3-3 db komplex információs nap
 • tagonként 4 havonta egy érzékenyítő foglalkozás (összesen 7-8 db)
 • összesen 4-4 asszertív kommunikációs és konfliktuskezelései tréning

Társadalmi együttélés javítása:

 •  összesen 4-4 db közösségfejlesztési és mediációs tanácsadás
 •  összesen 4-4 db közösségi rendezvény
 •  Közösségek formális szervezeti létrehozásának, ill. fejlesztésének elősegítése, koordinálása
 •  Hátránykompenzációs tevékenységek

Prevenció:

 • összesen 4-4 db prevenciós tréning
 • összesen 4-4 db mentálhigiénés és szenvedélybetegség-megelőzési foglalkozás szervezése
 • 4 db jó gyakorlatokkal kapcsolatos workshop

Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése

 • Jelenlegi módszertanok összegyűjtése,Jó gyakorlatok terjesztése,Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés, Disszemináció.

Mindkét konzorciumi tag esetében:

Szolgáltatásfejlesztés (Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése)

 • Igényfelmérés, szükséglet feltárás, Szolgáltatások felülvizsgálata, Szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása, Szolgáltatások és a Szolgáltatási rendszer monitorozása .

Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)

 • Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása, Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése,Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása, Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés
Befektetés a jövőbe 
Európai Szociális Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE