HIrdetések – Pünkösd

Idén 25 éves a Kaposvári Egyházmegye. Ez alkalomból május 26-én Kaposvárra utazunk. Indulás reggel 8 órakor a templom elől.

Szombaton szentmise után szentségimádást tartunk a papi hivatásokért!

Minden csütörtökön állandó szentségimádás a plébániatemplomban 8-tól 20-ig! Aki vállalna egy-egy órát az Úrral, kérem jelentkezzen az irodában!

Hirdetések húsvét 5. vasárnapján

Május 12-én Ludberg-be és Maria Bistrica-ra zarándokolunk. Részvételi díj: 4000 Ft. Indulás 7-kor a templom elől, érkezés késő este. Az étkezésről mindenki maga gondoskodjon!

Idén 25 éves a Kaposvári Egyházmegye. Ez alkalomból május 26-én Kaposvárra utazunk, irodában lehet jelentkezni! Részvételi díj: 1500 Ft.

Elsőáldozás május 20-án a 10-es szentmise keretében lesz. Próba előtte nap szombaton lesz 9-tól, gyerekeknek, szüleiknek egyaránt gyónási lehetőség!

29-én futó verseny lesz a városban, aki autóval jön 9:45-ig érkezzen meg, utána útlezárás lesz. Köszönjük a megértést!

Május 1-től az esti szentmisék 19-kor kezdődnek.

A jótékonysági koncert bevétele 319.500 Ft lett.

Következő szombaton 18:00-tól cönákulum lesz!

Minden csütörtökön állandó szentségimádás a plébániatemplomban 8-tól 20-ig! Jelentkezni az irodában kell!

Hirdetés húsvét 4. vasárnapján

Kérem, a hittanos gyerekek a folyosón írassák alá a misenaplójukat, ne a sekrestyében!

Szentmisék előtt és után, (szükség esetén!) az iroda nyitva tart.

Április 23-án, 15:30-tól cönákulum, 16:30-kor püspöki szentmise utána 18:00-kor jótékonysági koncert lesz a templomban, a Kormorán zenekar énekeseivel.Jegyeket vásárolni és érdeklődni az irodában lehet!

Május 12-én Ludberg-be és Maria Bistrica-ra zarándokolunk. Részvételi díj: 4000 Ft.

Indulás 7-kor a templom elől, érkezés késő este. Az étkezésről mindenki maga gondoskodjon!

Idén 25 éves a Kaposvári Egyházmegye. Ez alkalomból május 26-én Kaposvárra utazunk, irodában lehet jelentkezni! Részvételi díj: 1500 Ft.

Elsőáldozás május 20-án a 10-es szentmise keretében lesz.

Csíksomlyói zarándokútra még lehet jelentkezni, lelki vezető Pap Szabolcs atya, Somogysámsoni plébános lesz.

29-én futó verseny lesz a városban, aki autóval jön 9:45-ig érkezzen meg, utána útlezárás lesz. Köszönjük a megértést!

Hirdetések Húsvét 2. vasárnapján

Április 13-án jótékonysági bál ELMARAD!

Április 23-án, 18:00-kor jótékonysági koncert lesz a templomban, a Kormorán zenekar énekeseivel.

Jegyeket vásárolni és érdeklődni az irodában lehet!

Akik szeretnék gyermekeiket katolikus hittanra beíratni iskolába vagy az óvodába, azok április 12-én és 13-án tehetik ezt meg.

Május 12-én Ludberg-be és Maria Bistrica-ra zarándokolunk. Kérem, jelentkezzenek az irodában! Részletek később!

Idén 25 éves a Kaposvári Egyházmegye. Ez alkalomból május 26-én Kaposvárra utazunk, irodában lehet jelentkezni!

 

Hirdetések-Húsvét

Április 7-én 8:00-kor indulunk a templom elől Kaposvárra.

Április 13-án jótékonysági bál lesz a gimnázium aulájában a Pro Futuro Alapítvány illetve a plébániatemplom épülő orgonájának javára. Jegyeket a plébánia irodájában, a gimnázium portáján és a Büttner Kft.-nél lehet vásárolni.

Diák: 1500 Ft

Felnőtt: 3000 Ft

Családi ( 3 fő ) 6000 Ft

Támogató: 1000 Ft

Április 23-án jótékonysági koncert lesz a plébániatemplomban a Kormorán zenekar énekeseivel. Jegyek a plébánia irodájában kaphatóak. Elővételben 2500 Ft, helyszínen 3000 Ft. E rendezvény teljes bevétele az épülő orgona javára lesz felajánlva.

Részletek az alábbi linken: http://www.atadhir.hu/programok/2018-04-23/a-kormoran-enekesei-nagyatadon-106.html

Hirdetések-Virágvasárnap

Nagypénteken 9-kor a városi keresztutat járjuk végig. Várom a gyerekeket szüleikkel együtt és a fiatalokat is!

Ételszentelés a nagyszombati vigília után illetve húsvét vasárnap, a  7:30-kor lesz! Taranyban szentmise előtt!

Akik jönnek, Kaposvárra április 7-én kérem, jöjjenek be az irodába szentmise után, mert választani kell különböző témakörökből, hogy ki miben szeretne részt venni s ezt továbbítanunk kell!

Nagy heti, húsvéti szertartások rendje-Nagyatád, plébániatemplom

Nagycsütörtök           18:00

Nagypéntek:               15:00 keresztút; 16:00 szertartás

Nagyszombat:           19:00 vigília és körmenet

Húsvét vasárnap :     10:00 és 18:00

Húsvét hétfő:             10:00 és 18:00

Nagyböjt 5. vasárnapja

Március 23-án lesz a betegek gyóntatása a házaknál.

Április 7-én Kaposvárra megyünk, jelentkezni lehet 19-ig, hétfőig!

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést hirdetünk! Misék előtt és után, illetve hivatali időben lehet hozni a csomagokat.

Húsvéti nagytakarítás lesz a templomban március 19-én 8 órától! Minden segítő kezet szívesen fogadunk!

Kérjük, adója 1%-t a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlja fel!

A mai perselypénzt Szentföld javára gyűjtjük és továbbítjuk.

Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjti lelkigyakorlat lesz március 15-16-17-én. Vendég atya: Erdődi Ferenc pomázi plébános. A húsvéti szentgyónásokat kérem, ekkor végezzék el!

Március 17-én nagyböjti lelki napot tartunk 9:30-tól! Jelentkezni az irodában lehet szerdáig.

Március 23-án lesz a betegek gyóntatása a házaknál.

Április 7-én Kaposvárra megyünk, eddig csak kilencen jelentkeztek, várjuk a többieket is!

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést hirdetünk! Misék előtt és után, illetve hivatali időben lehet hozni a csomagokat.

Húsvéti nagytakarítás lesz a templomban március 19-én 8 órától! Minden segítő kezet szívesen fogadunk!

Kérjük, adója 1%-t a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlja fel!

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt péntekjein 17:00-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, és vasárnaponként 17:30-tól.

Következő héten kivételesen kedden lesz a szentségimádás 17:00-tól!

Szerdán 17:00-tól rózsafüzér, 17:30-tól Mónika imaközösség összejövetele.

Passió próbát tartunk február 25-én vasárnap,16:00-kor a plébánián. Kérem, erre az alkalomra csak a szólisták jöjjenek, köszönöm.

Április 7-én Kaposvárott tartják a Bizalom az Irgalmas Istenben Konferenciát, amelyre szeretettel vár bennünket a püspök atya. Részvételi szándékokat kérem, jelezzék az irodában! További információ a hirdetőn.

Cursillo lelkigyakorlat lesz Homokkomáromban, május 3-6, illetve június 28-július–ig. Plakát a hirdetőn található, jelentkezni, érdeklődni Dani atyánál.

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést hirdetünk! Misék előtt és után, illetve hivatali időben lehet hozni a csomagokat.

Első szombat lévén, a héten cönákulumot tartunk 17:00-tól!