Return to Fíliák

Kivadári kápolna

1881-ben építette Somssich Adolf, Szűz-Mária mennybemenetele tiszteletére, a sudár fenyőfákkal körülvett templomkertben. Mellette egy kis kivadardombon áll a harangláb. Az Erzsébet királyné márvány emlékoszlopot a millennium alkalmával állította a Somssich család. A Szent Erzsébetet ábrázoló majolika festményt Somssich Eszter festette 1898-ban. Ugyanitt egy kígyó fejére taposó Mária-szobor áll.

Az 1980-as években a Somssich család a templomot és a hozzátartozó területet a nagyatádi egyházközségnek adományozta. A templom azóta többször történt kisebb javítás, melynek költségeit a külföldön élő Dr. Somssich László állotta. Halála után a templom falában helyeztük el hamvait.