Return to Plébánia bemutatása

Hajnal Zénó élete

Isten Szolgájának élettörténete a II. világháborúig

 

 • Isten Szolgája Pulvermann Imre és Fekete Mária gyermekeként 1900. október 25-én született a Bihar megyei Vaskón, amely ma Románia területén található. A keresztségben a József, bérmáláskor a János, beöltözésekor a Zénó nevet kapta, családnevét pedig az 1920-as években magyarosította Hajnalra.
 • Beöltözésére 1917. augusztus 27-én került sor, egyszerű fogadalmát 1918. augusztus 27-én tette le
 • 1919-ben a rendtartomány növendékeinek átköltözésekor került Szombathelyre a mai Szlovákia területéről
 • Örökfogadalmát 1924. július 30-án a veszprémi kolostorban tette le, elöljárója P. Burka Kelemen kezébe
 • Pappászentelésére 1925. június 29-én Nagykanizsán került sor, amit Zadravecz István OFM, ferences püspök végzett
 • 1925-től a veszprémi reformkolostor vikáriusa és a kisszeminárium prefektusa
 • 1928-tól a nagykanizsai rendház tagja, templomigazgató Kiskanizsán és a harmadik rend igazgatója
 • 1930–1931 között a szombathelyi plébánia káplánja, hitoktatója
 • 1932-ben szemináriumi gyóntató és zárdalelkész Budapesten
 • 1933-ban az Esztergomi Ferences Gimnázium prefektusa
 • 1934–1935 között Roeblingben
 • 1936-ban Bordentownban (New Jersey) lelkipásztor
 • 1936–1937-ben ismét prefektus és angol tanár Esztergomban
 • 1938-tól Nagykanizsára került, ahol plébános. Itt működött 1939-ig, amikor elöljárója Nagyatádra helyezte.
 • 1939-1945 között Nagyatád plébánosa (Nagyatádon a rendi közösség vezetője, a laikus testvérek magisztere, a plébánia adminisztrátora és hitoktatója, a felsősegesdi rendház diskretoriumának tagja, a háztörténet jegyzője és könyvtáros, valamint különféle plébániai csoportok vezetője. Itt érte őt a II. világháború, amelyben a város a nemzeti szocialista és a szovjet csapatok ütközőzónájába került.)
 • 1945 húsvétvasárnapján a Gyékényesre befogadott nagyatádiak Gola felé indulnak. Rendi öltözete láttán az egyik bolgár katona a helyi plébánossal Martincsevics Pállal együtt az árokba lövi. Zénó atya nyughelye a gyékényesi temetőben található. A helyi áldozatkész hívek évtizedeken át gondozták/gondozzák.