Hirdetések – évközi 28. vasárnap

Október 20-án 10 órakor gitáros szentmise lesz!

Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A perselyadományait a missziók javára továbbítjuk.

Október 20-án a Pannon Filharmonikusok térzenei sorozatának keretében a zenekar kamaraformációja lép fel a templom előtti zenepavilonnál (10:45-11:30-ig). Rossz idő esetén a szentmise s a keresztelő után a plébániatemplomban 11 órától! A műsorban Bach és Mozart művek hangzanak el.

Október a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Az esti szentmisék előtt fél órával közösen imádkozzuk a rózsafüzért! Szeretettel várunk mindenkit!

Hirdetések – évközi 26. vasárnap

Október 1-től az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek!

Október 4-én a Ferences Világi Rend lelki napot tart. 15 órakor városi keresztút járás, 18 órakor szentmise és tranzitus, Reisz Pál atyával! Szeretettel várnak mindenkit a szervezők!

Október 6-án vasárnap, 11:30 Bodvicán búcsúi szentmise lesz!

Hirdetések – évközi 22. vasárnap

Szeptembertől az általános miserend az alábbiak szerint alakul:

Hétköznap: hétfőn, kedden, szerdán és pénteken a plébániatemplomban 19 órakor, csütörtökön a kórházkápolnában 16 órakor.Szombat: 17:30-kor Ötvöskónyi és Kivadár váltakozva. (Ahol nem lesz szentmise, ott igeliturgia lesz.)19 órakor a plébániatemplomban.

Vasárnap: Tarany: 8:30, Nagyatád 10 óra, Henész és Bodvica váltakozva 11:30. (Ahol nem lesz szentmise, ott igeliturgia lesz.)Nagyatád 19 óra.Az általános miserendtől való eltéréseket időben hirdetjük.

Szeptember 15-én, vasárnap a 10 órai szentmisében tartjuk plébániatemplomunk búcsúi szentmiséjét. Ezen a napon 11:30-kor sem szentmise, sem igeliturgia nem lesz. A búcsúi szentmisére hívom és várom egyházközségünk minden kedves hívőjét! A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, hogy alkalmat teremtsünk a közösség egységének építésére és az ismerkedésre. Erre az alkalomra sütemény felajánlásokat köszönettel elfogadunk!A búcsú napján délután 15 órakor ünnepélyesen megáldjuk a strandnál lévő felújított keresztet. Erre is hívom és várom a kedves testvéreket!

A szentmisék előtti és alatti imákkal kapcsolatban az Anyaszentegyház liturgikus rendelkezéseit szem előtt tartva, az alábbiakat kérem:

– Szentmisék előtt fél órával a szokott módon a rózsafüzért imádkozzuk, kivéve, amikor valamilyen hagyományos ájtatosságot, vagy kilencedet végzünk. Kérem, hogy a szentmise előtti közös imádság végén imádkozzunk Boldogemlékű P. Hajnal Zénó OFM atya boldoggá avatásáért.

– A vasárnapi szentmisékben, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezésének megfelelően imádkozzunk a 2020-ban rendezendő Eucharisztikus Kongresszusért.

– Az esti szentmisék után az „Úrangyalát” imádkozzuk, valamint a megholtakért egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.

– Az egyéb (eddig végzett) imádságok igény szerint legyenek az egyéni ájtatosság szép eszközei, kérem hogy ezeket a kedves hívek magukban imádkozzák a szentmise után!

Hirdetések – évközi 20. vasárnap

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén, vasárnapi miserendet tartunk!

Az augusztusi miserend előreláthatóan nem változik!

Hirdetések – évközi 19. vasárnap

Augusztus 13-án, kedden a 19 órakor kezdődő szentmise után engesztelő Szentségimádást tartunk!

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén vasárnapi miserendet tartunk, Kivadáron 11:30-kor búcsúi szentmise lesz!

Augusztus 18-án vasárnap 11:30-kor búcsúi szentmise lesz a Rókus kápolnánál.

Az augusztusi miserend előreláthatóan nem fog megváltozni!

Augusztus 10-től Nagyatád plébánosa: Sándor László atya! Isten áldása kísérje munkáját!

Hirdetések – évközi 18. vasárnap

Augusztus 5-én hétfőn 9:30-kor Havas Boldogasszony emléknapján, az idősek otthonában lesz szentmise! Szeretettel várunk mindenkit!

Augusztus 8-án, csütörtökön este 6 órakor testületi gyűlést tartunk! Szeretettel várom az egyházképviselő tagokat! (Dani atya); Augusztus 10-én, szombaton esti szentmise után pedig az új plébánossal Sándor László atyával lesz testületi gyűlés.

Augusztus 9-én, pénteken este 7órakor lesz Dani atya búcsú miséje. Szeretettel várja azokat a híveket, akik szeretnének hálát adni és elbúcsúzni tőle.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén vasárnapi miserendet tartunk, Kivadáron búcsúi szentmise lesz!

Eukarisztikus Kongresszus ifjúsági találkozót szervez, Forráspont néven. Időpont: 2019. szeptember 21, Helyszín: Budapest. Ingyenes buszjárat indul Nagyatádról is, mihamarabbi jelentkezéseket várjuk! Részletek a hirdetőn!

Hirdetések – évközi 17. vasárnap

Július 29-én hétfőn 9:15-kor Idősek Otthonában lesz a tábornyitó szentmise. Szeretettel várjuk a táborozó gyerekeket, szüleiket és a kedves híveket is!

Július 30-án, kedden 9 órakor a városi keresztutat járjuk végig a táborozókkal. Nyílt program, szeretettel várunk mindenkit, aki csatlakozna hozzánk.

Augusztus 3-án, szombaton első szombat lévén este 6 órától Cönákulumot tartunk.

Augusztus 9-én, pénteken este 7órakor lesz Dani atya búcsú miséje. Szeretettel várja azokat a híveket, akik szeretnének hálát adni és elbúcsúzni tőle.

Hirdetések – évközi 16. vasárnap

Július 22-én hétfőn este 7 órakor lesz szentmise!

Július 27-én, szombaton este 6 órától Szentségimádást tartunk papi hivatásokért!

A héten Szent Kristóf ünnepe lesz, ez alkalomból július 28-án vasárnap a 10-es szentmise után megáldom azok autóját, akik kérik.

Még várjuk a jelentkezéseket a ministráns-hittanos táborra!

Augusztus 9-én, pénteken este 7órakor lesz Dani atya búcsú miséje. Szeretettel várja azokat a híveket, akik szeretnének hálát adni és elbúcsúzni tőle.

Hirdetések – évközi 15. vasárnap

Még várjuk a jelentkezéseket a ministráns-hittanos táborra!

Augusztus 9-én, pénteken 19 órakor lesz Dani atya búcsú miséje. Szeretettel várja azokat a híveket akik szeretnének elbúcsúzni tőle.

Hirdetések – évközi 14. vasárnap

Július 8-án, hétfőn 9:30-kor az idősek otthonában lesz szentmise!

Július 13-án, szombaton az esti szentmise után Szentségimádást tartunk!

Ebben az esztendőben július 29-től augusztus 3-ig tartjuk meg a hittanos-ministráns tábort. Várjuk a mihamarabbi jelentkezéseket az irodában vagy Dani atyánál!