Hirdetések – évközi 22. vasárnap

Szeptembertől az általános miserend az alábbiak szerint alakul:

Hétköznap: hétfőn, kedden, szerdán és pénteken a plébániatemplomban 19 órakor, csütörtökön a kórházkápolnában 16 órakor.Szombat: 17:30-kor Ötvöskónyi és Kivadár váltakozva. (Ahol nem lesz szentmise, ott igeliturgia lesz.)19 órakor a plébániatemplomban.

Vasárnap: Tarany: 8:30, Nagyatád 10 óra, Henész és Bodvica váltakozva 11:30. (Ahol nem lesz szentmise, ott igeliturgia lesz.)Nagyatád 19 óra.Az általános miserendtől való eltéréseket időben hirdetjük.

Szeptember 15-én, vasárnap a 10 órai szentmisében tartjuk plébániatemplomunk búcsúi szentmiséjét. Ezen a napon 11:30-kor sem szentmise, sem igeliturgia nem lesz. A búcsúi szentmisére hívom és várom egyházközségünk minden kedves hívőjét! A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, hogy alkalmat teremtsünk a közösség egységének építésére és az ismerkedésre. Erre az alkalomra sütemény felajánlásokat köszönettel elfogadunk!A búcsú napján délután 15 órakor ünnepélyesen megáldjuk a strandnál lévő felújított keresztet. Erre is hívom és várom a kedves testvéreket!

A szentmisék előtti és alatti imákkal kapcsolatban az Anyaszentegyház liturgikus rendelkezéseit szem előtt tartva, az alábbiakat kérem:

– Szentmisék előtt fél órával a szokott módon a rózsafüzért imádkozzuk, kivéve, amikor valamilyen hagyományos ájtatosságot, vagy kilencedet végzünk. Kérem, hogy a szentmise előtti közös imádság végén imádkozzunk Boldogemlékű P. Hajnal Zénó OFM atya boldoggá avatásáért.

– A vasárnapi szentmisékben, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezésének megfelelően imádkozzunk a 2020-ban rendezendő Eucharisztikus Kongresszusért.

– Az esti szentmisék után az „Úrangyalát” imádkozzuk, valamint a megholtakért egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.

– Az egyéb (eddig végzett) imádságok igény szerint legyenek az egyéni ájtatosság szép eszközei, kérem hogy ezeket a kedves hívek magukban imádkozzák a szentmise után!