HÚSVÉTI MISEREND

Nagycsütörtök:

18:00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére

          Szentmise után virrasztást tartunk.

Nagypéntek:

9:00 Keresztút a kinti kálvárián

15:00 Urunk szenvedésének ünneplése

(„Csonka mise”)

A szertartás után a templom nyitva lesz, lehetőség lesz egyéni szentsír látogatásra.

Nagyszombat:

Reggel 8 órától 16 óráig a templom nyitva lesz, lehetőség lesz egyéni szentsír látogatásra.

20:00 Húsvét vigíliája (tűzszentelés, vigília, szentmise, körmenet)

A körmenet után ételszentelést végzünk!

Húsvét vasárnap:

7:00 Ételszentelés

8:00 Tarany

10:00 Nagyatád

11:30 Henész (Bodvica: Igeliturgia!)

18:00 Nagyatád

Húsvéthétfő:

8:00 Kivadár

10:00 Nagyatád

11:30 Bodvica

16:30 Ötvöskónyi

Este nincs szentmise!