Hirdetések 2022. február 6. – Évközi 5. vasárnap

A szentmise után a balázsáldás szentelményében részesülhetnek mindazok, akik csütörtökön nem tudtak eljönni a szentmisére.

Február 11-én, pénteken lesz a betegek világnapja. Ezen a napon  az szentmise után, illetve a szombati és vasárnapi szentmisék után kiszolgáltatjuk a Betegek kenetét idős és/vagy súlyos beteg testvéreinknek. A szentséget kegyelmi állapotban, tiszta lélekkel lehet felvenni. Kérem, hogy aki szeretne részesülni a betegek szentségében, időben végezze el szentgyónását!

Február 13-án vasárnap 17 órától tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Hirdetések 2022. január 30. – Évközi 4. vasárnap

Február 2-án, szerdán Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz, az esti szentmisében gyertyaszentelést tartunk.

Február 3-án, csütörtökön Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén az esti szentmise után balázsáldásban részesülhetnek a résztvevő hívek. Akik szerdán nem tudnak eljönni, azok a következő hétvégén (szombat, vasárnap) a szentmisék után részesülhetnek ebben a szentelményben.

Ezen a napon elsőcsütörtök lesz, 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise előtt fél órával a Jézus Szíve litániát imádkozzuk rövid szentségimádás keretében.

Elhunyt Nikovitz Antal nyugalmazott somogysárdi plébános, aki 1998-1999 között kisegítő lelkészként működött Nagyatádon. Temetése február 3-án a 13 órai gyászmisét követően lesz Bárdudvarnokon. Ünnepélyes engesztelő gyászmisét mondunk érte a Plébániatemplomban február 1-jén, kedden 18 órakor.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

2022. január 16-23.

„LÁTTUK CSILLAGÁT NAPKLETEN, ÉS ELJÖTTÜNK, HOGY BEMUTASSUK NEKI HÓDOLATUNKAT. ”(Mt 2,2)

JANUÁR 19. SZERDA, 17:00 Evangélikus templom

Igét hirdet: Jakab István református lelkipásztor

JANUÁR 20. CSÜTÖRTÖK, 17:00 Plébániatemplom

Igét hirdet: Hegedüs Gábor evangélikus lelkipásztor

Az istentisztelet után szeretettel hívunk minden kedves résztvevőt egy forraltborozással egybekötött beszélgetésre, a plébánia udvarára.

JANUÁR 21. PÉNTEK, 17:00 Református templom

Igét hirdet: Sándor László római katolikus plébános

Január 17-én hétfőn nem lesz szentmise. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken a szentmisék reggel 7:00-kor kezdődnek!

Hirdetések 2022. január 9. – Urunk megkeresztelkedése

Vízkereszt ünnepéhez kötődően szívesen teszünk eleget a házszentelésre irányuló kéréseknek. Aki szeretné házát/lakását megáldatni, kérem, jelezze szentmisék előtt vagy után, vagy a plébániahivatalban.

Január 13-án, csütörtökön 17 órától tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Egyházközségünk és templomaink fenntartásának egyik legfőbb anyagi forrása az önkéntes egyházi hozzájárulás, vagy hagyományos nevén „egyházadó”. Köszönjük mindazoknak, akik eddig befizették hozzájárulásukat, és anyagilag támogatták a plébániát. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint a hozzájárulás mértéke a jövedelem 1%-a. Az egyházközségi képviselő-testület határozata szerint az idei évtől az egyházi hozzájárulás minimum összege 4000 (négyezer) Forint, melyet hivatali időben személyesen, csekken, vagy banki átutalással lehet rendezni. Ezúton is köszönjük az anyagi áldozatot, amellyel részt vesznek a terhek közös viselésében!

Hirdetések 2022. január 2. – Karácsony utáni 2. vasárnap

Január 6. Vízkereszt napja parancsolt (a vasárnappal egyenrangú) ünnep. Ezen a
napon a plébániatemplomban 18 órakor lesz szentmise.
Ez a nap egyben elsőcsütörtök is lesz, 17 órától szentségimádást tartunk papokért
és újabb papi hivatásokért.


Vízkereszt ünnepéhez kötődően szívesen teszünk eleget a házszentelésre irányuló
kéréseknek. Aki szeretné házát/lakását megáldatni, kérem, jelezze szentmisék előtt
vagy után, vagy a plébániahivatalban.


A héten elsőpéntek lesz, 17:30-tól rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát.


Január 9-én, jövő vasárnap Szent Margit kilenced kezdődik az esti szentmisék előtt
fél órával.

Hirdetések 2021. december 26. – Szent Család vasárnapja

A mai szentmisék végén egyenként megáldjuk a családokat.

December 27-én, hétfőn nem lesz szentmise.

December 31-én, az év utolsó napján a 18 órai szentmisében hálát adunk az elmúlt
esztendőért.

Január 1. (Újév napja) Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe, parancsolt – azaz a
vasárnappal egyenrangú – ünnep, amelyet szentmisén való részvétellel és pihenéssel kell
megszentelni. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk.

Az év végi, illetve újév eleji miserend az alábbiak szerint alakul:
December 28-30. (kedd-csütörtök)
Nagyatád: 18:00
December 31. A polgári év utolsó napja
Nagyatád: 18:00 Év végi hálaadás
Január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév)
Tarany: 8:00
Nagyatád: 10:00
Henész: 11:30 (Bodvica: igeliturgia!)
Nagyatád: 18:00
Január 2. Karácsony utáni 2. vasárnap
Tarany: 8:00
Nagyatád: 10:00
Bodvica: 11:30
Nagyatád: 18:00

Hirdetések 2021. december 19. – Advent 4. vasárnapja

Hétfőtől csütörtökig roráte szentmiséket tartunk reggel 6 órai kezdettel. December 24-én pénteken reggel NEM LESZ SZENTMISE!

A roráte szentmisék előtt lehetőség lesz a szentgyónások elvégzésére.

Az éjféli mise előtt NEM LESZ GYÓNTATÁS!

A karácsonyi virág díszítésre szánt nagylelkű adományaikat a templom hátuljában erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el.

Az idei adventben is meghirdettük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat, mellyel mintegy 90 családnak segíthettünk az ünnepek szebbé tételében.

A múlt hétvégi gyűjtés során 155.705 Forint adomány gyűlt össze, melyet a Nevetnikék Alapítványnak továbbítottunk.

A KARÁCSONYI MISEREND az alábbiak szerint alakul:

         December 24. Szenteste

                   Tarany: 22:00 „Éjféli mise”

                   Nagyatád: 23:30 Pásztorjáték, 00:00 Éjféli mise

         December 25. Urunk Születése (Karácsony napja)

                   Tarany: 8:00

                   Nagyatád 10:00

                   Bodvica: 11:30 (Henész: igeliturgia!)

                   Nagyatád: 18:00

         December 26. Szent Család vasárnapja

                   Kivadár: 8:00

                   Nagyatád: 10:00

                   Henész: 11:30 (Bodvica: igeliturgia!)

                   Ötvöskónyi: 16:30

                   Nagyatád: 18:00

         Szent Család vasárnapján a szentmisék után egyenként megáldjuk a családokat!

December 27-én, hétfőn nem lesz szentmise!

Hirdetések 2021. december 12. – Advent 3. vasárnapja

Adventi időben roráte szentmiséket tartunk hétfőtől péntekig, reggel 6 órai kezdettel. Adventben hétköznap este nem lesz szentmise! A roráte szentmisék, valamint a hétvégi szentmisék előtt lehetőség lesz a szentgyónások elvégzésére.

Advent szombatjain az esti szentmise előtt 17:50-től gyertyagyújtást tartunk a Plébániatemplomban.

December 13-án, hétfőn a roráte szentmise után tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

December 17-én, pénteken 17 órától adventi műsor és zenés ahítat lesz a taranyi templomban, melyen plébániánk Szent Cecília Énekkara működik közre.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

A karácsonyi virág díszítésre szánt nagylelkű adományaikat a templom hátuljában erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetik el.

Az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű jótékonysági akció keretében Karitász csoportunk rászorulók érdekében végzett munkáját támogathatják a templom hátuljában kihelyezett gyertyák megvásárlásával. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat!

Az idei adventben is meghirdetjük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Adományaikat szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben várjuk a plébánián!

A most hétvégi szentmisék persely adományait a kórházban ápolt beteg gyermekeket segítő Nevetnikék Alapítvány javára továbbítjuk.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a karácsonyi szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérjük jelezzék nekünk a sekrestyében, vagy az irodán!

Hirdetések 2021. december 5. – Advent 2. vasárnapja

Adventi időben roráte szentmiséket tartunk hétfőtől péntekig, reggel 6 órai kezdettel. Adventben hétköznap este nem lesz szentmise!

A roráte szentmisék előtt lehetőség lesz a szentgyónások elvégzésére.

Advent szombatjain az esti szentmise előtt 17:50-től gyertyagyújtást tartunk a Plébániatemplomban. A héten elsőcsütörtök lesz, a roráte szentmise után szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

Az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű jótékonysági akció keretében Karitász csoportunk rászorulók érdekében végzett munkáját támogathatják a templom hátuljában kihelyezett gyertyák megvásárlásával. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat!

Az idei adventben is meghirdetjük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Adományaikat szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben várjuk a plébánián!

A jövő vasárnapi szentmisék persely adományait a kórházban ápolt beteg gyermekeket segítő Nevetnikék Alapítvány javára továbbítjuk.

Ha családjuk, vagy ismerőseik körében tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné a karácsonyi szentgyónását, szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérjük jelezzék nekünk a sekrestyében, vagy az irodán!

Hirdetések 2021. november 28. – Advent 1. vasárnapja

Adventi időben roráte szentmiséket tartunk hétfőtől péntekig, reggel 6 órai kezdettel. Adventben hétköznap este nem lesz szentmise! A roráte szentmisék előtt lehetőség lesz a szentgyónások elvégzésére.

Advent szombatjain az esti szentmise előtt 17:50-től gyertyagyújtást tartunk a Plébániatemplomban.

A héten elsőcsütörtök lesz, a roráte szentmise után szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, a roráte szentmise után rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Ezena napon a roráte szentmise gitáros mise lesz.

Plébániánk területén a múlt vasárnapi gyűjtés során 226.965 Forint gyűlt össze, melyet a Karitász javára továbbítottunk. Ezúton is köszönjük nagylelkűségüket!

Az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű jótékonysági akció keretében Karitász csoportunk rászorulók érdekében végzett munkáját támogathatják a templom hátuljában kihelyezett gyertyák megvásárlásával. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat!

Az idei adventben is meghirdetjük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Adományaikat szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben várjuk a plébánián!