Hirdetések – 2020. Nagyböjt 2 . vasárnapján

A katolikus iskolák számára tartott gyűjtés során 135.760 forintnyi adományt gyűjtöttünk össze plébániánkon, melyet a püspökségre továbbítottunk. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

A jótékonysági bál bevétele 1.021.000 forint lett. Ezúton is köszönetet mondok a szervezőknek a rengeteg munkáért és köszönet illeti a résztvevőket, továbbá mindazokat, akik támogatói jegyek vásárlásával, vagy adományaikkal támogatták bálunkat. Külön köszönet illeti a Nagyatádi Református Egyházközséget és Jakab László tiszteletes urat, akik a református templomban gyűjtést szerveztek az orgona javára.

Ma délután (vasárnap) és jövő vasárnap is 14 órától keresztutat járunk a kinti kálvárián a Ferences Világi Renddel.

Ma délután (vasárnap) 16:30-tól passió próbát tartunk a plébánián. Kántor úr várja mindazokat, akik a passióban énekelni szeretnének.

Pénteken 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise lesz, utána tartjuk a következő bérmálási előkészítőt.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a húsvéti szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud a templomba eljönni, kérem, hogy jelezzék szentmisék előtt/után, vagy az irodában, hivatali időben. (A betegek látogatásnak kérésére egész évben van lehetőség!)

Hirdetések – 2020. Nagyböjt 1. vasárnapján

Ma tartjuk a gyűjtést a katolikus iskolák javára, erre kérjük a szentmiséken nagylelkű perselyadományaikat!

A héten első csütörtök lesz. 15 órától a kórház kápolnában szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten első péntek lesz. 17:15-től keresztutat járunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise, a szentmise után a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Pénteken este a szentmise után tartjuk a következő felnőtt hittant. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jövő vasárnap 14 órától a kinti kálvárián keresztutat járunk a Ferences Világi renddel.

Jövő vasárnap 16:30-tól passió próbát tartunk a plébánián. Kántor úr várja mindazokat, akik a passióban énekelni szeretnének.

Hirdetések – 2020. Évközi 7. vasárnapján

A héten hamvazószerda lesz, megkezdődik a nagyböjti szent időszak. Szerdán az esti szentmise keretében hamvazás lesz. Akik szerdán nem tudnak részt venni a szentmisén, azoknak a szombati és vasárnapi misék után lehetőségük lesz hamvazkodni. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon kötelező a böjti fegyelem megtartása a 18 és 60 év közötti katolikusok számára: ezen a két napon legfeljebb háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein (és természetesen hamvazószerdán is) 14 éves kortól húst nem fogyaszthatunk! (Az év többi péntekén bűnbánati napot tartunk, ahol a hústilalom kiváltható egyéb lemondással, imádsággal, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával.) A hústilalom alól mentesülnek mindazok, akik nem saját asztaluknál étkeznek, hosszabb utazást végeznek, betegek, vagy nehéz fizikai munkát végeznek. A betegek és nehéz fizikai munkát végzők a böjt alól is mentesülnek.

Csütörtök délutántól szombat délig plébániatemplomunkban lesz a Missziós kereszt. Az ehhez kapcsolódó programok a hirdetőtáblán olvashatóak. A Missziós kereszthez kapcsolódó programok miatt csütörtökön a kórház kápolnában nem lesz szentmise, és a Szent Mónika Imaközösség találkozója is elmarad. Ennek új időpontját a későbbiekben hirdetjük.

Jövő vasárnap tartjuk a gyűjtést a katolikus iskolák javára, erre kérjük a szentmiséken nagylelkű perselyadományaikat!

Március 2. és 6. között nem leszek itthon. Temetés esetén Bognár Tamás lábodi plébános atya helyettesít, a szentmisék rendjében történő esetleges változásokat jövő héten hirdetjük.

A Missziós Kereszt Nagyatádon, a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomban

2020. február 27-29.

Programok:

Február 27. csütörtök

17:00 Kapunyitás, lehetőség a Missziós Kereszt megtekintésére

17:30 A Missziós Kereszt bemutatása

18:00 Ünnepélyes szentmise, majd kereszthódolat

20:00-ig lehetőség van csendes virrasztásra, a kereszt előtti imádságra.

Február 28. péntek

7:00 Zsolozsma (Reggeli dicséret), majd szentségkitétel

Egésznapos szentségimádás 17 óráig

(Kérem, hogy minden órára legalább 2 fő iratkozzon fel a szentmisék előtt/után, vagy az irodában!)

17:00 Szentségeltétel

17:15 Keresztút

18:00 Szentmise

Február 29. szombat

8:00 Lehetőség csendes imádságra a kereszt előtt.

9:00 Keresztút a kinti kálvárián a henészi templomig, a Ferences Világi Renddel (Rossz idő esetén a plébániatemplomban)

11:00 Szentségimádás, majd a Missziós Kereszt búcsúzatása

Hirdetések – 2020. évközi 6. vasárnapján

Most, a szentmise után kiszolgáltatom a betegek kenetét idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek, akik csütörtökön nem tudtak részt venni a kórházi szentmisén.

Csütörtökön délután a kórházkápolnában szentmise helyett igeliturgia lesz.

Pénteken az esti szentmise után folytatódik a felnőtt hittan.

Február 22-én szombaton este Egyházközségi jótékonysági bált szervezünk az Ady Endre Gimnáziumban, az épülő orgona javára. Belépő és támogatói jegyek a szentmisék előtt és után, valamint hivatali időben a plébánián vásárolhatóak csütörtökig! Köszönettel fogadunk tombola felajánlásokat február 20-ig a plébánián. Részletek a plakáton. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Február 27-én csütörtökön délután a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület jegyében plébániatemplomunkba érkezik a Missziós kereszt és szombaton délután viszik tovább Nagykanizsára. Az ehhez kapcsolódó lelki programokat jövő hétvégén hirdetjük.

Hirdetések – 2020. Évközi 5. vasárnapján

Február 11-én lesz a betegek világnapja. 13-án, csütörtökön a kórházkápolnában tartott szentmise után, illetve a szombati és vasárnapi szentmisék után kiszolgáltatom a Betegek kenetét idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek.  A szentséget kegyelmi állapotban, tiszta lélekkel lehet felvenni. Kérem, hogy aki szeretne részesülni a betegek szentségében, időben végezze el szentgyónását!

Pénteken az esti szentmise után folytatódik a bérmálási felkészítő.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Február 22-én szombaton este Egyházközségi jótékonysági bált szervezünk az Ady Endre Gimnáziumban, az épülő orgona javára. A zenét Lacza Attila és Varga Miklós szolgáltatja. Belépő és támogatói jegyek a szentmisék előtt és után, valamint hivatali időben a plébánián vásárolhatóak. Köszönettel fogadunk tombola felajánlásokat február 20-ig a plébánián.Részletek a plakáton. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Hirdetések – 2020. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Február 3-án, hétfőn Szent Balázs püspök ünnepe lesz. A szentmise után a kedves hívek balázsáldásban részesülhetnek. Aki a hétfői szentmisére nem tud eljönni, vasárnap a szentmisék után lehetősége lesz balázsáldásban részesülni.

A héten első csütörtök lesz, 15 órától a kórházkápolnában szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

Első pénteken az esti szentmise előtt 17:30-tól  rövid szentségimádás keretében a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Február 7-én, pénteken az esti szentmise után folytatódik a felnőtt hittan. Mindenkit szeretettel hívok és várok!

Február 11-én lesz a betegek világnapja. 13-án, csütörtökön a kórházkápolnában tartott szentmise után, illetve a szombati és vasárnapi szentmisék után kiszolgáltatom a Betegek kenetét idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek.  A szentséget kegyelmi állapotban, tiszta lélekkel lehet felvenni. Kérem, hogy aki szeretne részesülni a betegek szentségében, időben végezze el szentgyónását!

Február 22-én szombaton este Egyházközségi jótékonysági bált szervezünk az Ady Endre Gimnáziumban, az épülő orgona javára. A zenét Lacza Attila és Varga Miklós szolgáltatja. Belépő és támogatói jegyek a szentmisék előtt és után, valamint hivatali időben a plébánián vásárolhatóak. Köszönettel fogadunk tombola felajánlásokat február 20-ig a plébánián.Részletek a plakáton. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Hirdetések – 2020. évközi 3. vasárnapján

Hétfőtől a hétköznapi misék a szokott rend szerint lesznek megtartva. Köszönetet mondok a kedves híveknek, hogy az ökumenikus alkalmakon szép számban vettünk részt, erősítve ezzel is a krisztushívők közötti egységet. Köszönöm a sütemény felajánlásokat, és mindazok munkáját, akik közreműködtek református és evangélikus testvéreink megvendégelésében.

Január 31-én, pénteken az esti mise után tartjuk a következő bérmálási felkészítőt.

Február 1-jén, szombaton az esti szentmise után a plébániatemplomban a Pannon Filharmonikusok kamarakoncertje lesz, melyben többek között Bach, Mozart és Vivaldi művei hangzanak el. A koncert ingyenes, a részletes programot a hirdetőtáblán olvashatják.

Február 7-én, jövő pénteken az esti szentmise után folytatódik a felnőtt hittan. Mindenkit szeretettel hívok és várok!

Hirdetések – 2020. évközi 2. vasárnapján

Hétfőn kezdődik Nagyatádon  az Ökumenikus imahét a krisztushívők egységéért. Az ima-alkalmak hétfőtől péntekig 17 órakor kezdődnek majd. A részletes programot a hirdetőtáblán olvashatják. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A plébániatemplomban tartott két alkalomra (hétfő, csütörtök) köszönettel fogadunk sütemény felajánlásokat.

Az Ökumenikus imahétre való tekintettel a plébániatemplomban hétfőn, kedden, szerdán és pénteken reggel 7 órakor, a kórházban csütörtökön 15 órakor lesz szentmise.

Hirdetések – 2020. Urunk megkeresztelkedése

Vízkereszt ünnepéhez kötődően szívesen teszek eleget a házszentelésre irányuló kéréseknek. Aki szeretné házát/lakását megáldatni, kérem, jelezze szentmisék előtt vagy után, vagy a plébániahivatalban.

Jövő vasárnap 10 órakor gitáros szentmise lesz!

Szent Margit kilencedet végzünk az esti szentmisék előtt fél órával. Csütörtökön a kórház kápolnában a szentmise előtt végezzük a kilencedet.

Január 17-én, pénteken az esti mise után tartjuk az első bérmálási felkészítőt a plébánián. Az érintetteket szeretettel hívom és várom!

Január 19. és 26. között lesz az Ökumenikus imahét a krisztushívők egységéért. Az ima-alkalmak hétfőtől péntekig 17 órakor kezdődnek majd. A részletes programot jövő héten hirdetjük. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A plébániatemplomban tartott két alkalomra köszönettel fogadunk sütemény felajánlásokat.

Hirdetések – 2020. Karácsony 2. vasárnapján

Január 6. Vízkereszt napja parancsolt (a vasárnappal egyenrangú) ünnep. Ezen a napon a plébániatemplomban 18 órakor lesz szentmise.

Vízkereszt ünnepéhez kötődően szívesen teszek eleget a házszentelésre irányuló kéréseknek. Aki szeretné házát/lakását megáldatni, kérem, jelezze szentmisék előtt vagy után, vagy a plébániahivatalban.

Január 9-én Szent Margit kilenced kezdődik az esti szentmisék előtt fél órával. Csütörtökön a kórház kápolnában a szentmise előtt végezzük a kilencedet.

Január 10-én, pénteken az esti szentmise után folytatódik a felnőtt hittan a plébánián. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Január 17-én, pénteken az esti mise után tartjuk az első bérmálási felkészítőt a plébánián. Az érintetteket szeretettel hívom és várom!

A Szent Mónika imaközösség következő összejövetele január 23-án, csütörtökön lesz a kórház kápolnában a szentmise előtt, 15:30-tól. (A jövőben az összejöveteleket a kórházkápolnában fogjuk tartani!)