Hirdetések – 2019. Szent Család vasárnapján

December 31-én, az év utolsó napján az este 6 órakor kezdődő szentmisében adunk hálát az elmúlt esztendőért.

Január elseje, Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe parancsolt (azaz a vasárnappal egyenrangú) ünnep! Ezen a napon a miserend az alábbiak szerint alakul:

              8:30 Tarany

            10:00 Nagyatád

            11:30 Bodvica (Henészben igeliturgia!)

            18:00 Nagyatád

Január 2-án csütörtökön 15 órától a kórház kápolnában szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért, utána a megszokott rend szerint 16 órától szentmise lesz. (Püspök atya főpásztori kérésének eleget téve minden hónap első csütörtökjén lesz szentségimádás papokért és újabb papi hivatásokért.)

Hirdetések – 2019. Advent 3. vasárnapján

Vasárnap az esti szentmise után az Adyák Zenekar ad rövid műsort az adventi készület jegyében.

December 19-én, csütörtökön 18 órai kezdettel a Nagyatádi Vegyeskar koncertet ad templomunkban.

Szombaton az esti mise előtt 17:50-től adventi gyertyagyújtást tartunk a plébániatemplomban.

A Nagyatádi Fotókör jóvoltából a plébániatemplomot ábrázoló karácsonyi képeslap készült, amely megvásárolható a kegytárgyboltban 150 forintért. A képeslap megvásárlásával az új orgona építését támogathatják.

Püspök atya kitűzte a bérmálás időpontját 2020. október 4. vasárnap, 16 órára. A nyolcadik osztályosok, vagy idősebbek jelentkezését karácsonyig várjuk a plébánián. A felkészülést januárban kezdjük meg.

Amennyiben családjukban, vagy ismerőseik között van olyan idős vagy beteg, aki szeretné a karácsonyi szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék a plébánián! (A betegek látogatását egész évben lehet kérni!) A karácsonyi gyóntatásokat, beteglátogatásokat hétfőtől kezdem, az érintettekkel telefonon egyeztetem az időpontot.

Vasárnap a szentmisék előtt, hétköznap a roráte szentmisék előtt, vagy után lehetőséget biztosítok a karácsonyi szentgyónások elvégzésére. Kérem, hogy használják ki a lehetőséget, ne maradjon az utolsó pillanatra!

Jövő vasárnap délután (december 22-én) 16:30-tól szintén lesz lehetőség a karácsonyi szentgyónás elvégzésére.

Hirdetések – 2019. Advent 2. vasárnapján

December 9-én hétfőn lesz Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának áthelyezett ünnepe, melyről a roráte szentmisében emlékezünk meg.

December 13-án, pénteken a roráte szentmise után engesztelő szentségimádást tartunk.

Felnőtt katekézist (hittant) indítunk a plébánián kétheti rendszerességgel. Az első alkalmat december 13-án, pénteken tartjuk 18 órai kezdettel a plébánián. Mindenkit szeretettel hívok és várok!

Szombaton az esti mise előtt 17:50-től adventi gyertyagyújtást tartunk a plébániatemplomban.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros szentmise lesz.

A Nagyatádi Fotókör jóvoltából a plébániatemplomot ábrázoló karácsonyi képeslap készült, amely megvásárolható a kegytárgyboltban 150 forintért. A képeslap megvásárlásával az új orgona építését támogathatják.

Püspök atya kitűzte a bérmálás időpontját 2020. október 4. vasárnap, 16 órára. A nyolcadik osztályosok, vagy idősebbek jelentkezését karácsonyig várjuk a plébánián. A felkészülést januárban kezdjük meg.

Plébániánk Karitász csoportja tartósélelmiszer gyűjtést szervez, hogy szebbé tegyük a rászorulók karácsonyát. Adományaikat december 15-ig, advent 3. vasárnapjáig várjuk a plébánián! Továbbá az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű jótékonysági akció keretében a templom hátuljában kihelyezett gyertyák megvásárlásával a Karitász csoport rászorulókért végzett munkáját támogathatják.

Amennyiben családjukban, vagy ismerőseik között van olyan idős vagy beteg, aki szeretné a karácsonyi szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék a plébánián! (A betegek látogatását egész évben lehet kérni!)

Vasárnap a szentmisék előtt, hétköznap a roráte szentmisék előtt, vagy után lehetőséget biztosítok a karácsonyi szentgyónások elvégzésére. Kérem, hogy használják ki a lehetőséget, ne maradjon az utolsó pillanatra!

Hirdetések – 2019. Advent 1. vasárnapján

Az adventi időben a hétköznapi misék rendje az alábbiak szerint alakul:

Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken reggel 6 órakor lesz roráte szentmise a plébániatemplomban. Csütörtökön a kórházkápolnában 16 órakor lesz szentmise.Este egyik nap sem lesz szentmise.A szombati és vasárnapi miserend nem változik.A keddi és pénteki roráték után szeretetvendégségre várjuk a kedves híveket!Szombaton az esti mise előtt 17:50-től adventi gyertyagyújtást tartunk a plébániatemplomban.A keddi és pénteki roráték után szeretetvendégségre várjuk a kedves híveket!

Felnőtt katekézist (hittant) indítunk a plébánián kétheti rendszerességgel. Az első alkalmat december 13-án, pénteken tartjuk 18 órai kezdettel a plébánián. Mindenkit szeretettel hívok és várok!

A Nagyatádi Fotókör jóvoltából a plébániatemplomot ábrázoló karácsonyi képeslap készült, amely megvásárolható a kegytárgyboltban 150 forintért. A képeslap megvásárlásával az új orgona építését támogathatják.

Szombaton az esti mise előtt 17:50-től adventi gyertyagyújtást tartunk a plébániatemplomban.

Püspök atya kitűzte a bérmálás időpontját 2020. október 4. vasárnap, 16 órára.A nyolcadik osztályosok, vagy idősebbek jelentkezését karácsonyig várjuk a plébánián. A felkészülést januárban kezdjük meg.

Plébániánk Karitász csoportja tartósélelmiszer gyűjtést szervez, hogy szebbé tegyük a rászorulók karácsonyát. Adományaikat december 15-ig, advent 3. vasárnapjáig várjuk a plébánián!

Hirdetések – Krisztus Király vasárnapján

November 29-én pénteken reggel 8 ÓRAKOR LESZ SZENTMISE! Este nem!

Advent szombatjain mise előtt 17:50-től ünnepélyes gyertyagyújtást tartunk plébániatemplomunkban, szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Hirdetések – évközi 30. vasárnap

A missziós vasárnapi gyűjtés során plébániánk területén 123.355.- Forint összegű adományt gyűjtöttünk össze, melyet a püspökségre továbbítottunk. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat. Isten fizesse meg!

November 1-én Mindenszentek ünnepe lesz, amely parancsolt (a vasárnappal egyenrangú) ünnep. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk a hirdetőtáblán olvasható kiírás szerint. Ezen a napon 15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot tartunk. A közös imádság után szívesen megáldom az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,

  • aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. (Ez a teljes búcsú mind a nyolc napon elnyerhető!)
  • aki halottak napján (november 2-án) templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

Az akolitusok szolgálatával és az igeliturgiákkal kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

  • A felavatott akolitusok a szentáldozás (szentmisén és beteglátogatás során) rendkívüli kiszolgáltatói (vö. CIC 910. kánon 2. §. és 911. kán. 2.§.), illetve felszentelt szolgálattevő hiányában az Oltáriszentséget imádásra kihelyezhetik (vö. CIC 943. kán.).
  • A Kaposvári Egyházmegye 2018. december 10-én kelt körlevele értelmében az akolitusok a megyéspüspök engedélyével, az illetékes plébános beleegyezésével vezethetnek áldoztatással egybekötött igeliturgiát, melyen prédikálhatnak, valamint végezhetnek temetést, és egyes szentelményeket (megáldásokat) végezhetnek.
  • A vasárnap megszentelésének rendes módja a katolikus rítusú szentmisén való részvétel (akár az ünnep napján, akár annak előestéjén). (vö. CIC 1248. kán.1.§.)
  • Ha valaki a szentáldozatot bemutató személy hiányában, vagy más súlyos okból (pl. idős kor, betegség, közjó érdekében végzett szolgálat, stb.) nem tud részt venni szentmisén, akkor a vasárnap megszentelésének eleget tesz az, aki igeliturgián vesz részt. Természetesen a fekvő betegek, vagy más súlyos okból szentmisére/igeliturgiára el nem jutók otthoni imádsággal is megszentelhetik a vasárnapot. (vö. CIC 1248. kán.2.§.)

Hirdetések – évközi 28. vasárnap

Október 20-án 10 órakor gitáros szentmise lesz!

Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A perselyadományait a missziók javára továbbítjuk.

Október 20-án a Pannon Filharmonikusok térzenei sorozatának keretében a zenekar kamaraformációja lép fel a templom előtti zenepavilonnál (10:45-11:30-ig). Rossz idő esetén a szentmise s a keresztelő után a plébániatemplomban 11 órától! A műsorban Bach és Mozart művek hangzanak el.

Október a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Az esti szentmisék előtt fél órával közösen imádkozzuk a rózsafüzért! Szeretettel várunk mindenkit!

Hirdetések – évközi 26. vasárnap

Október 1-től az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek!

Október 4-én a Ferences Világi Rend lelki napot tart. 15 órakor városi keresztút járás, 18 órakor szentmise és tranzitus, Reisz Pál atyával! Szeretettel várnak mindenkit a szervezők!

Október 6-án vasárnap, 11:30 Bodvicán búcsúi szentmise lesz!

Hirdetések – évközi 22. vasárnap

Szeptembertől az általános miserend az alábbiak szerint alakul:

Hétköznap: hétfőn, kedden, szerdán és pénteken a plébániatemplomban 19 órakor, csütörtökön a kórházkápolnában 16 órakor.Szombat: 17:30-kor Ötvöskónyi és Kivadár váltakozva. (Ahol nem lesz szentmise, ott igeliturgia lesz.)19 órakor a plébániatemplomban.

Vasárnap: Tarany: 8:30, Nagyatád 10 óra, Henész és Bodvica váltakozva 11:30. (Ahol nem lesz szentmise, ott igeliturgia lesz.)Nagyatád 19 óra.Az általános miserendtől való eltéréseket időben hirdetjük.

Szeptember 15-én, vasárnap a 10 órai szentmisében tartjuk plébániatemplomunk búcsúi szentmiséjét. Ezen a napon 11:30-kor sem szentmise, sem igeliturgia nem lesz. A búcsúi szentmisére hívom és várom egyházközségünk minden kedves hívőjét! A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, hogy alkalmat teremtsünk a közösség egységének építésére és az ismerkedésre. Erre az alkalomra sütemény felajánlásokat köszönettel elfogadunk!A búcsú napján délután 15 órakor ünnepélyesen megáldjuk a strandnál lévő felújított keresztet. Erre is hívom és várom a kedves testvéreket!

A szentmisék előtti és alatti imákkal kapcsolatban az Anyaszentegyház liturgikus rendelkezéseit szem előtt tartva, az alábbiakat kérem:

– Szentmisék előtt fél órával a szokott módon a rózsafüzért imádkozzuk, kivéve, amikor valamilyen hagyományos ájtatosságot, vagy kilencedet végzünk. Kérem, hogy a szentmise előtti közös imádság végén imádkozzunk Boldogemlékű P. Hajnal Zénó OFM atya boldoggá avatásáért.

– A vasárnapi szentmisékben, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezésének megfelelően imádkozzunk a 2020-ban rendezendő Eucharisztikus Kongresszusért.

– Az esti szentmisék után az „Úrangyalát” imádkozzuk, valamint a megholtakért egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.

– Az egyéb (eddig végzett) imádságok igény szerint legyenek az egyéni ájtatosság szép eszközei, kérem hogy ezeket a kedves hívek magukban imádkozzák a szentmise után!

Hirdetések – évközi 20. vasárnap

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén, vasárnapi miserendet tartunk!

Az augusztusi miserend előreláthatóan nem változik!