Hirdetések 2020. december 20. – Advent 4. vasárnapja

Hétfőn, kedden és szerdán is lesz még roráte szentmise. A roráték előtt és után lehetőséget biztosítok a szentgyónások elvégzésére az irodában. Kérem, hogy aki a karácsonyi szentgyónását szeretné elvégezni, éljen ezzel a lehetőséggel, ne hagyjuk az utolsó pillanatra!

Ha tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné elvégezni a karácsonyi szentgyónását és szentáldozását, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt vagy után, vagy az irodán!

Kérem, hogy töltsék ki az egyházmegyei zsinati kérdőívet a https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu oldalon!  Akinek nincs internet hozzáférése, lehetősége van a kérdőív papír alapú kitöltésére. A nyomtatványt az irodában szíveskedjenek kérni!

Templomunkat ábrázoló karácsonyi képeslap kapható, melynek megvásárlásával az orgona építését támogathatják.

Mivel a Kormány december 21-re ígért döntést a korlátozások karácsonyi feloldásával kapcsolatban, a szenteste miserendjét csak ez után tudjuk hirdetni. Kérem figyeljék a hirdetőtáblát, plébániánk internetes közösségi oldalát!

Karácsony napján és másnapján a miserend az alábbiak szerint alakul:

  • December 25.: 8:00 Tarany, 10:00 Nagyatád, 11:30 Bodvica, 18:00 Nagyatád
  • December 26.: 8:00 Kivadár, 10:00 Nagyatád, 11:30 Henész, 16:30 Ötvöskónyi

(Este a Plébániatemplomban nem lesz szentmise!)

  • Igeliturgiák: 25-én: 11:30 Henész, 16:30 Ötvöskónyi;
  • 26-án: 11:30 Bodvica

December 27-én, Szent Család Vasárnapján szokásos vasárnapi miserendet tartunk. (8:00 Tarany, 10:00 Nagyatád, 11:30 Bodvica, 18:00 Nagyatád) A vasárnapi misék végén Szent Család ünnepe alkalmából egyenként megáldom a családokat.