Hirdetések – 2020. Szentháromság vasárnapján

Június hónapban az esti szentmisék előtt negyed órával (18:45-től) a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Az első péntekes betegek gyóntatását, valamint az idősek és betegek elmaradt húsvéti gyóntatását újra megkezdjük. Kérem, ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné „húsvéti” gyónását és áldozását elvégezni, jelezzék a szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben az irodában!

Szent Antal kilencedet imádkozunk június 5. és 13. között az esti litánia előtt fél órával. (18:15-től.)

Június 8-án, hétfőn NEM LESZ SZENTMISE a plébániatemplomban.

Június 13-án, szombaton az esti szentmise után megtartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Jövő vasárnap, június 14-én Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja lesz. Megtartjuk az úrnapi körmenetet. Kérjük, aki a sátrak díszítéséhez hozzá tud járulni virágokkal, hozza el szombaton a plébániatemplomba! Ezen a napon nem lesz Bodvicán szentmise, sem Henészben igeliturgia. A fíliákban élő kedves híveket is szeretettel várjuk a közös körmenetre!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 14-i hatállyal visszavonja az általános felmentést a szentmisére járás kötelezettsége alól, felhívva a figyelmet, hogy az idősek, betegek, és mindazok, akik a közösségért végzett feladatuk miatt szolgálatban vannak, továbbra is megszentelhetik imádsággal a vasárnapot. Kérem, hogy templomi/szentmisei részvételre vonatkozó egészségügyin előírásokat továbbra is tartsuk meg! 

Köszönöm mindazok jelentkezését és munkáját, akik részt vettek a templom fertőtlenítő takarításában. Kérem, aki teheti, vállaljon egy-egy alkalmat! Jelentkezni a szentmisék előtt/után, vagy az irodában lehet.