Hirdetések 2021. február 28. – Nagyböjt 2. vasárnapja

A mai szentmisék perselyadományait a katolikus iskolák javára küldjük el.

A Püspöki Kar körlevelében említett nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtésre szánt adományaikat szentmisék előtt és után, valamint hivatali időben tudjuk fogadni.

A héten elsőcsütörtök lesz, 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise után imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt fél órával (17:30-tól) keresztutat járunk a plébániatemplomban.

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Az Adoremus című kiadvány ára 50 forinttal emelkedett, kérem, hogy akik előfizettek rá, a különbözet kifizetése miatt keressék Forjánné Évát!

Hirdetések 2021. február 21. – Nagyböjt 1. vasárnapja

Hétfőn este kivételesen nem lesz szentmise.

A Szent Mónika Imaközösség következő összejövetele február 24-én, szerdán lesz 17:30-tól a plébániatemplomban.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt fél órával (17:30-tól) keresztutat járunk a plébániatemplomban.

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Hirdetések 2021. február 14. – Évközi 6. vasárnap

A héten hamvazószerda lesz, megkezdődik a nagyböjti szent időszak. Szerdán az esti szentmise keretében hamvazás lesz. Akik szerdán nem tudnak részt venni a szentmisén, azoknak a szombati és vasárnapi misék után lehetőségük lesz hamvazkodni.

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon kötelező a böjti fegyelem megtartása a 18 és 60 év közötti katolikusok számára: ezen a két napon legfeljebb háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.

Nagyböjt péntekjein (és természetesen hamvazószerdán is) 14 éves kortól húst nem fogyaszthatunk! (Az év többi péntekén bűnbánati napot tartunk, ahol a hústilalom kiváltható egyéb lemondással, imádsággal, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával.)A hústilalom alól mentesülnek mindazok, akik nem saját asztaluknál étkeznek, hosszabb utazást végeznek, betegek, vagy nehéz fizikai munkát végeznek. A betegek és nehéz fizikai munkát végzők a böjt alól is mentesülnek.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt fél órával (17:30-tól) keresztutat járunk a plébániatemplomban.

Hirdetések 2021. február 7. – Évközi 5. vasárnap

Február 11-én lesz a betegek világnapja. Ezen a napon (csütörtökön) az szentmise után, illetve a szombati és vasárnapi szentmisék után kiszolgáltatom a Betegek kenetét idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek. A szentséget kegyelmi állapotban, tiszta lélekkel lehet felvenni. Kérem, hogy aki szeretne részesülni a betegek szentségében, időben végezze el szentgyónását!(A Betegek kenete szentségének kiszolgáltatására való tekintettel a február 13-i szentségimádás elmarad!)

Hirdetések 2021. január 31. – Évközi 4. vasárnap

Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz, az esti szentmisében gyertyaszentelést tartunk.

Február 3-án, szerdán Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén az esti szentmise után balázsáldásban részesülhetnek a résztvevők. Akik szerdán nem tudnak eljönni, azok a következő hétvégén (szombat, vasárnap) a szentmisék után részesülhetnek ebben a szentelményben.

A héten elsőcsütörtök lesz, 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise előtt fél órával a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Hirdetések 2021. január 17. – Évközi 2. vasárnap

Megjelent az egyházmegyei újság, a Spritus legújabb száma. Kapható a kegytárgy árudában.

Megkezdődik az ökumenikus imahét a krisztushívők egységéért. A járványhelyzetre való tekintettel csak egy közös istentiszteleti alkalmat tartunk január 26-án kedden, 17 órától a plébániatemplomban, melyet a plébánia facebook oldalán élőben közvetítünk. Igét hirdet: Jakab István református lelkipásztor. (Ezen a napon nem lesz szentmise!)

Ismét kérjük, hogy töltsék ki az egyházmegyei zsinat kérdőívét a Kaposvári Egyházmegye honlapján! Aki papíralapon szeretné a kérdőívet kitölteni, kérje a nyomtatványt az irodában.

Hirdetések 2021. január 10. – Urunk megkeresztelkedése

Január 10-től, vasárnaptól Szent Margit kilenced kezdődik az esti szentmisék előtt fél órával.

Január 13-án, szerdán az esti szentmise után tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Hirdetések 2021. január 3. – Karácsony utáni II. vasárnap

Január 6-án, szerdán Urunk megjelenésének főünnepe (Vízkereszt) lesz, amely parancsolt, azaz a vasárnappal egyenrangú ünnep. A Plébániatemplomban este 18 órakor lesz szentmise, melyben vízszentelést végzünk.

A héten első csütörtök lesz, az esti szentmise előtt, 17 órától szentségimádást tartunk papokért és papi hivatásokért.

Január 10-től, jövő vasárnaptól Szent Margit kilenced kezdődik az esti szentmisék előtt fél órával.

Hirdetések 2020. december 27. – Szent Család vasárnapja

A mai szentmisék végén egyenként megáldom a családokat.

December 28-án, hétfőn nem lesz szentmise.

December 31-én, az év utolsó napján a 18 órai szentmisében hálát adunk az elmúlt esztendőért.

Január 1. (Újév napja) Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe parancsolt – azaz a vasárnappal egyenrangú – ünnep, amelyet szentmisén való részvétellel és pihenéssel kell megszentelni. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk.(8:00 Tarany, 10:00 Nagyatád, 11:30 Henész, 18:00 Nagyatád)

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a Püspök atya által adott felmentés, mely szerint mentesülnek a szentmise hallgatási kötelezettség alól a betegek, idősek, karanténban levők, a betegeket ápolók és azok, akik veszélyeztetve érzik magukat a járvány miatt, továbbra is érvényben van.

Január 1-jén elsőpéntek lesz. 17:30-tól rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Hirdetések 2020. december 20. – Advent 4. vasárnapja

Hétfőn, kedden és szerdán is lesz még roráte szentmise. A roráték előtt és után lehetőséget biztosítok a szentgyónások elvégzésére az irodában. Kérem, hogy aki a karácsonyi szentgyónását szeretné elvégezni, éljen ezzel a lehetőséggel, ne hagyjuk az utolsó pillanatra!

Ha tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné elvégezni a karácsonyi szentgyónását és szentáldozását, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt vagy után, vagy az irodán!

Kérem, hogy töltsék ki az egyházmegyei zsinati kérdőívet a https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu oldalon!  Akinek nincs internet hozzáférése, lehetősége van a kérdőív papír alapú kitöltésére. A nyomtatványt az irodában szíveskedjenek kérni!

Templomunkat ábrázoló karácsonyi képeslap kapható, melynek megvásárlásával az orgona építését támogathatják.

Mivel a Kormány december 21-re ígért döntést a korlátozások karácsonyi feloldásával kapcsolatban, a szenteste miserendjét csak ez után tudjuk hirdetni. Kérem figyeljék a hirdetőtáblát, plébániánk internetes közösségi oldalát!

Karácsony napján és másnapján a miserend az alábbiak szerint alakul:

  • December 25.: 8:00 Tarany, 10:00 Nagyatád, 11:30 Bodvica, 18:00 Nagyatád
  • December 26.: 8:00 Kivadár, 10:00 Nagyatád, 11:30 Henész, 16:30 Ötvöskónyi

(Este a Plébániatemplomban nem lesz szentmise!)

  • Igeliturgiák: 25-én: 11:30 Henész, 16:30 Ötvöskónyi;
  • 26-án: 11:30 Bodvica

December 27-én, Szent Család Vasárnapján szokásos vasárnapi miserendet tartunk. (8:00 Tarany, 10:00 Nagyatád, 11:30 Bodvica, 18:00 Nagyatád) A vasárnapi misék végén Szent Család ünnepe alkalmából egyenként megáldom a családokat.