Hirdetések – húsvét 2.vasárnapján (Irgalmasság vasárnapja)

Húsvét időben pünkösdig minden pénteken szentmise előtt egy órával „Öröm útja” ájtatosságot végzünk!

Április 29-én hétfőn este 19 órakor lesz szentmise!

Május 1-én 19 órakor férfi kör lesz!

Májusban (Szűzanya hónapja) minden szentmise előtt (18:15-kor kezdjük a rózsafüzért) ünnepélyesen elimádkozzuk a lorettói litániát!

Jövő héttől az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek!

Május 4-n, első szombat lévén 18 órától Cönákulumot tartunk!

Május 18-án a Szent Vér kegyhelyre, Garamszentbenedekre (Szlovákia) zarándokolunk. 28 fő van jelenleg, aki szeretne hozzánk csatlakozni minél hamarabb tegye meg az irodában!

Május 19-én vasárnap 10 órakor lesz az elsőáldozás! A gyerekeknek, szüleiknek és hozzátartozóiknak a gyóntatás és a próba, május 4-én lesz, 9 órától 11 óráig a plébániatemplomban.

Hirdetések – Húsvétvasárnap

Április 25-én, csütörtökön 10 órakor lesz szentmise a templomban!

Április 27-én, szombaton 17 órától gitáros Szentségimádást tartunk papi hivatásokért.

Április 28-án vasárnap maraton futás lesz Nagyatádon. 9:55 –kor lezárják a templomhoz vezető utcát. Mise végén csak a polgárőrök irányítással tudnak kijutni azok a hívek, akik autóval érkeztek. Megértésüket köszönjük!

Húsvétban minden pénteken szentmise előtt egy órával „Öröm útja” ájtatosságot végzünk!

Május 1-től az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek!

Május 1-től az állandó Szentségimádást a plébániatemplomban tartjuk, reggel 8 órától este 8 óráig. Buzdítom a családokat, hogy jöjjenek minél többen és vállaljanak egy-egy órát. Akik vállalják, jelezzenek az irodában, hogy be tudjuk osztani őket. Köszönjük!

Áldott, kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepet kívánok minden hívőnek és családjának.

Nagy heti szertartások – Nagyatád 2019

Nagycsütörtök                        18 óra szentmise, utána virrasztás

Nagypéntek                              15 óra keresztút, 16 óra igeliturgia kereszthódolattal, áldoztatással

Nagyszombat (vigília)         20 órakor szentmise körmenettel, majd ételszentelés

Húsvétvasárnap                     10 óra és 18 óra, Ünnepi miserend

Húsvéthétfő                             10 óra és 18 óra, Ünnepi miserend

Hirdetések – Virágvasárnap

Kérem azokat az elsőáldozó jelölteket, akik nem adták vissza a szülői értekezleten kapott jelentkezési lapot, tegyék meg minél hamarabb! Elsőáldozás május 19-én lesz a 10 szentmise keretében lesz!

A padsorok között kihelyezett perselybe hálásan fogadjuk a húsvéti virágokra szánt adományaikat!

17-én, nagyszerdán húsvéti nagytakarítást tartunk 9 órától. Szeretettel várunk minden segítő kezet!

17-n nagyszerdán 19 órakor a Turisztikai Központban lesz Marics József atya következő előadása Nagyatádról! Téma: 1920-1990. Szeretettel várunk mindenkit!

Dani atya 17-n nagyszerdán indul a betegeket meglátogatni.

Húsvétvasárnap 10 órakor, ünnepi gitáros szentmise lesz!

Nagy heti szertartások (plébániatemplom) a hirdetőn olvashatóak!Nagypénteken 9 órakor a városi keresztutat járjuk végig.Húsvét vasárnap 8:30 Bodvica és 11:00 Henész; húsvét hétfőn 8:30 Henész és 11:00 Bodvicán lesznek szertartások. Ételszentelés a nagyszombati vigília után illetve húsvét vasárnap 7:15-kor lesz a plébániatemplomban! Fíliákban szentmisék után.

Május 1-től az állandó Szentségimádást a plébániatemplomban tartjuk, reggel 8 órától este 8 óráig. Kérem, jelezzük az irodában ki mikor tudna vállalni egy-egy órát!

Hirdetések – nagyböjt 5. vasárnapján

Április 7-8-9 nagyböjti lelkigyakorlatot tart az esti szentmise keretén belül Marics József berzencei plébános! Április 7-én lelki napot tartunk Dr. Kassai Gábor vezetésével. Kezdés 9 óra, zárás esti szentmise után. Helyszín a Turisztikai Központ.

A padsorok között kihelyezett perselybe hálásan fogadjuk a húsvéti virágokra szánt adományaikat!

 Az első negyedévben 497 fő fizetett egyházi hozzájárulást. Ebből Nagyatád: 436 fő; Tarany: 17 fő; Kivadár: 37 fő; Ötvöskónyi: 7 fő. 1 % jövedelem alapján 28 fő. Köszönjük szépen! Kérem továbbá, hogy aki még nem rendezte tegye meg minél hamarabb lehetőségeihez mérve!

Április 13-án, szombaton Kis-Kanizsáról gyalogos zarándoklat lesz Homokkomáromba. Aki szeretne ezen részt venni, minél hamarabb jelezzen Dani atyánál.

Szombati esti szentmise (13-án) után Szentségimádást tartunk.

Kaposváron Virágvasárnap április 14-én, ünnepi felvonulás lesz, plakát a hirdetőn található!

17-én nagyszerdán húsvéti nagytakarítást tartunk 9 órától. Szeretettel várunk minden segítő kezet!

Május 1-től az állandó Szentségimádást a plébániatemplomban tartjuk, reggel 8 órától este 8 óráig. Kérem, jelezzük az irodában ki mikor tudna vállalni egy-egy órát!

Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésre lehet hozni még adományokat.

Hirdetések – nagyböjt 4. vasárnapján

Vasárnap este 18 órás szentmisét János atya hálaadásként mutatja be, születésének 80. évfordulója alkalmából. Mindenkit vár a szentmisére és az azt követő agapéra.

Következő vasárnap Szentföld javára lesz gyűjtés!

Április 1-én hétfőn 9:30-kor az Idősek Otthonában lesz szentmise!

Április 2-án 19 órakor Egyházmegyei Sportnap első megbeszélését tarjuk! Várjuk azokat, akik szeretnének s tudnak segíteni ebben.

 Április 6-án, szombaton 17 órától Cönákulumot tartunk!

Április 7-8-9 nagyböjti lelkigyakorlat lesz! 7-én lelki napot tartunk.

Férfi-körre invitálom a kedves férfiakat! Első alkalom április 3 szerda,19 órakor a sekrestyében! Téma: Nagyböjti időszak.

Egyházmegyei zarándoklat lesz Garamszentbenedekre (Szlovákia) május 18-n szombaton! Kérem, mindenki jelezzen, aki még nem tette meg! Eddig nyolc jelentkező van.

2019. június 1-én Csíksomlyóra a pápalátogatásra, 8-án a pünkösdi búcsúra szervezünk zarándok utat, várjuk még a jelentkezőket.

Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésre lehet hozni még adományokat.

Minden pénteken 17 órakor a templomban keresztút, vasárnaponként 15 órától a városi keresztutat lehet végig járni.

Húsvét előtt házhoz kimegyek betegeket gyóntatni, de kérem jelezzük ezt az irodában!

Hirdetések – nagyböjt 3. vasárnapján

Március 25-n hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, 10 órakor és este 6 órakor is lesz szentmise! Este 5 órától Cönákulumot tartunk!

Március 26-án, kedden papi Cönákulum lesz Berzencén. 16 órától rózsafüzér, 17 órától szentmise.

Március 28-án, csütörtökön 10 órakor lesz szentmise!

Március 29-én, pénteken 19 órától szülői értekezlet lesz az elsőáldozó gyerekek szülei számára a sekrestyében. Várom a szülőket és a gyerekeket is!

Március 30-án, utolsó szombat lévén Szentségimádást tartunk, papi hivatásokért, este 5 órától.

Április 7-8-9 nagyböjti lelkigyakorlat lesz! 7-én lelki napot is tartunk.

A kórus alatt kihelyezett mécsesek 200 Ft/db áron, meggyújtva a gyertyatartó állványra helyezhető. Nagyatádi templomképpel nyomtatott gyertyák 700 Ft/db áron megvásárolhatók a kegytárgyboltban, ill. a kórus alatt kihelyezett gyertyatartó állványról!

Férfi-körre invitálom a kedves férfiakat! Első alkalom április 3 szerda, 17 órakor a sekrestyében! Téma: Nagyböjti időszak.

Egyházmegyei zarándoklat lesz Garamszentbenedekre (Szlovákia) május 18-n szombaton! Kérem, mindenki jelezzen, aki még nem tette meg! Eddig nyolc jelentkező van.

Június 1-n Csíksomlyóra a pápalátogatásra, 8-án a pünkösdi búcsúra szervezünk zarándok utat, várjuk még a jelentkezőket.

Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésre lehet hozni még adományokat.

Minden pénteken 17 órakor a templomban keresztút, vasárnaponként 15 órától a városi keresztutat lehet végig járni.

Húsvét előtt házhoz kimegyek betegeket gyóntatni, de kérem jelezzük ezt az irodában!

Zarándok utak

Csíksomlyói zarándoklat     és    Garamszentbenedek-zarándoklat plakát

A linkre kattintva megtekinthetőek a plakátok!

Hirdetések – nagyböjt 2. vasárnapján

Március 19-n kedden Szent József főünnepe! Este 18 órakor ünnepi szentmisét tartunk!

Március 20-n szerdán 18 órakor lesz Marics József atya Nagyatádról szóló előadásának következő alkalma! Téma: 1850-1920.

Március 25-n hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, 10 órakor és este 6 órakor is lesz szentmise!

Férfi-körre invitálom a kedves férfiakat! Első alkalom április 3 szerda, 17 órakor a sekrestyében! Téma: Nagyböjti időszak.

Egyházmegyei zarándoklat lesz Báta és Ludberg után Garamszentbenedekre (Szlovákia) május 18-n szombaton! Plakát a hirdetőn! Jelentkezni az irodában!

2019. július 1-n Csíksomlyóra látogat a Szentatya, Ferenc pápa. Erre az alkalomra zarándok utat szervezünk. Várjuk még a jelentkezőket!

Hirdetések – nagyböjt 1. vasárnapján

Vasárnap 16:30-tól passió próbát tartunk a sekrestyében! Kántor úr szeretettel vár mindenkit!

Március 13-n szerdán este is lesz mise, Szentségimádással!

17-n vasárnap 10 órakor gitáros szentmise lesz!

Férfi-körre invitálom a kedves férfiakat! Első alkalom április 3 szerda, 17 órakor a sekrestyében! Téma: Nagyböjti időszak.

Kérem, ha még van, aki szeretne jelentkezni az idei hittanversenyre péntekig (március 15) megteheti a hitoktatójánál vagy Dani atyánál.

Egyházmegyei zarándoklat lesz Báta és Ludberg után Garamszentbenedekre (Szlovákia) május 18-n szombaton! Plakát a hirdetőn! Jelentkezni az irodában!

2019. június 1-n Csíksomlyóra látogat a Szentatya, Ferenc pápa. Erre az alkalomra zarándok utat szervezünk. Várjuk még a jelentkezőket!