Return to Hittan

Hitoktatók

Kovácsné Gergely Éva

kovacsne_gergely_evaNagyatádon születtem és lakom. Vallásos családban nőttem fel. Édesapám az egyházközségi testület tagja. Nálunk nem volt kérdés a hittanra és misére való járás. Talán ezért is választottam a hittanári pályát, mert szeretnék minél több gyermeket rávezetni arra, hogy Istennel szebb az élet. 2002-ben végeztem a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi hittanárképző szakán. 2002 szeptemberétől már a nagyatádi iskolákban tanítottam a hittant. Ma már Nagyatád mellett Taranyban, Somogyszobon és Segesden is tanítok. Két gyermek boldog anyukája vagyok.

Dr. Hajdúné Tóth Csilla