Hirdetések 2022. április 3. – Nagyböjt 5. vasárnapja

Húsvétig folytatjuk a tartósélelmiszer gyűjtést egyházközségünk rászorulói javára.

Az ukrajnai menekültek javára szánt adományokat hétfőn a Karitász kaposvári központjába szállítottuk. Ezúton is köszönjük az adakozók nagylelkűségét!

A hétvégi szentmisék persely adományait a Szentföld javára továbbítjuk.

A héten elsőcsütörtök lesz, az esti szentmise előtt 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban.

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

A nagyböjti triduumot (három napos lelkigyakorlatot) Kárász Gábor szekszárdi káplán atya tartja április 7-9. (csütörtök-szombat) között az esti szentmisék keretében.

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán, szívesen elmegyünk. (Az idősek/betegek otthoni, vagy kórházi gyóntatását egész évben lehet kérni!)

Jövő vasárnap virágvasárnap, a 10 órai szentmise barkaszenteléssel és körmenettel kezdődik, jó idő esetén a templom előtti téren gyülekezzünk! Kérjük, hogy aki tud, hozzon barkaágat!

Ebben a szentmisében a plébánia kórusa énekli a passiót.

A húsvéti virágdíszítésre szánt adományaikat a hátul erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el. Ezúton is köszönjük a díszítésre szánt adományokat!