Hirdetések 2020. december 13. – Advent 3. vasárnapja

Adventi időben roráte szentmiséket tartunk hétfőtől péntekig reggel 6 órai kezdettel. Adventben hétköznap este nem lesz szentmise!

A roráte szentmisék előtt és után lehetőséget biztosítok a szentgyónások elvégzésére az irodában. Kérem, hogy aki a karácsonyi szentgyónását szeretné elvégezni, éljen ezzel a lehetőséggel, ne hagyjuk az utolsó pillanatra.

Ha tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné elvégezni a karácsonyi szentgyónását és szentáldozását, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt vagy után, vagy az irodán!

Advent szombatjain az esti szentmise előtt 17:50-től gyertyagyújtást tartunk a Plébániatemplomban.

Az idei adventben is meghirdetjük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Adományaikat szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben várjuk a plébánián!

Kérem, hogy töltsék ki az egyházmegyei zsinati kérdőívet a https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu oldalon!  Akinek nincs internet hozzáférése, lehetősége van a kérdőív papír alapú kitöltésére. A nyomtatványt az irodában szíveskedjenek kérni!

December 13-án vasárnap, az esti szentmise után tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Templomunkat ábrázoló karácsonyi képeslap kapható, melynek megvásárlásával az orgona építését támogathatják.

Mivel a Kormány december 21-re ígért döntést a korlátozások karácsonyi feloldásával kapcsolatban, a szenteste miserendjét csak ez után tudjuk hirdetni. Kérem figyeljék a hirdetőtáblát, plébániánk internetes közösségi oldalát!

Karácsony napján és másnapján a miserend a tavalyi rend szerint alakul:

 • Dec. 25.: 8:00 Tarany, 10:00 Nagyatád, 11:30 Bodvica, 18:00 Nagyatád
 • Dec. 26.: 8:00 Kivadár, 10:00 Nagyatád, 11:30 Henész, 16:30 Ötvöskónyi
 • Igeliturgiák: 25-én 11:30 Henész, 16:30 Ötvöskónyi; 26-án: 11:30 Bodvica

Hirdetések 2020. december 6. – Advent 2. vasárnapja

Adventi időben roráte szentmiséket tartunk hétfőtől péntekig reggel 6 órai kezdettel. Adventben hétköznap este nem lesz szentmise!

A roráte szentmisék előtt és után lehetőséget biztosítok a szentgyónások elvégzésére az irodában. Kérem, hogy aki a karácsonyi szentgyónását szeretné elvégezni, éljen ezzel a lehetőséggel, ne hagyjuk az utolsó pillanatra.

Ha tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérünkről, aki szeretné elvégezni a karácsonyi szentgyónását és szentáldozását, de nem tud eljönni a templomba, kérem jelezzék szentmisék előtt vagy után, vagy az irodán!

Advent szombatjain az esti szentmise előtt 17:50-től gyertyagyújtást tartunk a Plébániatemplomban.

Az idei adventben is meghirdetjük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Adományaikat szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben várjuk a plébánián!

Kérem, hogy töltsék ki az egyházmegyei zsinati kérdőívet a https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu oldalon!  Akinek nincs internet hozzáférése, lehetősége van a kérdőív papír alapú kitöltésére. A nyomtatványt az irodában szíveskedjenek kérni!

December 13-án vasárnap, az esti szentmise után tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Kérem, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a kötelező járványügyi szabályok (kézfertőtlenítés, orrot és szájat eltakaró maszk viselése, 1,5 m távolság megtartása) betartására templomainkban!

Hirdetések 2020. november 29. – Advent 1. vasárnapja

Adventi időben roráte szentmiséket tartunk hétfőtől péntekig reggel 6 órai kezdettel. Adventben hétköznap este nem lesz szentmise! A roráte szentmisék előtt és után lehetőséget biztosítok a szentgyónások elvégzésére az irodában.

Advent szombatjain az esti szentmise előtt 17:50-től gyertyagyújtást tartunk a Plébániatemplomban.

A héten elsőcsütörtök lesz, a roráte szentmise után szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, a roráte szentmise után rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Plébániánk területén a múlt vasárnapi gyűjtés során 146.130 Forint gyűlt össze, melyet a Karitász javára továbbítottunk.

Az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű jótékonysági akció keretében Karitász csoportunk rászorulók érdekében végzett munkáját támogathatják a templom hátuljában kihelyezett gyertyák megvásárlásával. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat!

Az idei adventben is meghirdetjük a tartósélelmiszer gyűjtést rászorulóink javára. Adományaikat szentmisék előtt, vagy után, vagy hivatali időben várjuk a plébánián!

Kérem, hogy töltsék ki az egyházmegyei zsinati kérdőívet a https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu oldalon!  Akinek nincs internet hozzáférése, lehetősége van a kérdőív papír alapú kitöltésére. A nyomtatványt az irodában szíveskedjenek kérni!

Kérem, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a kötelező járványügyi szabályok (kézfertőtlenítés, orrot és szájat eltakaró maszk viselése, 1,5 m távolság megtartása) betartására templomainkban!

Hirdetések 2020. november 22. Krisztus Király Vasárnapja

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Varga László megyéspüspök rendelkezései értelmében, a hatályos állami szabályozás szem előtt tartásával a szentmiséket továbbra is nyilvánosan tartjuk.

Kérjük azonban, hogy:

 • A templomban mindenki viseljen orrot és szájat eltakaró maszkot!
 • Belépéskor és áldozás előtt a kézfertőtlenítő szer használata kötelező!
 • Tartsuk meg mind az ülő, mind az álló helyeken egymástól a kb. 1,5 méteres távolságot! (Ez a távolságtartás az egy háztartásban élőkre nem vonatkozik.)
 • Aki beteg, lázas, köhög, légúti panaszai vannak, ne vegyen részt a templomi szertartásokon!

Az idősek, a betegek, a betegeket ápolók, a hatósági karanténban levők és mindazok, akik veszélyeztetve érzik magukat, mentesülnek a vasárnapi misehallgatás kötelezettsége alól, ők otthoni imádsággal, Szentírás olvasással, vagy a szentmise közvetítés követésével szenteljék meg az Úr napját!

A korlátozások ideje alatt a szentgyónás elvégzésére szabad téren (udvar) vagy rossz idő esetén az irodában van lehetőség.

Ahogy múlt vasárnap hirdettük, a mostani szentmisék persely adományait a Karitász javára továbbítjuk.

A Szent Mónika imaközösség következő imaórája november 25-én, szerdán 17:30-tól lesz a plébániatemplomban.

Szombaton az esti szentmise előtt 17:50-től a plébániatemplomban meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún.

Aki elhunytjaiért, vagy bármilyen más szándékra szentmisét szeretne kérni a jövő évre, megteheti szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodában, hivatali időben.

Hirdetések 2020. november 15. (évközi 33. vasárnap)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Varga László megyéspüspök rendelkezései értelmében, a hatályos állami szabályozás szem előtt tartásával a szentmiséket továbbra is nyilvánosan tartjuk.

Kérjük azonban, hogy:

 • A templomban mindenki viseljen orrot és szájat eltakaró maszkot!
 • Belépéskor és áldozás előtt a kézfertőtlenítő szer használata kötelező!
 • Tartsuk meg mind az ülő, mind az álló helyeken egymástól a kb. 1,5 méteres távolságot! (Ez a távolságtartás az egy háztartásban élőkre nem vonatkozik.)
 • Aki beteg, lázas, köhög, légúti panaszai vannak, ne vegyen részt a templomi szertartásokon!

Az idősek, a betegek, a betegeket ápolók, a hatósági karanténban levők és mindazok, akik veszélyeztetve érzik magukat, mentesülnek a vasárnapi misehallgatás kötelezettsége alól, ők otthoni imádsággal, Szentírás olvasással, vagy a szentmise közvetítés követésével szenteljék meg az Úr napját!

A korlátozások ideje alatt a szentgyónás elvégzésére szabad téren (udvar) vagy rossz idő esetén az irodában van lehetőség.

November 21-én, szombaton 17 órától az esti szentmiséig a plébániatemplomban szentségimádás lesz, mellyel bekapcsolódunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő világméretű szentségimádásba. Kérem, hogy aki nem tud személyesen jelen lenni, otthoni imádságával kapcsolódjon be ebben az időpontban!

Jövő vasárnap a szentmisék perselyadományait a Karitász javára továbbítjuk.

Aki elhunytjaiért, vagy bármilyen más szándékra szentmisét szeretne kérni a jövő évre, megteheti szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodában, hivatali időben.

Hirdetések 2020. november 8. (évközi 32. vasárnap)

November 11-én, szerdán 17:30-tól Szent Erzsébet kilenced kezdődik.

November 13-án, pénteken az esti szentmise után tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

November 15-én, vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

Aki elhunytjaiért, vagy bármilyen más szándékra szentmisét szeretne kérni a jövő évre, megteheti szentmisék előtt, vagy után, vagy az irodában, hivatali időben.

Megérkezett a Szívem első gondolata című könyv, akik megrendelték, átvehetik kegytárgy árudában.

Kérem, hogy a járványhelyzet fokozódására való tekintettel fordítsunk nagyobb figyelmet a maszk és kézfertőtlenítő használatára valamint a 1,5 méteres távolság megtartására!

Hirdetések 2020. november 1. (Mindenszentek)

November 1-jén 15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot tartunk. A közös imádság után szívesen megáldom az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

November 2-án hétfőn az esti szentmisét az összes elhunytakért mutatjuk be.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,

 • aki november hónapban áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért.
 • Aki november hónapban templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsú elnyeréséhez szükséges a megszentelő kegyelem állapotában lenni (azaz szükség esetén elvégezni a szentgyónást), a szentáldozás és imádság a szentatya szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy).Mindazok, akik betegség, vagy más súlyos ok miatt nem tudják a fenti feltételeket teljesíteni elnyerhetik a búcsút azáltal, ha Jézus, vagy a Szűzanya képe előtt imádkoznak az elhunytakért, azzal a szándékkal, hogy a szükséges feltételeket (gyónás, áldozás) teljesítik, amint lehetséges.

A héten elsőcsütörtök lesz, 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise előtt fél órával (17:30-tól) rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Hirdetések 2020. október 25. (évközi 30. vasárnap)

November 1-én Mindenszentek ünnepe lesz. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk a hirdetőtáblán olvasható kiírás szerint. Ezen a napon 15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot tartunk. A közös imádság után szívesen megáldom az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,

 • aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. (Ez a teljes búcsú mind a nyolc napon elnyerhető!)
 • Aki halottak napján (november 2-án) templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsú elnyeréséhez szükséges a megszentelő kegyelem állapotában lenni (azaz szükség esetén elvégezni a szentgyónást)!

Hirdetések 2020. október 11. (évközi 28. vasárnap)

Október 13-án, kedden az esti mise után tartjuk a tizenharmadikai szentségimádást.

Október 18-án, jövő vasárnap a 10 órai szentmise gitáros mise lesz.

A kegytárgy árudában korlátozott számban kapható Frigyesy Ágnes Íme az én szeretett fiam! című, Böjte Csaba atyáról szóló könyve, valamint  dr. Sipos Imre SJP atya (aki egyházmegyénkben működő szerzetes pap és biológus Az evolúció misztériuma című könyve.

Megjelent az egyházmegyei újság, a Spiritus legújabb száma, kapható a kegytárgy árudában.

Hirdetések 2020. Szeptember 27. (évközi 26. vasárnap)

A héten elsőcsütörtök lesz. 17 órától szentségimádást tartunk papokért és újabb papi hivatásokért.

A héten elsőpéntek lesz, az esti szentmise előtt 17:30-tól rövid szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Október 4-én, vasárnap 11:30-kor tartjuk a bodvicai Szent Őrangyalok templom búcsúját.

Október 4-én, vasárnap a 16 órakor kezdődő szentmisében Varga László püspök atya kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Kérem, hogy a túl nagy tömeg elkerülése érdekében a bérmálási szentmisére csak a bérmálkozók és hozzátartozóik jöjjenek! EZEN A NAPON ESTE 6 ÓRAKOR NEM LESZ SZENTMISE!

Október 5-én, hétfőn a Segesdi Esperesi Kerület tanácskozása lesz plébániánkon, a 18 órakor kezdődő szentmisét püspök atya mutatja be a kerület papságával együtt. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott járványügyi intézkedéseknek megfelelően kérem a kedves híveket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a kihelyezett kézfertőtlenítő szerek használatára. A szentmisén lehetőleg viseljenek a szájat és orrot eltakaró maszkot/kendőt, és lehetőség szerint ügyeljenek a 1,5-2 méteres távolság megtartására. A püspökkari rendelkezés teljes szövege a hirdetőtáblán és az interneten megtalálható. Köszönjük, hogy példásan betartják a szükséges óvintézkedéseket!Megérkeztek a jövő évi kalendáriumok és naptárak. Megvásárolhatóak a kegytárgy árudában a szentmisék előtt és után, vagy hivatali időben.