Hirdetések – 2020. Évközi 13. vasárnap

Az újabb rendelkezések értelmében templomainkban nem kötelező sem a védőmaszk viselése, sem a 1,5-2 méteres védőtávolság megtartása. Továbbra is kérjük, hogy a béke köszöntésnél mellőzzék a kézfogást, valamint továbbra is csak kézbe lehet áldozni. (Áldozás előtt nem kötelező a kézfertőtlenítő használata, de továbbra is biztosítunk lehetőséget a kézfertőtlenítésre.)

Június 25-től a csütörtöki szentmiséket újra a kórházkápolnában tartjuk 16 órai kezdettel. Csütörtökönként a plébániatemplomban nem lesz szentmise. (A kórházba való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a védőmaszk használata!)

Június 28-án vasárnap 11 órától a Pannon Filharmonikusok koncertet adnak a parkban, rossz idő esetén a plébániatemplomban.

A héten elsőpéntek lesz. Az esti szentmise lőtt 18:30-tól rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Egyházközségünk kántora, Lacza Attila hétfőn sikeres záróvizsgát tett a Kaposvári Püspökség Kántorképzőjében, és június 27-én Nagykanizsán a Szent László napi ünnepi szentmisében átvette kántori oklevelét püspök atya kezéből. Ezúton is gratulálunk neki, szolgálatára Isten áldását kérjük!

Hirdetések – 2020. Évközi 12. vasárnapján

Az újabb rendelkezések értelmében templomainkban nem kötelező sem a védőmaszk viselése, sem a 1,5-2 méteres védőtávolság megtartása. Továbbra is kérjük, hogy a béke köszöntésnél mellőzzék a kézfogást, valamint továbbra is csak kézbe lehet áldozni. (Áldozás előtt nem kötelező a kézfertőtlenítő használata, de továbbra is biztosítunk lehetőséget a kézfertőtlenítésre.)

A Szent Mónika imaközösség következő összejövetele június 24-én szerdán, 18:15-kor lesz a plébániatemplomban.

Június 25-től a csütörtöki szentmiséket újra a kórházkápolnában tartjuk 16 órai kezdettel. Csütörtökönként a plébániatemplomban nem lesz szentmise. (A kórházba való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a védőmaszk használata!)

Június 28-án, jövő vasárnap 11 órától a Pannon Filharmonikusok koncertet adnak a parkban, rossz idő esetén a plébániatemplomban.

Hirdetések – 2020. Szentháromság vasárnapján

Június hónapban az esti szentmisék előtt negyed órával (18:45-től) a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Az első péntekes betegek gyóntatását, valamint az idősek és betegek elmaradt húsvéti gyóntatását újra megkezdjük. Kérem, ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné „húsvéti” gyónását és áldozását elvégezni, jelezzék a szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben az irodában!

Szent Antal kilencedet imádkozunk június 5. és 13. között az esti litánia előtt fél órával. (18:15-től.)

Június 8-án, hétfőn NEM LESZ SZENTMISE a plébániatemplomban.

Június 13-án, szombaton az esti szentmise után megtartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Jövő vasárnap, június 14-én Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja lesz. Megtartjuk az úrnapi körmenetet. Kérjük, aki a sátrak díszítéséhez hozzá tud járulni virágokkal, hozza el szombaton a plébániatemplomba! Ezen a napon nem lesz Bodvicán szentmise, sem Henészben igeliturgia. A fíliákban élő kedves híveket is szeretettel várjuk a közös körmenetre!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 14-i hatállyal visszavonja az általános felmentést a szentmisére járás kötelezettsége alól, felhívva a figyelmet, hogy az idősek, betegek, és mindazok, akik a közösségért végzett feladatuk miatt szolgálatban vannak, továbbra is megszentelhetik imádsággal a vasárnapot. Kérem, hogy templomi/szentmisei részvételre vonatkozó egészségügyin előírásokat továbbra is tartsuk meg! 

Köszönöm mindazok jelentkezését és munkáját, akik részt vettek a templom fertőtlenítő takarításában. Kérem, aki teheti, vállaljon egy-egy alkalmat! Jelentkezni a szentmisék előtt/után, vagy az irodában lehet.

Szentmisék rendje 2020. május 18-tól

Nyilvános szentmisék 2020. május 18-tól

A húsvéti szent háromnap ünneplése

Hirdetések – 2020. Nagyböjt 3. vasárnapján

A kórházakra vonatkozó látogatási tilalom miatt a csütörtöki szentmiséket is a plébániatemplomban tartjuk 18 órai kezdettel. A többi szentmisét (hétköznap és vasárnap egyaránt) a megszokott rend szerint tartjuk meg.

Újra felhívom a figyelmet, hogy ha valaki súlyos okból (pl. betegség, az idős korból adódó nehézségek) nem tud részt venni a szentmisén, az eleget tehet a vasárnap megszentelésének otthoni közös imádsággal, vagy a rádióban, televízióban, interneten történő szentmisehallgatással is. (vö. CIC 1248. kán. 2.§) Tehát nem követ el halálos bűnt az, aki betegség miatt, vagy reális elővigyázatosságból járvány idején nem vesz részt a szentmisén.

Kérem, hogy az egymásért való keresztény felelősség tudatában fokozottan figyeljünk egymásra és a szükséges higiénés és egyéb szabályok betartásával tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a betegségek terjedésének megelőzésében!

Továbbra is kérjük a kedves híveket, hogy a szentmiséken tekintsenek el a békeköszöntés során a kézfogástól, a béke és szeretet jelét más módon (pl. meghajlással) fejezzük ki egymás felé. Kérjük továbbá, hogy részesítsék előnyben a kézbe áldozást!

Kérjük, hogy a szentmisére szánt persely adományokat a szentmise (igeliturgia) végén a kihelyezett perselybe tegyék! 

Ma délután (vasárnap) és jövő vasárnap is 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Pénteken 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise lesz.

A bérmálási felkészítő és a felnőtt hittan egyelőre elmarad.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud a templomba eljönni, kérem, hogy jelezzék szentmisék előtt/után, vagy az irodában, hivatali időben. (A betegek látogatásnak kérésére egész évben van lehetőség!)

Intézkedések a járvány megelőzése érdekében

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

 1. Templomok
 2. Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
 3. kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
 4. a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;
 5. kérjük a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését;
 6. amennyiben hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.
 • Egyházi intézmények, iskolák és plébániák
 • Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;
 • kérjük a gyakori, lehetőleg óránkénti, gondos szellőztetés elvégzését;
 • kérjük, hogy az illemhelységek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral;
 • kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helységekben (pl. szenzoros alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer adagoló).
 • Betegellátás
 • Kérjük a betegellátásban résztvevőket az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi rendelkezések betartására;
 • a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

Budapest, 2020. március 5.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Hirdetések – 2020. Nagyböjt 2 . vasárnapján

A katolikus iskolák számára tartott gyűjtés során 135.760 forintnyi adományt gyűjtöttünk össze plébániánkon, melyet a püspökségre továbbítottunk. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

A jótékonysági bál bevétele 1.021.000 forint lett. Ezúton is köszönetet mondok a szervezőknek a rengeteg munkáért és köszönet illeti a résztvevőket, továbbá mindazokat, akik támogatói jegyek vásárlásával, vagy adományaikkal támogatták bálunkat. Külön köszönet illeti a Nagyatádi Református Egyházközséget és Jakab László tiszteletes urat, akik a református templomban gyűjtést szerveztek az orgona javára.

Ma délután (vasárnap) és jövő vasárnap is 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Ma délután (vasárnap) 16:30-tól passió próbát tartunk a plébánián. Kántor úr várja mindazokat, akik a passióban énekelni szeretnének.

Pénteken 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise lesz, utána tartjuk a következő bérmálási előkészítőt.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud a templomba eljönni, kérem, hogy jelezzék szentmisék előtt/után, vagy az irodában, hivatali időben. (A betegek látogatásnak kérésére egész évben van lehetőség!)

Hirdetések – 2020. Nagyböjt 1. vasárnapján

Ma tartjuk a gyűjtést a katolikus iskolák javára, erre kérjük a szentmiséken nagylelkű perselyadományaikat!

A héten első csütörtök lesz. 15 órától a kórház kápolnában szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten első péntek lesz. 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise, a szentmise után a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Pénteken este a szentmise után tartjuk a következő felnőtt hittant. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jövő vasárnap 14 órától a kinti kálvárián keresztutat járunk a Ferences Világi renddel.

Jövő vasárnap 16:30-tól passió próbát tartunk a plébánián. Kántor úr várja mindazokat, akik a passióban énekelni szeretnének.