Hirdetések 2020. november 1. (Mindenszentek)

November 1-jén 15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot tartunk. A közös imádság után szívesen megáldom az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

November 2-án hétfőn az esti szentmisét az összes elhunytakért mutatjuk be.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,

  • aki november hónapban áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért.
  • Aki november hónapban templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsú elnyeréséhez szükséges a megszentelő kegyelem állapotában lenni (azaz szükség esetén elvégezni a szentgyónást), a szentáldozás és imádság a szentatya szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy).Mindazok, akik betegség, vagy más súlyos ok miatt nem tudják a fenti feltételeket teljesíteni elnyerhetik a búcsút azáltal, ha Jézus, vagy a Szűzanya képe előtt imádkoznak az elhunytakért, azzal a szándékkal, hogy a szükséges feltételeket (gyónás, áldozás) teljesítik, amint lehetséges.

A héten elsőcsütörtök lesz, 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise előtt fél órával (17:30-tól) rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.