HÚSVÉTI MISEREND

Hirdetések 2023. április 2. – Virágvasárnap

A múlt hétvégi gyűjtés során 131.215 forintnyi adomány gyűlt össze, melyet a püspökségen keresztül továbbítottunk a Szentföld javára.

Szerdán az esti szentmise után bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A húsvéti miserendet a hirdetőtáblán, illetve a kapun kifüggesztve is olvashatják:

Nagycsütörtök: 18:00 szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek: 9:00 Keresztút a kinti kálvárián, 15:00 Urunk szenvedésének ünneplése („csonkamise”), utána lehetőség szentsír látogatásra.

Nagyszombat: 8-16 óráig lehetőség szentsír látogatásra, 20:00 húsvéti vigília, majd körmenet (kb 22:30-kor)

Húsvét vasárnap: vasárnapi miserend.

Húsvét hétfő: A plébániatemplomban csak 10 órakor lesz szentmise.

Április 28-30. között szentatyánk Ferenc pápa hazánkba látogat. Április 30-án, vasárnap Budapesten a Kossuth téren mutat be ünnepi szentmisét. A pápai szentmisére buszt szervezünk. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a zarándoklaton, jelentkezzen szentmisék után a sekrestyében, vagy hivatali időben az irodában. Az utazás költsége 9.000 Ft/fő.

Április 30-án, vasárnap a plébánia területén délelőtt nem lesznek szentmisék!

A Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően tartós élelmiszert gyűjtünk Egyházközségünk rászorulói javára. Az adományokat szentmisék előtt/után, valamint hivatali időben tudjuk fogadni. Ezúton is köszönjük az adakozók nagylelkűségét!

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán.

A húsvéti virágdíszítésre szánt adományaikat a hátul erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el. Ezúton is köszönjük a díszítésre szánt adományokat!

Hirdetések 2023. március 26. – Nagyböjt 5. vasárnapja

A most hétvégi szentmisék perselyadományait a Szentföld javára továbbítjuk.

Hétfőn 18:00 órakor a Czindery Szépmíves Céh húsvétra hangoló műsora lesz a plébánia ebédlőjében. Részletek a plakáton.

Szerdán az esti szentmise után felnőtt katekézist tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban. Szombaton pedig 14:00 órától a kinti kálvárián.

Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. A 10:00 órai szentmisében barkaszentelést végzünk, kérjük, jó idő esetén a templom előtti téren gyülekezzünk! A szentmisén plébániánk kórusa, a Chorus Sanctae Crucis énekli a passiót.

Április 28-30. között szentatyánk Ferenc pápa hazánkba látogat. Április 30-án, vasárnap Budapesten a Kossuth téren mutat be ünnepi szentmisét. A pápai szentmisére buszt szervezünk. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a zarándoklaton, jelentkezzen szentmisék után a sekrestyében, vagy hivatali időben az irodában. Az utazás költsége 9.000 Ft/fő.

Április 30-án, vasárnap a plébánia területén délelőtt nem lesznek szentmisék!

A Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően tartós élelmiszert gyűjtünk Egyházközségünk rászorulói javára. Az adományokat szentmisék előtt/után, valamint hivatali időben tudjuk fogadni. Ezúton is köszönjük az adakozók nagylelkűségét!

A Ferences Világi Rend zarándoklatot hirdet a Csíksomlyói Búcsúra. Részletek a kihelyezett plakáton. További információ Pfeiffer Béláné Magditól kérhető.

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán.

A húsvéti virágdíszítésre szánt adományaikat a hátul erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el. Ezúton is köszönjük a díszítésre szánt adományokat!

Hirdetések 2023. március 19. – Nagyböjt 4. vasárnapja

Március 20-án, hétfőn lesz Szent József áthelyezett ünnepe. Este 18:00 órakor tartunk szentmisét.

Szerdán az esti szentmise után bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban. Szombaton pedig 14:00 órától a kinti kálvárián.

Nagyböjti triduumot (három napos lelkigyakorlatot) tartunk március 24, 25, 26-án (péntek, szombat vasárnap) az esti szentmisék keretében Borza Miklós balatonszemesi plébános atya vezetésével. 17:30-tól Miklós atya, a szentmisék alatt a plébános atya gyóntat.

A jövő vasárnapi szentmisék perselyadományait a Szentföld javára továbbítjuk.

Április 28-30. között szentatyánk Ferenc pápa hazánkba látogat. Április 30-án, vasárnap Budapesten a Kossuth téren mutat be ünnepi szentmisét. A pápai szentmisére buszt szervezünk. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a zarándoklaton, jelentkezzen szentmisék után a sekrestyében, vagy hivatali időben az irodában. Az utazás költsége 9.000 Ft/fő. Április 30-án, vasárnap a plébánia területén délelőtt nem lesznek szentmisék!

A Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően tartós élelmiszert gyűjtünk Egyházközségünk rászorulói javára. Az adományokat szentmisék előtt/után, valamint hivatali időben tudjuk fogadni. Ezúton is köszönjük az adakozók nagylelkűségét!

A Ferences Világi Rend zarándoklatot hirdet a Csíksomlyói Búcsúra. Részletek a kihelyezett plakáton. További információ Pfeiffer Béláné Magditól kérhető.

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán.

A húsvéti virágdíszítésre szánt adományaikat a hátul erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el. Ezúton is köszönjük a díszítésre szánt adományokat!

Keresztút

Hirdetések 2023. március 12. – Nagyböjt 3. vasárnapja

Március 15-én, szerdán, a nemzeti ünnepen az iroda zárva lesz. (A miserend ezen a napon nem változik!)

Szerdán az esti szentmise után felnőtt katekézist tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban. (Nagyböjtben pénteken reggel nem lesz szentmise!)

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Március 19-én, jövő vasárnap a 10:00 órai szentmise gitáros mise lesz.

Március 20-án, hétfőn lesz Szent József áthelyezett ünnepe. Ezen a napon 18:00 órakor lesz szentmise a plébániatemplomban.

Nagyböjti triduumot (három napos lelkigyakorlatot) tartunk március 24, 25, 26-án (péntek, szombat vasárnap) az esti szentmisék keretében Borza Miklós balatonszemesi plébános atya vezetésével.

Április 28-30. között szentatyánk Ferenc pápa hazánkba látogat. Április 30-án, vasárnap Budapesten a Kossuth téren mutat be ünnepi szentmisét. A pápai szentmisére buszt szervezünk. (Jelenleg 38 fő számára tudunk helyet biztosítani.) Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a zarándoklaton, jelentkezzen szentmisék után a sekrestyében, vagy hivatali időben az irodában. Az utazás költsége 9.000 Ft/fő. (Természetesen egyénileg is lesz lehetőség részt venni a pápai misén.)

Április 30-án, vasárnap a plébánia területén délelőtt nem lesznek szentmisék!

A Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően tartós élelmiszert gyűjtünk Egyházközségünk rászorulói javára. Az adományokat szentmisék előtt/után, valamint hivatali időben tudjuk fogadni. Ezúton is köszönjük az adakozók nagylelkűségét!

A Ferences Világi Rend zarándoklatot hirdet a Csíksomlyói Búcsúra. Részletek a kihelyezett plakáton. További információ Pfeiffer Béláné Magditól kérhető.

Hirdetések 2023. március 5. – Nagyböjt 2. vasárnapja

A múlt hétvégi gyűjtés során 149.725 forint gyűlt össze plébániánk területén a katolikus iskolák javára, melyet a püspökségre továbbítottunk. Ezúton is köszönjük a hívek nagylelkű adományát!

Szerdán az esti szentmise után bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Március 9-én, csütörtökön Szent József kilenced kezdődik a szentmisék előtt.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban. (Nagyböjtben pénteken reggel nem lesz szentmise!)

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

A Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően tartós élelmiszert gyűjtünk Egyházközségünk rászorulói javára. Az adományokat szentmisék előtt/után, valamint hivatali időben tudjuk fogadni. Ezúton is köszönjük az adakozók nagylelkűségét!

A Ferences Világi Rend zarándoklatot hirdet a Csíksomlyói Búcsúra. Részletek a kihelyezett plakáton. További információ Pfeiffer Béláné Magditól kérhető.

Hirdetések 2023. február 26. – Nagyböjt 1. vasárnapja

A most hétvégi szentmisék perselyadományait a katolikus iskolák javára továbbítjuk.

Szerdán az esti szentmise után felnőtt katekézist tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A héten elsőcsütörtök lesz, 17:00 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért. Az elsőcsütörtöki szentmisét az Anyaszentegyház hivatalos nyelvén, latinul mutatjuk be.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise után rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban. (Nagyböjtben pénteken reggel nem lesz szentmise!)

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Március 9-én, csütörtökön Szent József kilenced kezdődik.

Hirdetések 2023. február 19. – Évközi 7. vasárnap

A héten hamvazószerda lesz, megkezdődik a nagyböjti szent időszak. Az esti szentmise keretében hamvazás lesz. Akik szerdán nem tudnak részt venni a szentmisén, azoknak a szombati és vasárnapi misék után lehetőségük lesz hamvazkodni.

Szerdán az esti szentmise után bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon kötelező a böjti fegyelem megtartása a 18 és 60 év közötti katolikusok számára: ezen a két napon legfeljebb háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.

Nagyböjt péntekjein (és természetesen hamvazószerdán is) 14 éves kortól húst nem fogyaszthatunk! (Az év többi péntekén bűnbánati napot tartunk, ahol a hústilalom kiváltható egyéb lemondással, imádsággal, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával.)A hústilalom alól mentesülnek mindazok, akik nem saját asztaluknál étkeznek, hosszabb utazást végeznek, betegek, vagy nehéz fizikai munkát végeznek. A betegek és nehéz fizikai munkát végzők a böjt alól is mentesülnek.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban. (Nagyböjtben pénteken reggel nem lesz szentmise!)

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

A jövő vasárnapi szentmisék perselyadományait a katolikus iskolák javára továbbítjuk.

Hirdetések 2023. február 12. – Évközi 6. vasárnap

Február 11-én, szombaton van a betegek világnapja. Ezen a napon  a szentmise után, illetve a  vasárnapi szentmisék után kiszolgáltatjuk a betegek kenetét idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek.

Február 15-én, szerdán az esti szentmise után felnőtt katekézist tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Február 19-én, vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.