Hirdetések 2021. december 26. – Szent Család vasárnapja

A mai szentmisék végén egyenként megáldjuk a családokat.

December 27-én, hétfőn nem lesz szentmise.

December 31-én, az év utolsó napján a 18 órai szentmisében hálát adunk az elmúlt
esztendőért.

Január 1. (Újév napja) Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe, parancsolt – azaz a
vasárnappal egyenrangú – ünnep, amelyet szentmisén való részvétellel és pihenéssel kell
megszentelni. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk.

Az év végi, illetve újév eleji miserend az alábbiak szerint alakul:
December 28-30. (kedd-csütörtök)
Nagyatád: 18:00
December 31. A polgári év utolsó napja
Nagyatád: 18:00 Év végi hálaadás
Január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév)
Tarany: 8:00
Nagyatád: 10:00
Henész: 11:30 (Bodvica: igeliturgia!)
Nagyatád: 18:00
Január 2. Karácsony utáni 2. vasárnap
Tarany: 8:00
Nagyatád: 10:00
Bodvica: 11:30
Nagyatád: 18:00

Hirdetések 2021. december 19. – Advent 4. vasárnapja

Hétfőtől csütörtökig roráte szentmiséket tartunk reggel 6 órai kezdettel. December 24-én pénteken reggel NEM LESZ SZENTMISE!

A roráte szentmisék előtt lehetőség lesz a szentgyónások elvégzésére.

Az éjféli mise előtt NEM LESZ GYÓNTATÁS!

A karácsonyi virág díszítésre szánt nagylelkű adományaikat a templom hátuljában erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el.

Az idei adventben is meghirdettük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat, mellyel mintegy 90 családnak segíthettünk az ünnepek szebbé tételében.

A múlt hétvégi gyűjtés során 155.705 Forint adomány gyűlt össze, melyet a Nevetnikék Alapítványnak továbbítottunk.

A KARÁCSONYI MISEREND az alábbiak szerint alakul:

         December 24. Szenteste

                   Tarany: 22:00 „Éjféli mise”

                   Nagyatád: 23:30 Pásztorjáték, 00:00 Éjféli mise

         December 25. Urunk Születése (Karácsony napja)

                   Tarany: 8:00

                   Nagyatád 10:00

                   Bodvica: 11:30 (Henész: igeliturgia!)

                   Nagyatád: 18:00

         December 26. Szent Család vasárnapja

                   Kivadár: 8:00

                   Nagyatád: 10:00

                   Henész: 11:30 (Bodvica: igeliturgia!)

                   Ötvöskónyi: 16:30

                   Nagyatád: 18:00

         Szent Család vasárnapján a szentmisék után egyenként megáldjuk a családokat!

December 27-én, hétfőn nem lesz szentmise!

Hirdetések 2021. december 12. – Advent 3. vasárnapja

Adventi időben roráte szentmiséket tartunk hétfőtől péntekig, reggel 6 órai kezdettel. Adventben hétköznap este nem lesz szentmise! A roráte szentmisék, valamint a hétvégi szentmisék előtt lehetőség lesz a szentgyónások elvégzésére.

Advent szombatjain az esti szentmise előtt 17:50-től gyertyagyújtást tartunk a Plébániatemplomban.

December 13-án, hétfőn a roráte szentmise után tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

December 17-én, pénteken 17 órától adventi műsor és zenés ahítat lesz a taranyi templomban, melyen plébániánk Szent Cecília Énekkara működik közre.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

A karácsonyi virág díszítésre szánt nagylelkű adományaikat a templom hátuljában erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el.

Az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű jótékonysági akció keretében Karitász csoportunk rászorulók érdekében végzett munkáját támogathatják a templom hátuljában kihelyezett gyertyák megvásárlásával. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat!

Az idei adventben is meghirdetjük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Adományaikat szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben várjuk a plébánián!

A most hétvégi szentmisék persely adományait a kórházban ápolt beteg gyermekeket segítő Nevetnikék Alapítvány javára továbbítjuk.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a karácsonyi szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérjük jelezzék nekünk a sekrestyében, vagy az irodán!

Hirdetések 2021. december 5. – Advent 2. vasárnapja

Adventi időben roráte szentmiséket tartunk hétfőtől péntekig, reggel 6 órai kezdettel. Adventben hétköznap este nem lesz szentmise!

A roráte szentmisék előtt lehetőség lesz a szentgyónások elvégzésére.

Advent szombatjain az esti szentmise előtt 17:50-től gyertyagyújtást tartunk a Plébániatemplomban. A héten elsőcsütörtök lesz, a roráte szentmise után szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

Az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű jótékonysági akció keretében Karitász csoportunk rászorulók érdekében végzett munkáját támogathatják a templom hátuljában kihelyezett gyertyák megvásárlásával. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat!

Az idei adventben is meghirdetjük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Adományaikat szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben várjuk a plébánián!

A jövő vasárnapi szentmisék persely adományait a kórházban ápolt beteg gyermekeket segítő Nevetnikék Alapítvány javára továbbítjuk.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a karácsonyi szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérjük jelezzék nekünk a sekrestyében, vagy az irodán!

Hirdetések 2021. november 28. – Advent 1. vasárnapja

Adventi időben roráte szentmiséket tartunk hétfőtől péntekig, reggel 6 órai kezdettel. Adventben hétköznap este nem lesz szentmise! A roráte szentmisék előtt lehetőség lesz a szentgyónások elvégzésére.

Advent szombatjain az esti szentmise előtt 17:50-től gyertyagyújtást tartunk a Plébániatemplomban.

A héten elsőcsütörtök lesz, a roráte szentmise után szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, a roráte szentmise után rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Ezena napon a roráte szentmise gitáros mise lesz.

Plébániánk területén a múlt vasárnapi gyűjtés során 226.965 Forint gyűlt össze, melyet a Karitász javára továbbítottunk. Ezúton is köszönjük nagylelkűségüket!

Az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű jótékonysági akció keretében Karitász csoportunk rászorulók érdekében végzett munkáját támogathatják a templom hátuljában kihelyezett gyertyák megvásárlásával. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat!

Az idei adventben is meghirdetjük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Adományaikat szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben várjuk a plébánián!

Hirdetések 2021. november 21. – Krisztus Király vasárnapja

Ahogy a múlt vasárnap hirdettük, a mai szentmisék persely adományait a Karitász javára továbbítjuk.

A Szent Mónika imaközösség következő imaórája november 24-én, szerdán 17:30-tól lesz a plébániatemplomban.

Szombaton az esti szentmise előtt 17:50-től a plébániatemplomban meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún.

Aki elhunytjaiért, vagy bármilyen más szándékra szentmisét szeretne kérni a jövő évre, megteheti szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodában, hivatali időben.

Hirdetések 2021. november 14. – Évközi 33. vasárnap

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Karitász javára, így a szentmisék persely adományait erre a célra továbbítjuk.

Jövő vasárnap, a 10 órai szentmisében járulnak elsőáldozáshoz plébániánk hittanosai. Az elsőáldozási szentmise gitáros mise lesz.

Aki elhunytjaiért, vagy bármilyen más szándékra szentmisét szeretne kérni a jövő évre, megteheti szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodában, hivatali időben.

Hirdetések 2021. november 7. – Évközi 32. vasárnap

November 7-én, vasárnap 16:30-tól előadás lesz a plébánia nagytermében gróf Somssich Eszterről és a Somssich család kivadári ágáról. Részletek a hirdetőtáblán.

November 10-én Szent Erzsébet kilenced kezdődik az esti szentmisék előtt fél órával.

November 13-án, szombaton 17 órától tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Aki elhunytjaiért, vagy bármilyen más szándékra szentmisét szeretne kérni a jövő évre, megteheti szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodában, hivatali időben.

Hirdetések 2021. október 31. – Évközi 31. vasárnap

November 1-jén Mindenszentek ünnepe lesz, amely parancsolt ünnep. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk. Henészben szentmise, Bodvicán igeliturgia lesz 11:30-kor. 15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot végzünk a halottakért. A közös imádság után szívesen megáldjuk az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,

  • aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. (Ez a teljes búcsú mind a nyolc napon elnyerhető!)
  • Aki halottak napján (november 2-án) templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsú elnyeréséhez szükséges a megszentelő kegyelem állapotában lenni (azaz szükség esetén elvégezni a szentgyónást)!

A héten elsőcsütörtök lesz, 17:00 órától szentságimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, 17:30-tól rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

November 10-én Szent Erzsébet kilenced kezdődik az esti szentmisék előtt fél órával.

Hirdetések 2021. október 24. – Évközi 30. vasárnap

Október 27-én, szerdán az esti szentmise előtt 17:30-tól lesz a Szent Mónika Imaközösség következő összejövetele.

November 1-jén Mindenszentek ünnepe lesz, amely parancsolt ünnep. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk.15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot végzünk a halottakért. A közös imádság után szívesen megáldjuk az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,

  • aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. (Ez a teljes búcsú mind a nyolc napon elnyerhető!)
  • Aki halottak napján (november 2-án) templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsú elnyeréséhez szükséges a megszentelő kegyelem állapotában lenni (azaz szükség esetén elvégezni a szentgyónást)!