Hirdetések 2022. április 10. – Virágvasárnap

Húsvétig folytatjuk a tartósélelmiszer gyűjtést egyházközségünk rászorulói javára.

A múlt hétvégi gyűjtés során 111.950 forintnyi adomány gyűlt össze, melyet a püspökségen keresztül továbbítottunk a Szentföld javára.

Április 13-án, szerdán 17 órától tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást. A szentségimádást és a szentmisét Bognár Tamás lábodi plébános atya tartja.

A húsvéti miserendet a hirdetőtáblán, illetve a kapun kifüggesztve is olvashatják:

Nagycsütörtök: 18:00 szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek: 9:00 Keresztút a kinti kálvárián, 15:00 Urunk szenvedésének ünneplése („csonkamise”), utána lehetőség szentsír látogatásra.

Nagyszombat: 8-16 óráig lehetőség szentsír látogatásra, 20:00 húsvéti vigília, majd körmenet (kb 22:15-kor)

Húsvét vasárnap: vasárnapi miserend.

Húsvét hétfő: A plébániatemplomban csak 10 órakor lesz szentmise.

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán, szívesen elmegyünk. (Az idősek/betegek otthoni, vagy kórházi gyóntatását egész évben lehet kérni!)

A húsvéti virágdíszítésre szánt adományaikat a hátul erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el. Ezúton is köszönjük a díszítésre szánt adományokat!