Hirdetések 2022. április 10. – Virágvasárnap

Húsvétig folytatjuk a tartósélelmiszer gyűjtést egyházközségünk rászorulói javára.

A múlt hétvégi gyűjtés során 111.950 forintnyi adomány gyűlt össze, melyet a püspökségen keresztül továbbítottunk a Szentföld javára.

Április 13-án, szerdán 17 órától tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást. A szentségimádást és a szentmisét Bognár Tamás lábodi plébános atya tartja.

A húsvéti miserendet a hirdetőtáblán, illetve a kapun kifüggesztve is olvashatják:

Nagycsütörtök: 18:00 szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek: 9:00 Keresztút a kinti kálvárián, 15:00 Urunk szenvedésének ünneplése („csonkamise”), utána lehetőség szentsír látogatásra.

Nagyszombat: 8-16 óráig lehetőség szentsír látogatásra, 20:00 húsvéti vigília, majd körmenet (kb 22:15-kor)

Húsvét vasárnap: vasárnapi miserend.

Húsvét hétfő: A plébániatemplomban csak 10 órakor lesz szentmise.

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán, szívesen elmegyünk. (Az idősek/betegek otthoni, vagy kórházi gyóntatását egész évben lehet kérni!)

A húsvéti virágdíszítésre szánt adományaikat a hátul erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el. Ezúton is köszönjük a díszítésre szánt adományokat!

HÚSVÉTI MISEREND

Nagycsütörtök:

18:00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére

          Szentmise után virrasztást tartunk.

Nagypéntek:

9:00 Keresztút a kinti kálvárián

15:00 Urunk szenvedésének ünneplése

(„Csonka mise”)

A szertartás után a templom nyitva lesz, lehetőség lesz egyéni szentsír látogatásra.

Nagyszombat:

Reggel 8 órától 16 óráig a templom nyitva lesz, lehetőség lesz egyéni szentsír látogatásra.

20:00 Húsvét vigíliája (tűzszentelés, vigília, szentmise, körmenet)

A körmenet után ételszentelést végzünk!

Húsvét vasárnap:

7:00 Ételszentelés

8:00 Tarany

10:00 Nagyatád

11:30 Henész (Bodvica: Igeliturgia!)

18:00 Nagyatád

Húsvéthétfő:

8:00 Kivadár

10:00 Nagyatád

11:30 Bodvica

16:30 Ötvöskónyi

Este nincs szentmise!

Hirdetések 2022. április 3. – Nagyböjt 5. vasárnapja

Húsvétig folytatjuk a tartósélelmiszer gyűjtést egyházközségünk rászorulói javára.

Az ukrajnai menekültek javára szánt adományokat hétfőn a Karitász kaposvári központjába szállítottuk. Ezúton is köszönjük az adakozók nagylelkűségét!

A hétvégi szentmisék persely adományait a Szentföld javára továbbítjuk.

A héten elsőcsütörtök lesz, az esti szentmise előtt 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban.

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

A nagyböjti triduumot (három napos lelkigyakorlatot) Kárász Gábor szekszárdi káplán atya tartja április 7-9. (csütörtök-szombat) között az esti szentmisék keretében.

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán, szívesen elmegyünk. (Az idősek/betegek otthoni, vagy kórházi gyóntatását egész évben lehet kérni!)

Jövő vasárnap virágvasárnap, a 10 órai szentmise barkaszenteléssel és körmenettel kezdődik, jó idő esetén a templom előtti téren gyülekezzünk! Kérjük, hogy aki tud, hozzon barkaágat!

Ebben a szentmisében a plébánia kórusa énekli a passiót.

A húsvéti virágdíszítésre szánt adományaikat a hátul erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el. Ezúton is köszönjük a díszítésre szánt adományokat!

Hirdetések 2022. március 27. – Nagyböjt 4. vasárnapja

A Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően március 20. és 27. között tartós élelmiszert gyűjtünk az ukrajnai menekültek javára. Erre a gyűjtésre köszönettel fogadunk konzerveket, tisztálkodó szereket, bébiételt, pelenkát. Köszönjük az eddig érkezett adományokat!

Március 27. után is folytatjuk a tartós élelmiszer gyűjtést, egyházközségünk rászorulói javára.

A jövő hétvégi szentmisék persely adományait a Szentföld javára továbbítjuk.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise után rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán, szívesen elmegyünk. (Az idősek/betegek otthoni, vagy kórházi gyóntatását egész évben lehet kérni!)

Előre hirdetjük, hogy a nagyböjti triduumot (három napos lelkigyakorlatot) Kárász Gábor szekszárdi káplán atya tartja április 7-9. (csütörtök-szombat) között az esti szentmisék keretében.

Hirdetések 2022. március 20. – Nagyböjt 3. vasárnapja

A múlt vasárnapi gyűjtés során 322.405 Forint adomány gyűlt össze az ukrajnai menekültek javára, melyet a Katolikus Karitásznak továbbítottunk. Ezúton is köszönjük a kedves hívek nagylelkűségét!

A Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően március 20. és 27. között tartós élelmiszert gyűjtünk az ukrajnai menekültek javára. Erre a gyűjtésre köszönettel fogadunk konzerveket, tisztálkodó szereket, bébiételt, pelenkát.

Március 27. után is folytatjuk a tartós élelmiszer gyűjtést, egyházközségünk rászorulói javára.

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az esti szentmisében tartjuk a lelki adoptálást vállalók ünnepélyes fogadalomtételét. Szeretettel várjuk azokat, akik feliratkoztak, hogy vállalják a 9 hónapig tartó imádságot egy még meg nem született gyermekért, és várjuk azokat is, akik most döntöttek úgy, hogy szeretnének csatlakozni.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban.

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Ha családjukban, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodán, szívesen elmegyünk. (Az idősek/betegek otthoni, vagy kórházi gyóntatását egész évben lehet kérni!)

Hirdetések 2022. március 13. – Nagyböjt 2. vasárnapja

A mai szentmisék perselyadományait az ukarajnai menekültek megsegítésére továbbítjuk a Katolikus Karitászon keresztül.

Vasárnap az esti szentmise előtt 17 órától tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban.

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Március 15-én kedden az iroda zárva tart.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

A Püspöki Konferencia felhívásának megfelelően március 20. és 27. között tartós élelmiszert gyűjtünk az ukrajnai menekültek javára. Erre a gyűjtésre köszönettel fogadunk konzerveket, tisztálkodó szereket, bébiételt, pelenkát.

Március 27. után is folytatjuk a tartós élelmiszer gyűjtést, egyházközségünk rászorulói javára.

Püspök atya rendelkezései szerint, melyet az állami előírásokkal összhangban hozott meg, március 7-től, hétfőtől nem kötelező templomainkban a maszk viselése, és nem kötelezőek azok a liturgikus korlátozások, melyeket a járványhelyzet miatt hoztak meg. (Pl. kézbeáldozás, békeköszöntés elhagyása, szenteltvíz tartók kiürítése, stb.) A járványhelyzet kedvező alakulására való tekintettel az online szentmise közvetítéseket szüneteltetjük, buzdítunk mindenkit, hogy személyesen vegyenek részt a szentmiséken!

Hirdetések 2022. március 6. – Nagyböjt 1. vasárnapja

A múlt vasárnapi gyűjtés során 144.795 Forint adomány gyűlt össze a katolikus iskolák javára, melyet a püspökségre továbbítottunk. Ezúton is köszönjük a kedves hívek nagylelkűségét.

Március 10-én, csütörtökön Szent József kilenced kezdődik az esti szentmise előtt fél órával.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban.

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Március 13-án, jövő vasárnap az esti szentmise előtt 17 órától tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

A jövő vasárnapi szentmisék persely adományait az ukrajnai menekültek megsegítésére továbbítjuk a Katolikus Karitásznak. Aki egyénileg szeretne adományozni, továbbra is megteheti a hirdetőtáblán feltüntetett lehetőségek szerint.

Püspök atya rendelkezései szerint, melyet az állami előírásokkal összhangban hozott meg, március 7-től, hétfőtől nem kötelező templomainkban a maszk viselése, és nem kötelezőek azok a liturgikus korlátozások, melyeket a járványhelyzet miatt hoztak meg. (Pl. kézbeáldozás, békeköszöntés elhagyása, szenteltvíz tartók kiürítése, stb.)

A járványhelyzet kedvező alakulására való tekintettel az online szentmise közvetítéseket szüneteltetjük, buzdítunk mindenkit, hogy személyesen vegyenek részt a szentmiséken!

Hirdetések 2022. február 27. – Évközi 8. vasárnap

A mai szentmisék perselyadományait a katolikus iskolák javára továbbítjuk.

Február 28-án, hétfőn nem lesz szentmise.

A héten hamvazószerda lesz, megkezdődik a nagyböjti szent időszak. Szerdán az esti szentmise keretében hamvazás lesz. Akik szerdán nem tudnak részt venni a szentmisén, azoknak a szombati és vasárnapi misék után lehetőségük lesz hamvazkodni.

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon kötelező a böjti fegyelem megtartása a 18 és 60 év közötti katolikusok számára: ezen a két napon legfeljebb háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.

Nagyböjt péntekjein (és természetesen hamvazószerdán is) 14 éves kortól húst nem fogyaszthatunk! (Az év többi péntekén bűnbánati napot tartunk, ahol a hústilalom kiváltható egyéb lemondással, imádsággal, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával.)

A hústilalom alól mentesülnek mindazok, akik nem saját asztaluknál étkeznek, hosszabb utazást végeznek, betegek, vagy nehéz fizikai munkát végeznek. A betegek és nehéz fizikai munkát végzők a böjt alól is mentesülnek.

A héten elsőcsütörtök lesz, 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise után rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániániát.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17:20-tól keresztutat járunk a plébániatemplomban.

Szombaton 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Hirdetések 2022. február 20. – Évközi 7. vasárnap

Most vasárnap zárul a házasság hete. A szentmise után megáldjuk a házaspárokat.

Február 16-án lejárt az abortusz által fenyegetett gyermekekért vállalt lelki adoptálás 9 hónapig tartó imádság sorozata. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik vállalkoztak arra, hogy 9 hónapig minden nap imádkoznak egy még meg nem született gyermekért. Aki szívesen vállalkozna újabb lelki adoptálásra, vagy most szeretne bekapcsolódni ebbe az imádságba, kérjük iratkozzon fel a sekrestyében.

A Szent Mónika Imaközösség következő összejövetele február 23-án, szerdán 17:30-kor lesz a Plébániatemplomban.

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára, ezért a jövő vasárnapi szentmisék perselyadományait erre a célra fogjuk továbbítani.

Hirdetések 2022. február 13. – Évközi 6. vasárnap

Február 11-én, pénteken volt a betegek világnapja. A szentmisék után kiszolgáltatjuk a Betegek kenetét azoknak az idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek, akik a pénteki szentmisén nem tudtak részt venni

Vasárnap 17 órától tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Jövő vasárnap zárul a házasság hete. A szentmise után megáldjuk a házaspárokat.

Február 16-án lejár az abortusz által fenyegetett gyermekekért vállalt lelki adoptálás 9 hónapig tartó imádság sorozata. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik vállalkoztak arra, hogy 9 hónapig minden nap imádkoznak egy még meg nem született gyermekért.