Hirdetések 2023. április 2. – Virágvasárnap

A múlt hétvégi gyűjtés során 131.215 forintnyi adomány gyűlt össze, melyet a püspökségen keresztül továbbítottunk a Szentföld javára.

Szerdán az esti szentmise után bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A húsvéti miserendet a hirdetőtáblán, illetve a kapun kifüggesztve is olvashatják:

Nagycsütörtök: 18:00 szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek: 9:00 Keresztút a kinti kálvárián, 15:00 Urunk szenvedésének ünneplése („csonkamise”), utána lehetőség szentsír látogatásra.

Nagyszombat: 8-16 óráig lehetőség szentsír látogatásra, 20:00 húsvéti vigília, majd körmenet (kb 22:30-kor)

Húsvét vasárnap: vasárnapi miserend.

Húsvét hétfő: A plébániatemplomban csak 10 órakor lesz szentmise.

Április 28-30. között szentatyánk Ferenc pápa hazánkba látogat. Április 30-án, vasárnap Budapesten a Kossuth téren mutat be ünnepi szentmisét. A pápai szentmisére buszt szervezünk. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a zarándoklaton, jelentkezzen szentmisék után a sekrestyében, vagy hivatali időben az irodában. Az utazás költsége 9.000 Ft/fő.

Április 30-án, vasárnap a plébánia területén délelőtt nem lesznek szentmisék!

A Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően tartós élelmiszert gyűjtünk Egyházközségünk rászorulói javára. Az adományokat szentmisék előtt/után, valamint hivatali időben tudjuk fogadni. Ezúton is köszönjük az adakozók nagylelkűségét!

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán.

A húsvéti virágdíszítésre szánt adományaikat a hátul erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el. Ezúton is köszönjük a díszítésre szánt adományokat!