Hirdetések – 2020. Nagyböjt 3. vasárnapján

A kórházakra vonatkozó látogatási tilalom miatt a csütörtöki szentmiséket is a plébániatemplomban tartjuk 18 órai kezdettel. A többi szentmisét (hétköznap és vasárnap egyaránt) a megszokott rend szerint tartjuk meg.

Újra felhívom a figyelmet, hogy ha valaki súlyos okból (pl. betegség, az idős korból adódó nehézségek) nem tud részt venni a szentmisén, az eleget tehet a vasárnap megszentelésének otthoni közös imádsággal, vagy a rádióban, televízióban, interneten történő szentmisehallgatással is. (vö. CIC 1248. kán. 2.§) Tehát nem követ el halálos bűnt az, aki betegség miatt, vagy reális elővigyázatosságból járvány idején nem vesz részt a szentmisén.

Kérem, hogy az egymásért való keresztény felelősség tudatában fokozottan figyeljünk egymásra és a szükséges higiénés és egyéb szabályok betartásával tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a betegségek terjedésének megelőzésében!

Továbbra is kérjük a kedves híveket, hogy a szentmiséken tekintsenek el a békeköszöntés során a kézfogástól, a béke és szeretet jelét más módon (pl. meghajlással) fejezzük ki egymás felé. Kérjük továbbá, hogy részesítsék előnyben a kézbe áldozást!

Kérjük, hogy a szentmisére szánt persely adományokat a szentmise (igeliturgia) végén a kihelyezett perselybe tegyék! 

Ma délután (vasárnap) és jövő vasárnap is 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Pénteken 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise lesz.

A bérmálási felkészítő és a felnőtt hittan egyelőre elmarad.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud a templomba eljönni, kérem, hogy jelezzék szentmisék előtt/után, vagy az irodában, hivatali időben. (A betegek látogatásnak kérésére egész évben van lehetőség!)