Hirdetések 2023. november 12. – Évközi 32. vasárnap

Szerdán az esti szentmise után bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően jövő vasárnap a szentmisék perselyadományait a Karitász javára továbbítjuk. 

Megérkezett a Szívem első gondolata című könyv, akik megrendelték, átvehetik a kegytárgy árudában. Az ára 2400 forint. 

Aki elhunytjaiért, vagy bármilyen más szándékra szentmisét szeretne kérni a jövő évre, megteheti szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodában, hivatali időben.

November 9-től a szentmisék előtt a Szent Erzsébet kilencedet imádkozzuk. 

A megtartott választás alapján a következő személyek kerültek be az Egyházközségi Képviselőtestületbe: Bagó László, Gerlecz László, Jüngling-Czotter Éva, Szantner Zoltán, Varga Miklós, Wirth Csabáné. Az új képviselő-testület tagjainak eskütétele november 26-án, Krisztus Király vasárnapján, a 10 órai szentmisében lesz.

Hirdetések 2023. november 5. – Évközi 31. vasárnap

Aki elhunytjaiért, vagy bármilyen más szándékra szentmisét szeretne kérni a jövő évre, megteheti szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodában, hivatali időben.

November 9-től a szentmisék előtt a Szent Erzsébet kilencedet imádkozzuk. 

Ezen a hétvégén tartjuk az új Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak választását. 

A szentmisék után a szentmisén jelenlévő nagykorú hívek a kiosztásra kerülő szavazólapokon szavazhatnak.

A jelöltek listája megtekinthető a hirdetőtáblán. A listán szereplő 12 jelöltből a 6 legtöbb szavazatot elnyerő kerül be az új testületbe.

Mindenki csak egyszer szavazhat!

Hirdetések 2023. október 29. – Évközi 30. vasárnap

November 1-jén Mindenszentek ünnepe lesz, amely parancsolt (a vasárnappal egyenrangú) ünnep. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk:

Tarany 8:00

Nagyatád 10:00 és 18:00

Henész 11:30

15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot végzünk a halottakért. A közös imádság után szívesen megáldom az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, – aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. (Ez a teljes búcsú mind a nyolc napon elnyerhető!)– Aki halottak napján (november 2-án) templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsú elnyeréséhez szükséges a megszentelő kegyelem állapotában lenni (azaz szükség esetén elvégezni a szentgyónást)!

November 2-án, halottak napján az esti 18:00-kor kezdődő szentmisét az összes elhunytért mutatjuk be.

A héten elsőpéntek lesz, a reggel 7:00 órakor kezdődő szentmise után rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát. 

November 9-től a szentmisék előtt a Szent Erzsébet kilencedet imádkozzuk. 

A megrendelt Szívem első gondolata című könyvek előreláthatólag november hónapban érkeznek meg. Az ára 2500 forint körül alakul.

Ezen a hétvégén és a jövő hétvégén tartjuk az új Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak választását. 

A szentmisék után a szentmisén jelenlévő nagykorú hívek a kiosztásra kerülő szavazólapokon szavazhatnak.

A jelöltek listája megtekinthető a hirdetőtáblán. A listán szereplő 12 jelöltből a 6 legtöbb szavazatot elnyerő kerül be az új testületbe.

Mindenki csak egyszer szavazhat!

Hirdetések 2023. október 15. – Évközi 28. vasárnap

Szerdán az esti szentmise után bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Jövő vasárnap lesz a missziós vasárnap, így a jövő hétvégi szentmisék perselyadományait a missziók javára továbbítjuk.

Az október 28-29-i és november 4-5-i hétvégén tartjuk az új Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak választását. A szentmisék után a szentmisén jelenlévő nagykorú hívek a kiosztásra kerülő szavazólapokon szavazhatnak legfejjebb 6 jelöltre. Mindenki csak egyszer szavazhat!A jelöltek listája megtekinthető a hirdetőtáblán.

Hirdetések 2023. október 8. – Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Október 13-án, pénteken a reggeli szentmise után tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Október 15-én, jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Az október 28-29-i és november 4-5-i hétvégén tartjuk az új Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak választását. A szentmisék után a szentmisén jelenlévő nagykorú hívek a kiosztásra kerülő szavazólapokon szavazhatnak legfejjebb 6 jelöltre. Mindenki csak egyszer szavazhat! A jelöltek listája megtekinthető a hirdetőtáblán.

Egyházközségi Képviselőtestület választás

2023. október 28-29. / 2023. november 4-5.

Jelöltek listája

Hivatalból tagok:                                   Fíliák delegáltjai:

Sándor László plébános                           Dudás Imre Tarany

Hrankai Dávid akolitus                            Horváth Zoltán Kivadár

Dr. Hajdúné Tóth Csilla hitoktató           Varga Józsefné Ötvöskónyi

Lacza Attila kántor, akolitus                    Káplár Róbertné Henész

                                                                 Peti Ferenc Bodvica

Választható jelöltek:

Bagó László

Csonka Józsefné

Gerlecz László

Horváth Róbert

Jüngling-Czotter Éva

Kovács Szabolcs

Kőszegi Zsuzsanna

Rózsás Viktória

Szantner Zoltán

Szépné Horváth Otília

Varga Miklós

Wirth Csabáné

Megérkeztek a jövő évi naptárak, kalendáriumok. Megvásárolhatóak a Kegytárgy árudában.

Az Kaposvári Egyházmegye alapításának 30 éves jubileumára kiírt pályázatokra beküldött irodalmi és rajzos alkotásokból könyv készült „A templom, ahol otthon vagyok” címmel. Megvásárolható az irodában.

Megjelent Lacza Attilának, egyházközségünk kántorának új nagylemeze „Csillagos ég” címmel. Megvásárolható a kántor úrnál.

Hirdetések 2023. október 1. – Évközi 26. vasárnap

Október 4-én, szerdán emlékezünk Assisi Szent Ferenc boldog halálára. 17:00 órakor megáldjuk a felújított Szentháromság szobrot, 18:00 órakor ünnepi szentmise lesz, melynek végén a tranzitus szertartását végezzük el. A szentmisét Fejes Antal ferences szerzetes mutatja be. A szentmise után szeretetvendégségre hívjuk a híveket!

A héten elsőcsütörtök lesz, 17:00 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért. Az elsőcsütörtöki szentmisét az Anyaszentegyház hivatalos nyelvén, latinul mutatjuk be.

A héten elsőpéntek lesz, a reggeli szentmise után rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Megérkeztek a jövő évi naptárak, kalendáriumok. Megvásárolhatóak a Kegytárgy árudában.

Az Kaposvári Egyházmegye alapításának 30 éves jubileumára kiírt pályázatokra beküldött irodalmi és rajzos alkotásokból könyv készült „A templom, ahol otthon vagyok” címmel. Megvásárolható az irodában.

Megjelent Lacza Attilának, egyházközségünk kántorának új nagylemeze „Csillagos ég” címmel. Megvásárolható a kántor úrnál.

Hirdetések 2023. szeptember 24. – Évközi 25. vasárnap

Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik valamilyen okból nem részesültek a keresztény beavatás szentségeiben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) és szeretnék pótolni.  Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is erről a lehetőségről! Az első alkalmat szeptember 26-án, kedden az esti szentmise után tartjuk. Részletek és jelentkezés a plébános atyánál.

Szerdán az esti szentmise után bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A Szent Mónika Imaközösség következő összejövetele szeptember 28-án, csütörtökön lesz, az esti szentmise előtt 17:30-tól.

Október 1-jén, jövő vasárnap 11:30-kor tartjuk a bodvicai Szent Őrzőangyalok templom búcsúi szentmiséjét. Mindekit szeretettel várunk!

Megérkeztek a jövő évi naptárak, kalendáriumok. Megvásárolhatóak a Kegytárgy árudában.

Az Kaposvári Egyházmegye alapításának 30 éves jubileumára kiírt pályázatokra beküldött irodalmi és rajzos alkotásokból könyv készült „A templom, ahol otthon vagyok” címmel. Megvásárolható az irodában.

Megjelent Lacza Attilának, egyházközségünk kántorának új nagylemeze „Csillagos ég” címmel. Megvásárolható a kántor úrnál.

Hirdetések 2023. szeptember 17. – Évközi 24. vasárnap

Szeptember 19-én, kedden este NEM LESZ SZENTMISE!

Szerdán az esti szentmise után felnőtt katekézist tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Szent Ferenc kilenced kezdődik szeptember 23-án, szombaton az esti szentmise előtt 17:30-tól.

A Szent Mónika Imaközösség következő összejövetele szeptember 28-án, csütörtökön lesz, az esti szentmise előtt 17:30-tól.

Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik valamilyen okból nem részesültek a keresztény beavatás szentségeiben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) és szeretnék pótolni. Szeptember második felétől keddenként az esti szentmise után tartjuk a felkészítő alkalmakat. Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is erről a lehetőségről! Az első alkalmat szeptember 26-án tartjuk .Részletek és jelentkezés a plébános atyánál.

Idén ősszel lejár az egyházközségi képviselő testület mandátuma, ezért új választásra lesz szükség, melynek pontos rendjét a későbbiekben hirdetjük. „A plébániai képviselő-testület természetét tekintve nem jogi személy, hanem tanácsadó testület, amelynek feladata a plébános munkáját lelkiismeretesen és felelősségteljesen segíteni, döntéshozatalát előkészíteni.” (SZMSZ 2. §. (1))Kérjük a kedves híveket, hogy szeptember 21-ig jelöljenek a testületbe olyan 18 és 75 éves kor közötti vallásukat gyakorló katolikusokat, akiket alkalmasnak találnának és vállalnák a feladatot és a vele járó szolgálatot. A jelöléseket írásban, vagy elektronikus úton a plébánia címére, vagy szóban a plébános atyának jelezve lehet benyújtani.

Megérkeztek a jövő évi naptárak, kalendáriumok. Megvásárolhatóak a Kegytárgy árudában.

Az Kaposvári Egyházmegye alapításának 30 éves jubileumára kiírt pályázatokra beküldött irodalmi és rajzos alkotásokból könyv készült „A templom, ahol otthon vagyok” címmel. Megvásárolható az irodában.

Megjelent Lacza Attilának, egyházközségünk kántorának új nagylemeze „Csillagos ég” címmel. Megvásárolható a kántor úrnál.

Hirdetések 2023. szeptember 10. – Évközi 23. vasárnap

Szeptember 13-án, szerdán 17:00 órától tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Szerdán az esti szentmise után bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Szeptember 17-én, jövő vasárnap 10:00 órakor tartjuk a hitoktatási évet megnyitó Veni Sancte szentmisét, mely gitáros szentmise lesz.

Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik valamilyen okból nem részesültek a keresztény beavatás szentségeiben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) és szeretnék pótolni. Szeptember második felétől keddenként az esti szentmise után tartjuk a felkészítő alkalmakat. Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is erről a lehetőségről! Az első alkalmat szeptember 26-án tartjuk. Részletek és jelentkezés a plébános atyánál.

Idén ősszel lejár az egyházközségi képviselő testület mandátuma, ezért új választásra lesz szükség, melynek pontos rendjét a későbbiekben hirdetjük. A plébániai képviselő-testület természetét tekintve nem jogi személy, hanem tanácsadó testület, amelynek feladata a plébános munkáját lelkiismeretesen és felelősségteljesen segíteni, döntéshozatalát előkészíteni.” (SZMSZ 2. §. (1)) Kérjük a kedves híveket, hogy szeptember 21-ig jelöljenek a testületbe olyan 18 és 75 éves kor közötti vallásukat gyakorló katolikusokat, akiket alkalmasnak találnának és vállalnák a feladatot és a vele járó szolgálatot. A jelöléseket írásban, vagy elektronikus úton a plébánia címére, vagy szóban a plébános atyának jelezve lehet benyújtani.

Megérkeztek a jövő évi naptárak, kalendáriumok. Megvásárolhatóak a Kegytárgy árudában.

Az Kaposvári Egyházmegye alapításának 30 éves jubileumára kiírt pályázatokra beküldött irodalmi és rajzos alkotásokból könyv készült „A templom, ahol otthon vagyok” címmel. Megvásárolható az irodában.

Megjelent Lacza Attilának, egyházközségünk kántorának új nagylemeze „Csillagos ég” címmel. Megvásárolható a kántor úrnál.

Hirdetések 2023. szeptember 3. – Évközi 22. vasárnap

A héten elsőcsütörtök lesz, 17:00 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért. Az elsőcsütörtöki szentmisét az Anyaszentegyház hivatalos nyelvén, latinul mutatjuk be.

Szeptember 8-án, péntek Szűz Mária születésének (Kisboldogasszony) ünnepe lesz, reggel 7:00 órakor tartunk szentmisét.

Szeptember 10-én vasárnap tartjuk plébániatemplomunk búcsúi szentmiséjét. A szentmisét Heiter Robert Gottfried szepetneki plébános atya mutatja be. A szentmise után közös ebédre hívjuk a kedves híveket. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a búcsúi ebéden, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy az irodában.Erre az alkalomra köszönettel fogadunk sütemény felajánlásokat.

Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik valamilyen okból nem részesültek a keresztény beavatás szentségeiben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) és szeretnék pótolni. Szeptember második felétől keddenként az esti szentmise után tartjuk a felkészítő alkalmakat. Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is erről a lehetőségről!Részletek és jelentkezés a plébános atyánál.

Idén ősszel lejár az egyházközségi képviselő testület mandátuma, ezért új választásra lesz szükség, melynek pontos rendjét a későbbiekben hirdetjük. A plébániai képviselő-testület természetét tekintve nem jogi személy, hanem tanácsadó testület, amelynek feladata a plébános munkáját lelkiismeretesen és felelősségteljesen segíteni, döntéshozatalát előkészíteni.” (SZMSZ 2. §. (1))Kérjük a kedves híveket, hogy szeptember 21-ig jelöljenek a testületbe olyan 18 és 75 éves kor közötti vallásukat gyakorló katolikusokat, akiket alkalmasnak találnának és vállalnák a feladatot és a vele járó szolgálatot. A jelöléseket írásban, vagy elektronikus úton a plébánia címére, vagy szóban a plébános atyának jelezve lehet benyújtani.